2904
امتیاز  
982
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
judy_abbott
4 سال و 9 ماه
مهندسی برق:دیییی
21 سال