این بار نوبت جک گفتن پوتین رئیس جمهور روسیه است

جک گفتن پوتین درباره سرباز اسرائیلی
نظرات کاربران
کد امنیتی