3382
امتیاز  
602
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
یاسین ناطقی
3 سال و 7 ماه
اقتصاد
19 سال