دعوای نمایندگان زن در مجلس افغانستان!!

انگار برای زنا کاربرد لنگه دمپایی فقط برای تربیت بچه ها نیست :))
نظرات کاربران
کد امنیتی