سایت باشگاه خوانندگان هفته نامه جیم
کاربر گرامی
به دلیل استفاده از فناوری CSS3 در این پایگاه و عدم پشتیبانی آن توسط نسخه های Internet Explorer قبل از 9 برخی از امکانات سایت به خوبی نمایش داده نمی شود.
از شما درخواست می شود از مرورگر های Mozilla Firefox و یا Google Chrome استفاده کنید !
مرا بیاد آور
دوست گرامی جهت شرکت در گفتگوی تخته سیاه، لطفا ابتدا از قسمت 'جیمی شوید' در سایت عضو شوید.
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (18:05) : گلی :)
چاره ای کو بهتر از دیوانگی؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (14:59) : گلی :)
تو تلخی شراب کهنه ای،من تلخی زهرم... :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (14:59) : گلی :)
تفاوت های ما بیش از شباهت هاست،باور کن
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (14:59) : گلی :)
تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرم :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (14:58) : گلی :)
کسی را که برنجاند تورا هرگز نمی بخشم
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (14:57) : گلی :)
ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (14:56) : گلی :)
گویند سرانجام ندارید شما
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (14:56) : گلی :)
هر صبح منوريم و هر شام خوشيم
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (14:56) : گلی :)
ماییم که از باده بی جام خوشيم
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (14:39) : گلی :)
سلامتی، تو چه خبر؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (11:46) : زینوس اسکندر
چه خبر گلی
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (11:44) : گلی :)
آره حدس ميزدم
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (11:44) : زینوس اسکندر
آقای مهدیزاده شعر از شاعر مشهدی بود؟🤔
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (11:43) : زینوس اسکندر
نه گلی اقتصادی نیست
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (06:04) : گلی :)
آخی آقای عارف، آخی :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (06:04) : گلی :)
عشق تو، نمی ميرد :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (06:04) : گلی :)
خاموشی می گیرد،
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (06:04) : گلی :)
هر عشقی میمیرد،
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (06:04) : گلی :)
میخواهم تا ديگررررر، در سرررررر، یادت، پایان گیرد :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (06:03) : گلی :)
میخواهم عشقت، در دل بميرد
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (06:03) : گلی :)
ای آقای عارف*_*
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (06:03) : گلی :)
دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سرنوشتم :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (06:03) : گلی :)
بگذر ز من ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم... :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (05:27) : گلی :)
گمون نکنم باشه البته :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-02 (05:27) : گلی :)
زينوس اينايي که گفتی هیچ کدوم رو زبون اصلی نخوندم، اولی رو که کلا نخوندم (: ازين کتاب اقتصادياست؟؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:14) : محمدرضا مهدیزاده
پیچیده تاب خورده
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:14) : محمدرضا مهدیزاده
نیلوفرانه در باد
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:09) : محمدرضا مهدیزاده
گفتم : بگذریم :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:09) : محمدرضا مهدیزاده
گفتی : اصلاً شعر می فهمید ؟!
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:09) : محمدرضا مهدیزاده
با یک پوز خند
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:08) : محمدرضا مهدیزاده
گفتم آخر شعر تلخی بود
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:08) : محمدرضا مهدیزاده
با تشکر از شما راننده ی خوب و فهیم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:08) : محمدرضا مهدیزاده
موج را تغییر دادم این میان گفتی به طنز :
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:07) : محمدرضا مهدیزاده
زیر لب گفتی خوشم می آید از شعر فخیم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:07) : محمدرضا مهدیزاده
رند بودی از نخست :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:06) : محمدرضا مهدیزاده
شیشه را پایین کشیدی
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:06) : محمدرضا مهدیزاده
تا تو بوی زلف ها را می فرستی با نسیم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:06) : محمدرضا مهدیزاده
سعی من در سر به زیری بی گمان بی فایده است
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:05) : محمدرضا مهدیزاده
خواند این شعر مرا که گفته بودم آن قدیم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:05) : محمدرضا مهدیزاده
یک غزل می خوانم از یک شاعر خوب و جوان
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:04) : محمدرضا مهدیزاده
گغت مجری بعد بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:03) : محمدرضا مهدیزاده
بخت بد برنامه موضوعش تغزل بود و عشق
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:02) : محمدرضا مهدیزاده
رادیو روشن شد و شد بیشتر اوضاع وخیم
0 ایول
1399-03-01 (21:02) : محمدرضا مهدیزاده
آخی ... :)
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:01) : محمدرضا مهدیزاده
رادیو را باز کردم تا سکوتم نشکند
0 ایول
1399-03-01 (21:01) : محمدرضا مهدیزاده
این مصراع رو می شه کاملاً درک کرد
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:01) : محمدرضا مهدیزاده
من همانم روزگارم کرده با پیری گریم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (21:00) : محمدرضا مهدیزاده
زل زدی در آینه اما مرا نشناختی
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:58) : محمدرضا مهدیزاده
از کنارت رد شدم آرام گفتی : مستقیم !
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:58) : محمدرضا مهدیزاده
از همان بنبست باران خورده پیچیدم به چپ
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:58) : محمدرضا مهدیزاده
داشتم یک عصر بر می گشتم از عبدالعظیم :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:57) : محمدرضا مهدیزاده
شاید پنج و نیم !
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:57) : محمدرضا مهدیزاده
پشت رُل ساعت حدوداً پنج
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:56) : محمدرضا مهدیزاده
گاهی به آشیانه ی من هم سری بزن
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:56) : محمدرضا مهدیزاده
پرواز با رقیب اگر فرصتی گذاشت
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:55) : محمدرضا مهدیزاده
باید قبول کرد که روزی مقدّر است
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:55) : محمدرضا مهدیزاده
حتی نشد به حیله به دست آورم تو را
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:55) : محمدرضا مهدیزاده
هزاران بار ترکت کردم اما باز برگشتم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:54) : محمدرضا مهدیزاده
مرا چون موج دوری از تو ممکن نیست ای ساحل
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:54) : محمدرضا مهدیزاده
از خوب های لهراسبی :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:53) : محمدرضا مهدیزاده
ازم یه روزی بد دید ببخش عزیزم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:53) : محمدرضا مهدیزاده
دلت اگه یه موقع رنجید ببخش عزیزم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:52) : محمدرضا مهدیزاده
یه حرفایی رو نمی شد همیشه بگم بِت
0 ایول
1399-03-01 (20:52) : محمدرضا مهدیزاده
*هر دفعه نشد بگم بِت
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:51) : محمدرضا مهدیزاده
من نمی خواستم که بلرزه قلبت
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:50) : محمدرضا مهدیزاده
اون پادشاهه قلبمه
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:50) : محمدرضا مهدیزاده
تا ته دنیا با منه
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:50) : محمدرضا مهدیزاده
بگو یکی عاشقمه
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:49) : محمدرضا مهدیزاده
نه بگو به همه
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:49) : محمدرضا مهدیزاده
سپاس از راهنمایی تون :)
0 ایول
1399-03-01 (20:54) : گلی :)
قابلی نداشت :))
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:48) : محمدرضا مهدیزاده
در هرصورت پیشنهاد خیلی خوبی بود *_*
0 ایول
1399-03-01 (20:49) : گلی :)
خداروشکر:))
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:42) : گلی :)
گوپي رو ديديد؟ :)
0 ایول
1399-03-01 (20:47) : محمدرضا مهدیزاده
بله *_*
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:41) : گلی :)
امیدوارم اينايي که من دارم همه شون از یه جنس باشن :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:41) : گلی :)
بعله ماهی های عید هم ميميرن! اما ماهی که آدم از دایی ش هدیه گرفته باشه بميره، قطعا آدم ناراحت ميشه! مطمئن باشید :))
0 ایول
1399-03-01 (20:43) : گلی :)
لازم به ذکره ماهی های عید من نميميرن :)))
 
