جیم - پروفایل کاربری j_seyedi
3076
امتیاز  
601
تعداد نظرات  
15
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
j_seyedi
3 سال و 12 ماه
مهندسی برق
26 سال