208
امتیاز  
46
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
r.hashemi
4 سال و 12 ماه
ریاضی کاربردی
30 سال