0 ایول
1399-03-01 (20:47) : محمدرضا مهدیزاده
بالاخره باید با چرخه ی طبیعت آشنا شد :)
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:39) : محمدرضا مهدیزاده
دوسال عمر می کنه و بچه دار هم می شن
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:39) : محمدرضا مهدیزاده
سرچ کردم یک مطلب در موردش خوندم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:39) : گلی :)
ولی اگه ماهيه بميره خیلی ناراحت میشه :(
0 ایول
1399-03-01 (20:40) : محمدرضا مهدیزاده
فک نکنم چون ماهی های عید هم می میرن
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:35) : گلی :)
بعضی از فروشنده ها لاک حلزونارو رنگ میکنن، خال خالی و اینا :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:34) : گلی :)
نمیدونم، من یک ماهه دارمشون :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:33) : محمدرضا مهدیزاده
طول عمرش چطوره ؟!
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:33) : گلی :)
اگه چهارتاشون شبانه روز جلو چشمتون باشن نطرتون عوض میشه -_- :))))
0 ایول
1399-03-01 (20:33) : محمدرضا مهدیزاده
نمی دونم شاید :))
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:32) : محمدرضا مهدیزاده
چه بانمک هستن !
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:32) : گلی :)
خب از اونجایی که من ماهی زیاد ميشناسم، بهتون میگم اگه خواستید ماهی بگیرید براش، ترجیحاگُپي بگیريد چون رنگی پنگي و گوگوليه :) ( گپی نر بگیرید چون خیلی رنگی پنگي تره )
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:31) : گلی :)
اسمشون حلزون سیب هست. میشه سرچ کنید و من رو از عکس گرفتن از این موجودات برهانيد؟ :))
0 ایول
1399-03-01 (20:32) : محمدرضا مهدیزاده
بله :)
 
0 ایول
1399-03-01 (20:33) : گلی :)
خدا خیرتون بده :))
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:30) : محمدرضا مهدیزاده
من فقط حلزون هایی که دیدم اندازه یک عدس بودند و از خاک باغچه مون پیدا می شدن :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:30) : محمدرضا مهدیزاده
واقعاً ؟ :| می شه عکس حلزون هایی رو که گفتید بفرستید ؟!
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:29) : محمدرضا مهدیزاده
ماهی ها رو داست داره ، ولی از باقی حیوانات می ترسه
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:28) : گلی :)
ولی نه! بچه س یه موقع آلرژی داشته باشه اذیت ميشه
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:28) : گلی :)
خرگوش گوگوليه مثلا*_*
0 ایول
1399-03-01 (20:28) : محمدرضا مهدیزاده
کثیفه !
 
