پوست دیجیتال

پوست دیجیتال که قابل نصب روی اعضای بدن است و میتواند وضعیت سلامت را در حالت های مختلف نمایش دهد
نظرات کاربران
کد امنیتی