قراردادن سپاه در لیست گروه های تروریستی چه تبعاتی دارد؟

قراردادن سپاه در لیست گروه های تروریستی چه تبعاتی دارد؟

منبع : هفت صبح

تایلر کالیس تحلیلگر حقوقی در «نشنال اینترست» و «لوبلاگ» در «بلک لیست بلاگ» افدام امریکا درباره قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی را تحلیل کرده که بخشهای مهم آن را برایتان منتشر می کنیم:

 

* مخاطرات این تصمیم برای ارتش آمریکا شدید خواهد بود. چنانکه اعلام شده، پنتاگون و سیا همواره مخالف تروریست اعلام شدن سپاه بوده‌اند چراکه آن را موجب تهدید جان سربازان آمریکایی بدون دستاورد قابل توجهی می‌دانند.

* تمام ایرانیانی که خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذرانده‌اند، از ورود به خاک آمریکا محروم می شوند.

* پیامد جدید محتمل، گسترش فراسرزمینی صلاحیت قضایی آمریکا برای برخورد با افراد وابسته و همکار سپاه در سرتاسر جهان است. طبق قوانین فعلی این افراد اگر همکاری عمده و قابل توجه با سپاه داشته باشند که منجر به مرگ کسی نشود، حداکثر تا بیست سال مجازات حبس در انتظارشان خواهد بود. بنابراین این افراد اگر حتی هیچ ارتباطی با قلمرو آمریکا نیز نداشته باشند، مشمول قوانین تنبیهی ایالات متحده آمریکا خواهند بود. این امر باعث می‌شود شرکای تجاری ایران احتیاط بیش از حدی را در معامله با این کشور مدنظر قرار بدهند.

برچسب ها
سپاه
آمریکا
نظرات کاربران
کد امنیتی