جیم - پروفایل کاربری z_sharif
112
امتیاز  
6
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
z_sharif
4 سال و 2 ماه
مهندسی صنایع
26 سال