ایران پنجمین زندان بزرگ خبرنگاران در جهان است.

روز خبرنگار مبارک!
نظرات کاربران
کد امنیتی