اقدام قابل تحسین سرهنگ ارتش مقابل سیل زدگان

سرهنگ ارتش جلوی کامیون زانو زده و پیرزنها و پیرمردها پا میگذارند روی کمرش تا سوار کامیون شوند! نه اتیکت نام او مشخص است و نه متوجه فیلم‌برداری است
نظرات کاربران
کد امنیتی