0 ایول
1399-03-01 (20:29) : گلی :)
نگفتم از جنگل بگیرید که! :| :))
 
0 ایول
1399-03-01 (20:29) : محمدرضا مهدیزاده
((:
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:27) : گلی :)
آخه چهار سالشه! یه چیزی بگیرید بتونه باهاش ذوق کنه :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:27) : گلی :)
با جانداران رابطه ش خوبه؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:27) : گلی :)
من چهار تا حلزون دارم که اصلا بی آزار نیستن و یه ماهی رو هم خوردن-_-
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:26) : گلی :)
بدید بدوزن براش دامنه رو اصن :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:20) : محمدرضا مهدیزاده
ماهی مثلاً ؟!
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:20) : محمدرضا مهدیزاده
مثلاً حلزون حیوونه خوبیه :/ بی آزاره *_* من خیلی دوستش دارم :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:19) : محمدرضا مهدیزاده
حیوانات چی ؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:17) : محمدرضا مهدیزاده
به بعضی ها اگه شصت سالگی هم بخوام هدیه بدم انتخاب اولم ماسته :)))
0 ایول
1399-03-01 (20:18) : گلی :)
چرا؟؟؟
 
0 ایول
1399-03-01 (20:19) : محمدرضا مهدیزاده
:|
 
0 ایول
1399-03-01 (20:19) : محمدرضا مهدیزاده
مردم آزارم !:))
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:17) : گلی :)
آقا همون دامن نرگس رو بدید بهش، بعدش خدا بزرگه تا اون موقع مد عوض میشه :)
0 ایول
1399-03-01 (20:22) : محمدرضا مهدیزاده
خیلی باید گشت پی اش !
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:11) : گلی :)
تولدشه یا همین جوری ميخوايد بهش هدیه بديد؟
0 ایول
1399-03-01 (20:16) : محمدرضا مهدیزاده
تولد
 
