4250
امتیاز  
666
تعداد نظرات  
20
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
r_zeyghami
3 سال و 3 ماه
ادبیات فارسی
25 سال