6454
امتیاز  
1378
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
نگارا
6 سال و 10 ماه
شهرسازی
28 سال