2962
امتیاز  
549
تعداد نظرات  
16
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
یاسین ناطقی
2 سال و 12 ماه
اقتصاد
19 سال