3056
امتیاز  
378
تعداد نظرات  
17
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
HAF
4 سال و 3 ماه
گرافیک
21 سال