30 سال پیش با هزار تومان چه چیزهایی خریداری می شد؟

نظرات کاربران
کد امنیتی