1384
امتیاز  
167
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
PATRICK_S
4 سال و 1 ماه
22 سال