47306
امتیاز  
37716
تعداد نظرات  
0
مقالات نوشته شده  
53
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
'UNKHOWN'
12 سال و 9 ماه
72 سال
برای این کاربر هنوز مطلبی ثبت نشده است