1978
امتیاز  
39
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
rbm
5 سال و 6 ماه
مهندسی نرم افزار
27 سال