9892
امتیاز  
2362
تعداد نظرات  
27
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مریم سادات
4 سال و 8 ماه
فلسفه
22 سال