1814
امتیاز  
178
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
نیلوفر عیدی
7 سال و 3 ماه
جامعه شناسی
24 سال