0 ایول
1399-03-01 (20:16) : گلی :)
سخت شد! :)))
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:11) : گلی :)
ماست رو احتمالا فقط اگه به من در چهار سالگی هدیه می دادید خوشحال میشدم :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:10) : گلی :)
هی وای! انقدر گيجم که اون پیام رو ندیدم اصلا :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:10) : محمدرضا مهدیزاده
ماست چطوره ؟!
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:08) : گلی :)
فکر نکنم گیاه مناسب باشه. سنش کمه یه مقدار برای گیاه
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:08) : گلی :)
پس چرا میگید سوت ميزنيد؟ :))
0 ایول
1399-03-01 (20:09) : محمدرضا مهدیزاده
پیام بعدش رو هم بخونید خب :| :)
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:08) : محمدرضا مهدیزاده
نمی دونم ! همینطوری پرسیدم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:07) : گلی :)
خدایا! قربونت برم! یه خواب راحت چیزی نیست که از بنده ت دریغ کنی باور کن:(
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:07) : گلی :)
کاش بتونم بخوابم. کاش بتونم فقط یک ساعت مثل آدمیزاد و عمیق بخوابم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:04) : گلی :)
من سوت بلد نیستم به جاش :))))
0 ایول
1399-03-01 (20:07) : محمدرضا مهدیزاده
منم بلد نیستم :| :))
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (20:04) : گلی :)
به یه دختر بچه چهارساله گیاه بديد؟ چه گیاهی آخه؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (19:46) : محمدرضا مهدیزاده
عاقبت دل های ما را با غم هم آشنا کرد
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (19:45) : محمدرضا مهدیزاده
گر مرا از تو جدا کرد
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (19:45) : محمدرضا مهدیزاده
گریه مکن که سرنوشت
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (19:40) : محمدرضا مهدیزاده
البته ! حقیقتاً من هیچوقت حتی نتوستم سوت هم بزنم :|
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (19:39) : محمدرضا مهدیزاده
راستی ! منم سوت می زنم :)) (درباره ساز و اینا)
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (19:39) : محمدرضا مهدیزاده
نظرتون درباره گیاهان چیه ؟! (برای هدیه)
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (19:36) : محمدرضا مهدیزاده
نقاشی و اینا چندان علاقمند نیست و تقریباً همه ی اسباب بازی ها رو داره ...!
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (19:35) : محمدرضا مهدیزاده
مخصوصاً در فیلم گاهی خوش گاهی غم اون سکانسش که رفته بود از آمیتا عذر خواهی کنه شاهرخ شکلک در می آورد :)))
0 ایول
1399-03-01 (19:41) : محمدرضا مهدیزاده
#کاجول
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (19:33) : محمدرضا مهدیزاده
بله ، البته من خیلی خود سرانه صداش می زنم شیرینا :))
0 ایول
1399-03-01 (19:41) : محمدرضا مهدیزاده
#سوگند
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (18:23) : زینوس اسکندر
تام سایر رو هم دارم هنوز نخوندم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (18:23) : زینوس اسکندر
کتابای سطح پایینو می‌تونم. مثلا love or money رو خوندم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (17:31) : گلی :)
گمونم باید ببینید به چی علاقه داره آقای مهدیزاده. مثلا اگه نقاشی دوست داره ميتونيد براش ازین کتاب های باحال رنگ آمیزی بگیرید با کلی مداد رنگی و ماژيک و مداد شمعی و اینا :)
0 ایول
1399-03-01 (17:31) : گلی :)
اما اگه علاقه نداشته باشه همه رو یا گم میکنه یا ميشکونه یا درشون باز ميمونه خشک ميشن!
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (17:29) : گلی :)
آره بعدش متوجه شدم چهار ساله گفتن :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (17:29) : گلی :)
زبان اصلی خوندن کلا لذتش هزار برابره*_* توام حتما میتونی. اولش که شروع کنی يکم سخته ولی بعدش بی نهایت لذت بخش میشه *_*
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (17:23) : زینوس اسکندر
آره کاجول خیلی جیغ جیغوعه(=
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (17:23) : زینوس اسکندر
چهار ساله گفتن گلی
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (17:23) : زینوس اسکندر
جلد زبان اصلیش خیلی جذابه*__*
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (17:23) : زینوس اسکندر
چقد خوب که می‌تونی زبان اصلیشو بخونی
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (17:07) : گلی :)
سوگند آیا؟ :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (17:07) : گلی :)
عه! من الان دیدم نوشتید چهارساله نه چهارده ساله!
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:57) : گلی :)
ینی گاهی میشه کتابی که ترجمه خوندم رو زبون اصلی خوندم بعدش، یا بلعکس، کاملا حالم گرفته شده :/
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:56) : گلی :)
زده شدم جدیدا از ترجمه ها. ترجمه های خوب، اما پر از تقطیع و تغییر های بی دلیل و خود سرانه!
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:56) : گلی :)
تو فکرشم زبون اصلی شو بخونم زينوس راستش
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:52) : گلی :)
الان به وضوح دارم مورد علاقه های خودمو میگم :))))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:52) : گلی :)
پازل هزار تیکه حتی*_*
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:51) : گلی :)
یا جينگيل جات*_*
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:50) : گلی :)
برای دختر چهارده ساله کتاب بگیرید *_*
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:35) : محمدرضا مهدیزاده
کاجول توی همه ی فیلم ها رسماً دیوونه است :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:35) : محمدرضا مهدیزاده
خیلی خوبه فیلمش *_*
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:34) : زینوس اسکندر
می‌دونستین همسر کاجوله؟(:
0 ایول
1399-03-01 (16:35) : محمدرضا مهدیزاده
فک کنم شنیده بودم ولی اطمینان نداشتم
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:34) : زینوس اسکندر
نقش مقابلش آجی دیوگان هه
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:34) : زینوس اسکندر
دیدم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:33) : زینوس اسکندر
من تو ما کیا بازی می‌کنن؟
0 ایول
1399-03-01 (16:34) : محمدرضا مهدیزاده
کاجول و اون یکی نقش مقابلش اسمش یاد نیس
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:28) : محمدرضا مهدیزاده
به نظرتون برای یک دختر چهار ساله چه هدیه ای می شه خرید که خوشحالش کنه ؟!
0 ایول
1399-03-01 (16:32) : محمدرضا مهدیزاده
باهاش برو اسباب بازی فروشی خودش انتخاب می کنه :)
 
0 ایول
1399-03-01 (16:32) : محمدرضا مهدیزاده
باشه ولی من دوست داشتم خاص باشه :/
 
0 ایول
1399-03-01 (16:33) : محمدرضا مهدیزاده
یک عالمه بادکنک *_*
 
0 ایول
1399-03-01 (16:33) : محمدرضا مهدیزاده
بد نیس :))
 
0 ایول
1399-03-01 (16:36) : محمدرضا مهدیزاده
از اون دامن هایی که دوست داری واسه نرگس بخری :|
 
