3016
امتیاز  
313
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
kafshdozak
5 سال و 11 ماه
مدیریت صنعتی
24 سال