2079
امتیاز  
175
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
mah-tkh
5 سال و 12 ماه
computer sofware engineering
27 سال