800
امتیاز  
50
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
amirmahdi_a
4 سال و 4 ماه
26 سال