1818
امتیاز  
661
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
z-dadras
7 سال و 6 ماه
روان شناسی
23 سال