1990
امتیاز  
45
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
rbm
6 سال و 7 ماه
مهندسی نرم افزار
28 سال