602
امتیاز  
92
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
mr.majdator
4 سال و 12 ماه
ریاضی-فیزیک
22 سال