خدا از این بادها قسمت نکنه!

سرعت باد رو وقتی توالت صحرایی رو مثل قوطی کبریت پرت میکنه تو آسمون میشه دید
نظرات کاربران
کد امنیتی