4300
امتیاز  
29
تعداد نظرات  
21
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
gharibeh
6 سال و 1 ماه
ریاضی
24 سال