9886
امتیاز  
2359
تعداد نظرات  
27
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مریم سادات
4 سال و 6 ماه
فلسفه
22 سال