0 ایول
1399-03-01 (16:38) : محمدرضا مهدیزاده
اونا فقط واسه نرگسه *_* :))
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:27) : محمدرضا مهدیزاده
مخصوصاً آخرش :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:26) : محمدرضا مهدیزاده
من تو ما هم خیلی خوبه !
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:25) : محمدرضا مهدیزاده
خدا نکنه مظلوم باشید ، مزاح بود :)
0 ایول
1399-03-01 (16:33) : زینوس اسکندر
فاقد نظر/:
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:19) : محمدرضا مهدیزاده
ادمین نیستم ، ولی در سطح بلاک و اینا از دستم بر میاد :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:11) : زینوس اسکندر
مخصوصا الان که ایران کتاب یه تخفیف خوب به هر کدومشون داده
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:11) : زینوس اسکندر
ولی اگه همه‌ی هشتا کتابشو جداجدا به سبد خرید اضافه کنی طوریکه تو سبد خرید هشتا کتاب مستقل داشته باشی از قیمت اصلی خیلی کمتر می‌شه
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:08) : زینوس اسکندر
ایران‌کتاب عم داره
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:02) : گلی :)
حس و حالشو نداشتم اخیرا
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:01) : گلی :)
باید بشينم ببینمش*_*
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:01) : گلی :)
جدی؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (16:00) : زینوس اسکندر
الان ازون حالتای جیغ کشیدنه(:
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:58) : زینوس اسکندر
من قسمت آخر فصل سه آنه رو شونصدوبیست باردیدم((=
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:58) : زینوس اسکندر
خیلی دوست‌داشتنیه
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:57) : زینوس اسکندر
بخون پس(:
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:56) : گلی :)
من جز آنه چیزی از مونتگومري نخوندم. آنه هم کامل نخوندم :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:55) : زینوس اسکندر
**____**
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:55) : گلی :)
عااااره اون موقع درباره تمرین کندن حرف ردی متوجه شدم تار میزنی *_*
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:53) : زینوس اسکندر
اصن من همه‌ی آثار مونتگمری رو می‌خوام):)
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:52) : زینوس اسکندر
دیج‌کالا با تخفیف داره رو منظورم مجموعه‌ی آنه بود
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:50) : زینوس اسکندر
منم تار گلی(:
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:50) : زینوس اسکندر
همم(:
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:42) : گلی :)
ویلون زينوس (:
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:08) : زینوس اسکندر
چه سازی می‌زنی گلی؟(:
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:01) : زینوس اسکندر
اتفاقا یه اتفاقاتی در پی ویر و زارا افتاد براتون اونور می‌فرستم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:01) : زینوس اسکندر
الان دارم فیلم سرزمین مادری از شاهرخ و راک‌استار رو می‌بینم.. نوبت ویرزارا نشده
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (15:00) : زینوس اسکندر
و زیرنویسشو باید هماهنگ کنم واسه جاهای غیر دوبله‌ش
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (14:59) : زینوس اسکندر
دوبله‌ست-___-
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (14:59) : زینوس اسکندر
دانلودکردم
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (14:58) : زینوس اسکندر
دیجی‌کالا با تخفیف داره
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (14:58) : زینوس اسکندر
می‌دونم گلی
0 ایول
1399-03-01 (15:05) : زینوس اسکندر
منظورم: می‌دونم آقای مهدیزاده بود/:
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (14:48) : گلی :)
هی اراده میکنم ناخونامو بگیرم که ساز بزنم، ناخنامو میگیرم، ولی ساز نمی زنم:|||
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (14:46) : گلی :)
بعدترشم من به این مظلومی چرا منو ترسناک نشون میدید؟ :( -_-
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (14:45) : گلی :)
جناب مهدیزاده قبلا که ممنوع نبود! بعدم مگه ادمين شديد؟ :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (12:36) : محمدرضا مهدیزاده
ویر و زارا رو تماشا کردید ؟
0 ایول
1399-03-01 (12:36) : محمدرضا مهدیزاده
یا حتی دانلود فرمودید ؟
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-01 (11:22) : زینوس اسکندر
گلی اون مجموعه مال نشر قدیانی عه
0 ایول
1399-03-01 (14:47) : گلی :)
شاید پس سفارش اينترنتي داشته باشه
 
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (19:24) : زینوس اسکندر
حتی انقد که باوجود دوتا پانویس بازم غلط املایی دارین تو اسمش/=
0 ایول
1399-03-01 (12:34) : محمدرضا مهدیزاده
واقعاً چرا ؟! :| :)) #سلطان_اشتباه_تایپی
 
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (19:23) : زینوس اسکندر
بله اسکندری بلاک‌خورش ملسه
0 ایول
1399-03-01 (12:33) : محمدرضا مهدیزاده
مزاح بود :| :))
 
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (17:55) : محمدرضا مهدیزاده
چون حریف شما نمی شم و دیواری هم کوتاه تر از خانم اسکندی نیست :)))
0 ایول
1399-02-31 (17:55) : محمدرضا مهدیزاده
سرمار خانم *اسکندری
 
0 ایول
1399-02-31 (17:56) : محمدرضا مهدیزاده
*سرکار
 
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (17:54) : محمدرضا مهدیزاده
خانم کشمیری لینک در تخته ممنوعه ! متاسفانه مجبور می شم خانم زینوس رو از تخته بلاک کنم !
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (17:53) : محمدرضا مهدیزاده
ولی گمونم نویسنده خودش هیچ وقت دل آباد نرفته باشه :))
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (17:51) : محمدرضا مهدیزاده
از دهات ما بیست دقیقه راهه
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (17:51) : محمدرضا مهدیزاده
من دهات قاسم شون رفتم با صفا ست
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (17:50) : محمدرضا مهدیزاده
چرا سعید شهید شد؟ :((
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (15:30) : گلی :)
http://m.tarjomaan.com/neveshtar/9446
0 ایول
1399-02-31 (15:31) : گلی :)
این مقاله خیلی خوبه :( تونستيد زبون اصلی شو بخونيد حتی :)
 
