پزشکی که برای کمک به یک نفر خطر را به جان خرید

خانم دکتری که تا فهمید یکی از خانم های روستا گاوزرده معمولان مشکل داره گفت باید برم کمکش. هرچی بهش گفتند خطرناک است قبول نکرد
نظرات کاربران
کد امنیتی