جیم - پروفایل کاربری یاسین ناطقی
3874
امتیاز  
648
تعداد نظرات  
22
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
یاسین ناطقی
3 سال و 12 ماه
اقتصاد
20 سال