3096
امتیاز  
566
تعداد نظرات  
17
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
یاسین ناطقی
3 سال و 4 ماه
اقتصاد
19 سال