114
امتیاز  
4
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
e_sarfarazi
3 سال و 12 ماه
فیزیک هسته ای
30 سال