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (15:28) : گلی :)
گيلبرت خیلی کيوتهه*_*
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (15:28) : گلی :)
زبون اصلی شو دیدم منم :)
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (15:28) : گلی :)
باورت نمیشه اما واقعا ندیدم تمام جلداشو باهم جایی !
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:59) : زینوس اسکندر
آه.. هیچکی گیلبرت نمی‌شه)=
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:59) : زینوس اسکندر
و می‌خوام برم تو کار سریالای قدیمی‌تر آن‌شرلی(:
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:58) : زینوس اسکندر
من از همون اولی که همه‌ی فصلاشو داره دانلود کردم. همه‌ی کیفیتا رو هم با زیرنویس داره
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:57) : زینوس اسکندر
ترجیحا e شکلی: سریال Anne with ane
0 ایول
1399-02-31 (15:29) : گلی :)
آخه خودش میگه with an e ینی با فاصله میگه :))
 
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:56) : زینوس اسکندر
سرچ کن میاره
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:55) : زینوس اسکندر
زبان اصلی‌ش بیتره
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:54) : زینوس اسکندر
شبکه امید یه ترکیبی از فصل یک و دو رو گذاشته بود.. که مضخخخخرففف‌ست
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:54) : زینوس اسکندر
تمام جلداشو به صورت یه مجموعه با یه بسته بندی کتابفروشیادارن البته
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:53) : زینوس اسکندر
اصن یه وضعی*_______*
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:53) : زینوس اسکندر
شدیدا پیشنهاد می‌کنم بقیه‌شو ببینی
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:36) : گلی :)
بقیه شو دارم ولی ندیدم :(
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:36) : گلی :)
من فصل يکشو ديدم
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (14:32) : زینوس اسکندر
تو چقدشو دیدی گلی؟
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:33) : گلی :)
نمی دانم که عمری را چگونه زیستم با خود...
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:32) : گلی :)
صدام داره ميره کم کم ((:
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:32) : گلی :)
یکی منو ببره یه جای خلوت که فقط داد بزنم!
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:31) : گلی :)
پونيکا استخر توپ داريد؟ :))
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:30) : گلی :)
مرغم درون آتش و ماهی برون آب...
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:29) : گلی :)
من هیچ جا ندیدم تمام جلداشو داشته باشه زينوس! :|
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:28) : گلی :)
خدا رو شکر که بهترید جناب مهدیزاده :)
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:27) : گلی :)
مگه تلویزیون گذاشته ش؟
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:27) : گلی :)
من فصل سه ش رو ندیدم!
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:26) : گلی :)
زيييينوووووووس بیا*_*
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:14) : محمدرضا مهدیزاده
گفتمش زلف به خون که شکستی ؟! گفتا / حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:12) : محمدرضا مهدیزاده
پارسایی و سلامت هوسم بود ولی / شیوه ای می کند آن نرگس فتان که مپرس
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:12) : محمدرضا مهدیزاده
زاهد از ما به سلامت بگذر ، کاین می لعل / دل و دین می برد از دست بدان سان که مپرس
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:10) : محمدرضا مهدیزاده
که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس :))
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:09) : محمدرضا مهدیزاده
کس به امّید وفا ترک دل و دین مکناد
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:09) : محمدرضا مهدیزاده
و می بینید که در نهایت هم گله مند بوده :/ :))
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:07) : محمدرضا مهدیزاده
که چنان ز او شده ام بی سر و سامان که مپرس
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:07) : محمدرضا مهدیزاده
دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:04) : محمدرضا مهدیزاده
اسیر داشته بنده ی خدا رو :|
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:03) : محمدرضا مهدیزاده
و در جای دیگری می فرماید : زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:02) : محمدرضا مهدیزاده
واسه همین فی المثل حافظ می فرماید : زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (13:01) : محمدرضا مهدیزاده
