عصبانیت مجری رادیو تهران از «برندبازی» عروس سفیر ایران كه باعث قطع صدای او در رادیو شد!

نظرات کاربران
کد امنیتی