1260
امتیاز  
30
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
rbm
4 سال و 12 ماه
مهندسی نرم افزار
26 سال