زلف معشوق در شعر مثل رنگ پیراهن آقایونه انتخابش با طرف مقابله :|
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:57) : محمدرضا مهدیزاده
زلفای بورت چین چین نکن
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:56) : محمدرضا مهدیزاده
صدبار گفتمت همچین نکن
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:52) : محمدرضا مهدیزاده
ولی باور کنید دیگه این بار روز مره نویسی جیمم رو توی وبم هم به اشتراک میگذارم ! اون رادیو و هنر و اینا رو هم که پیش تر ها نوشته بودم باید توی وب منتشر می کردم :| :))
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:49) : محمدرضا مهدیزاده
هر زمان هم قرار باشه وارد فضا و اتفاقی که واسه ام روشن نیست بشم این فوبیا میاد به سراغم !
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:44) : محمدرضا مهدیزاده
گهگاه سعی می کنم یک پیاده رو که خلوت و هموار و مستقیم باشه رو با چشم های بسته و تاریک طی کنم ولی نهایتاً می تونم چند قدم رو اینطوری بگذرم
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:42) : محمدرضا مهدیزاده
یکی از فوبیا های من طی کردن نا روشنی هاست :| حالا می خواد پیاده رو باشه ، روزگار باشه یا ...! واسه ام خیلی سنگینه .
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:40) : محمدرضا مهدیزاده
ولی وبلاگ شخصی من جیمه ، #روزمره_های_شاعری_ناماندگار_و_دیوانه :))
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:38) : محمدرضا مهدیزاده
وقتی حالم خوبه هم خنده‌م می گیره :) فک کنم چون فانی و ناماندگار هستن :))
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:36) : محمدرضا مهدیزاده
چرا من وقتی ناراحتم اخم می کنم ، وقتی خیلی ناراحتم داد و فریاد می کنم ، ولی هر وقت خیلی خیلی ناراحتم خنده‌م می گیره :))))
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:35) : محمدرضا مهدیزاده
و هر مرحله از زندگی تکاملی است جبری ، که بایستی به خدا توکل کرد و پیش رفت :)
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:33) : محمدرضا مهدیزاده
امروز از دیروز بهترم یعنی فک کنم پس از دو سه روز دیگه با استرس و فشار روانی ماجرا کنار اومدم ! به هر حال روزگار ؛ چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند :)
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:29) : محمدرضا مهدیزاده
تو عاشق می شی رو شونه ی من
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:28) : محمدرضا مهدیزاده
تو پا میذاری تو خونه ی من
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:28) : محمدرضا مهدیزاده
(:
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:27) : محمدرضا مهدیزاده
فقط خدا می دونه چندبار این آهنگ رو شنیدم :))
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:27) : محمدرضا مهدیزاده
چقدر خوبی تو لعنتی *_*
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:26) : محمدرضا مهدیزاده
شرم تو چشمات بوسیدنی بود
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:25) : محمدرضا مهدیزاده
حتی بدی هات بخشیدنی بود
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:25) : محمدرضا مهدیزاده
چه دلبرانه به دل می شینی
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:25) : محمدرضا مهدیزاده
تو قلب من باش تا که بفهمی
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:24) : محمدرضا مهدیزاده
تو ماه زیبای روی زمینی
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (12:24) : محمدرضا مهدیزاده
کی بهتر از تو که بهترینی
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (06:18) : زینوس اسکندر
ینی فقط دارم به خودم می‌گم فصل چهار قطعا داره و قطعا من بی‌خبر))))):
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (03:55) : زینوس اسکندر
ببا جیغ جیغ کنیم گلی
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (03:54) : زینوس اسکندر
عااااااقا(= خیلی خوبهههه
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (03:54) : زینوس اسکندر
من مجموعه‌ی چاپی‌شم تا فصل چهار خوندم، کتابخونه محله‌مون فصل پنجشو نداره/: ولی بقیه‌شو داره!÷
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (03:53) : زینوس اسکندر
اصن لاو هیم(:
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (03:52) : زینوس اسکندر
البته من تا اونجایی که تلویزیون پخش می‌کرد تو تلویزیون دیدم و الان دیگه فصل سوم ر دانلود کردم((:
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (03:51) : زینوس اسکندر
دارم اون سریاله رو می‌بینم
پاسخ
0 ایول
1399-02-31 (03:50) : زینوس اسکندر
آرههههه گلی((((((((:
پاسخ
0 ایول
1399-02-30 (23:01) : گلی :)
کاش اونجا بودم :)
پاسخ
0 ایول
1399-02-30 (23:01) : گلی :)
خل و چل دارم تا خل و چل خب :))
0 ایول
1399-02-30 (23:01) : گلی :)
*داريم
 
