444
امتیاز  
95
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_ehsan
4 سال و 10 ماه
مهندسی برق
24 سال