1990
امتیاز  
45
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
rbm
5 سال و 11 ماه
مهندسی نرم افزار
27 سال