892
امتیاز  
44
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مرتضی عارفی
3 سال و 3 ماه
زبان انگلیسی
26 سال