1990
امتیاز  
45
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
rbm
7 سال و 9 ماه
مهندسی نرم افزار
29 سال