1816
امتیاز  
660
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
z-dadras
5 سال و 12 ماه
روان شناسی
21 سال