پاسخ
0 ایول
1399-02-30 (22:43) : خاتون :)
خوشا کسی که اگر شاعر است، شاعر توست...
سایت جیم
جایی برای بهتر خواندن، بهتر دیدن و بهتر نوشتن
باسلام.خدمت جیم خوانان عزیز،همه سریال حاشیه 2 مدیری که شبها از ای فیلم نشون میدن یک طرف، بازی سخیف و خنک سروش جمشیدی یک طرف،یعنی از مدیری بعید بود از ادمهایی استفاده کنه که گند زده به سریال.چقدر این ادم کارهای سخیف و تابلویی از خودش درمیاره./
جیم.سلام بااینکه از جوابت درمورد دولت قبل و فعلی قانع نشدم،ولی چیزی از ارادتم بهت کم نمیشه،عمریه خوانندتم خدابخواد بازهم خواهم بود(عیدتون هم مبارک)/
خانم سعادتى خوش اومدى به جيم . منتظر كارهاى زيباتون هستيم واسه جيم . ببينيم چه ميكنى
جيم جان سلام : با كمال مسرت ، بازگشت غرورآفرين سركارخانم ، دكتر!! ساناز سماواتى را پس از سالها درس خواندن و مشروط شدن ؛ به جمع جيم نويسان ، تبريك عرض ميكنيم
سلام.خداقوت. گاهی مینویسم. نوشته ها مناسبتی است. رنگ و بوی مناسبت را در جیم سراغ ندارم. اما آگاهی مخاطب از برخی مناسبتها خوب است. بیش از این در پیامک نمیگنجد. در صورت صلاحدید منتظر تماستان و هماهنگی بیشتر برای شروع همکاری هستم. ارادتمند. هادی قمی.
جیم عزیز ممنون که بایکی از داورای شب کوک مصاحبه کردی گلم ولی کاش با پوریا حیدری می کردی اما بازم ممنون . آیکا
سلام جیم عزیز.در کمال احترام باید خدمتتون عرض کنم که روا نبود اینگونه مطلب توهین آمیز درمورد استاد فیلمسازی آقای مسعود ده نمکی(صفحه 2بخش جارچی)بنویسید.به نظر من بهتره از آقای ده نمکی عذرخواهی کنید. ضمنا بقیه مطالبتون فوق العاده عالی والبته نوستالژی بود مخصوصا مطلب مربوط به کیم جونگ اون رهبرکره شمالی.سپاسگذارم.سینامحمدی فر
جیمی جامبو سلام،همین طوری یه هو امد دهنم گفتم،من بدبختم من بیچاره شدم 30 سالمه مجرد تازه ی شغلی دستوپا کردم جیمی من یک سوپر پروتیینی زدم تو شهرمون ک 130 کیلومتر با شما فاسله داره قیمت مرغ رفته بالا حالا کسی نمی خره دارم برشکست میشم تو این مملکت دست به هر کاری میزنی سنگ جلو پات میندازن بعدش میگن چرا آماربیکار روز به روز زیاد میشه
سلام جیمی .آنتنت برفکی دیجیتال بهش نصب کن یا صبا رو بفرس مرخصی .امیدوارم متوجه منظورم شده باشی!باتشکر هفت خط...
جیم! معرفت رو از سوزن خیاطی یاد بگیر که سه شبانه روز تو رختخوابت جا می مونه اما بهت فرو نمی ره؟. بعد که می بینیش تازه یادت می آد از کی جا گذاشته بودیش؟؟؟! (مهدی از مشهد)
سلام جیم عزیزم،ازت ممنونم که پیام منو چاپ کردی.راستی این عکس هری پاتر پیر و ازکجا آوردی؟؟؟جون من جواب بده!بدجوری حس کنجکاوی در من فوران کرده!!!سینا محمدی فر
جيم سلام . حتى با وجود اين همه وسايل ارتباطى مجازى ؛ بايد قبول كرد كه هيچ پديده اى نميتونه جاى "نشر مكتوب" رو بگيره . باور ندارى ميتونى از كارشناساى جامعه شناسى و .. بپرسى . اصلأ خودش يه گزارش در مورد سير تكامل وسايل ارتباطى ميشه .
سلام.طراحی صفحات مخصوصأدر(جیم) خوب نیست.نوشته ها با حروف ریز و روی زمینه با رنگ نسبتأ تیره چاپ میشه که خوندنش راحت نیست.
سلام جیم.ریپورتم بیزحمت 20 تا استیکر بده تلگرام.کارت دارم .ممنون.
وقتی قلم دست میگیرید ک بنویسید حواستون به رسالتی ک رو دوشتونه باشه حق توهین و تمسخر نداری جیم درک کنید ک جدا از تمام خوب بودناش,امیر مقصودلو ی ایرانیه هموطن خودتون ک عاشق کشورشه قضاوتش نکنید به ناحق...
جیم اصلا شوخیت با استاد راعفی پورقشنگ نبود, ایشون خیلی وقت درباره ی نمادها دیگه سخنرانی نداشتن و نویسنده ی طنزتون بهتره سخنرانی های به روز رو گوش کنه تا کمی فقط کمی به معلوماتش اضافه شه...
به جيم بگين يصفحه مخصوص برا مسخره کردن سياستهاي احمقانه به اصطلاح حقوق بشريه غربيا بزاره .که تروريست تو عراق و سوريه مخالفه ولي تو اروپا تروريست .از اينگونه مثلهازياد است
وای جیم واقا چرا نوشتی آرمین افتاد زندان . همه را ناراحت کردی نامرد
جیم,سلام میشه لطف کتی ورابطه این جمله روباپوشک مای بیبی بگی که هیچ چیز جای غریضه مادری رو نمیگیره!!!خیلی فکرم رومشغول کرده والاه
سلام، آقای نادری تازه داشت خوابم می برد( انصافا بازیه قشنگ بود، تو دور اول باختم خخخ)
... .... :! ولش کن باب. چه فايده داره، من زحمت بکشم و بنويسم، اما جيم چاپ نميکنه
" دلتنگی " دانه دانه می افتد روی صورتم...شور است طعم " نبودنت "!!! " خیلی شور "....(جیمی جونم یه هفته نبودی دلم واست تنگیده)
(تقدیم به جیم) یارو میره خواستگاری . ازش میپرسن چه کاره ای ? روش نمیشه بگه قصاب, میگه لوازم یدکی گوسفند دارم . احسان.د از مشهد
: جیم حاصل فکروقلم جوانهای جورواجورجاهل!(والبته جالب!)
تعداد کاربران :  6671
فعال ترین کاربران جیم
مشاهده کل کاربران
تبریک به کاربر جدید : M_kahani
خرداد ماه سال 1399

شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه

جمعه
( 05 خرداد 1399 )
چرا مطالب ما حذف شده؟!
با سلام خدمت بروبچ سایت جیم. از ابتدای شروع فعالیت سایت، یک سوال مهم همیشه برای کابرها مطرح بوده، «چرا مطالب ما حذف شده؟! ما چطور مطلبی بفرستیم که حذف نشه؟!» این موارد را چند باری برای بعضی از شما گفتم، امروز بنا شد تا به صورت کامل آن را بنویسم.
تعداد بازدید های امروز: 
8698
تعداد کل بازدید های سایت: 
82411471
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه فرهنگی و هنری خراسان است