سایت باشگاه خوانندگان هفته نامه جیم
کاربر گرامی
به دلیل استفاده از فناوری CSS3 در این پایگاه و عدم پشتیبانی آن توسط نسخه های Internet Explorer قبل از 9 برخی از امکانات سایت به خوبی نمایش داده نمی شود.
از شما درخواست می شود از مرورگر های Mozilla Firefox و یا Google Chrome استفاده کنید !
مرا بیاد آور
دوست گرامی جهت شرکت در گفتگوی تخته سیاه، لطفا ابتدا از قسمت 'جیمی شوید' در سایت عضو شوید.
پاسخ
0 ایول
1399-05-14 (17:31) : محمدرضا مهدیزاده
خوبی ؟ سلامتی ؟ چه خبر ؟ :)
پاسخ
0 ایول
1399-05-13 (16:13) : s_mostafa_b
سلام
0 ایول
1399-05-14 (17:31) : محمدرضا مهدیزاده
سلام بر برادر مصطفی :)
 
پاسخ
0 ایول
1399-05-13 (15:59) : محمدرضا مهدیزاده
تو نیستی و بی تو دیوونه شدم :(
پاسخ
0 ایول
1399-05-13 (15:58) : محمدرضا مهدیزاده
تو نیستی و من از خودم بی خودم :(
پاسخ
0 ایول
1399-05-12 (08:36) : PDrAM
سلام
پاسخ
0 ایول
1399-05-09 (15:17) : زینوس اسکندر
هعییی
پاسخ
0 ایول
1399-05-08 (21:14) : s_mostafa_b
شعرای خوبی بود :)
0 ایول
1399-05-13 (15:50) : محمدرضا مهدیزاده
:)
 
پاسخ
0 ایول
1399-05-01 (14:33) : محمدرضا مهدیزاده
عمری که حرام تو شد ای عشق حلالت
پاسخ
0 ایول
1399-05-01 (14:33) : محمدرضا مهدیزاده
هرچند که هرگز نرسیدم به وصالت
پاسخ
0 ایول
1399-04-31 (14:00) : سحری :)
پفففففف!
پاسخ
0 ایول
1399-04-28 (21:56) : فائزه
غمگینه چرا امشب
پاسخ
0 ایول
1399-04-28 (21:50) : فائزه
صبر میکنم دیگه، نکنم چیکار کنم..
پاسخ
0 ایول
1399-04-27 (06:20) : محمدرضا مهدیزاده
بخت نامرد بزن ، بد به دلت راه نده :))
پاسخ
0 ایول
1399-04-18 (14:01) : محمدرضا مهدیزاده
خسته ام مثل درختی که از آذرماهش ...!
پاسخ
0 ایول
1399-04-11 (06:28) : زینوس اسکندر
هعی
پاسخ
0 ایول
1399-04-09 (14:01) : محمدرضا مهدیزاده
چه باک زان همه دشمن ، چو دوستدار تویی
پاسخ
0 ایول
1399-04-09 (14:00) : محمدرضا مهدیزاده
جهانیان همه گر تشنه گان خون منند
پاسخ
0 ایول
1399-04-09 (14:00) : محمدرضا مهدیزاده
مرا هزار امید است و هر هزار تویی
پاسخ
0 ایول
1399-04-09 (13:57) : محمدرضا مهدیزاده
خودت می دونی عادت نیست ، فقط دوست داشتن محضه
پاسخ
0 ایول
1399-04-09 (13:56) : محمدرضا مهدیزاده
کنارم هستی و بازم دلم تنگ می شه هر لحظه :(
پاسخ
0 ایول
1399-04-06 (18:56) : محمدرضا مهدیزاده
به هر دل بستنم عمری پشیمانی بدهکارم ...!
0 ایول
1399-04-08 (08:37) : نسیم پهلوان
لایک :)
 
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:44) : محمدرضا مهدیزاده
+طبیعتاً شعر طولانی تر بود ابیاتی که بیش تر دوست داشتم را نوشتم :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:44) : محمدرضا مهدیزاده
و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم !
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:43) : محمدرضا مهدیزاده
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:43) : محمدرضا مهدیزاده
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم :))
0 ایول
1399-04-05 (20:49) : محمدرضا مهدیزاده
اگه خاطرتون باشه حافظ هم چنین بیتی سروده که می فرماید : اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را / به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست
 
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:42) : محمدرضا مهدیزاده
مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:42) : محمدرضا مهدیزاده
بگذریم ؛ مصراع بعدی رو سعدی جان عالی سروده *_*
0 ایول
1399-04-05 (20:42) : محمدرضا مهدیزاده
*بیت بعدی
 
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:40) : محمدرضا مهدیزاده
+ مصراع پیش تر اون بیت کاظم بهمنی رو به خاطرم آورد که سروده : ترک افیونی شبیه تو اگر چه مشکل است / روی دوش دیگران یک رو ترکت می کنم :(( یکی از بهترین ابیات کاظم بهمنیه . از جهت بر دوش رفتن شباهت دارند .
0 ایول
1399-04-05 (20:41) : محمدرضا مهدیزاده
*افیون : آنچه ایجاد وابستگی می کند / مصراع دوم به از دنیا رفتن اشاره داره .
 
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:38) : محمدرضا مهدیزاده
که گر به پا در آیم به در برند به دوشم
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:37) : محمدرضا مهدیزاده
من رمیده دل آن به که در سماع نیایم
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:35) : محمدرضا مهدیزاده
که من قرار ندارم که از تو دیده بپوشم :))
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:34) : محمدرضا مهدیزاده
مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:33) : محمدرضا مهدیزاده
شمایل تو دیدم نه صبر ماند و نه هوشم
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:33) : محمدرضا مهدیزاده
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:32) : محمدرضا مهدیزاده
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:32) : محمدرضا مهدیزاده
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:32) : محمدرضا مهدیزاده
من این شعر سعدی رو خیلی دوست دارم *_* که می فرماید :
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:30) : محمدرضا مهدیزاده
که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:30) : محمدرضا مهدیزاده
چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (20:29) : محمدرضا مهدیزاده
امشب سعدی خوانی داریم :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-05 (06:02) : مرتضی تقی زاده
یعنی به مناسبت روز دختر هم که شده نباید هفته نامه این هفته رو به روز دختر اختصاص میدادید؟!
پاسخ
0 ایول
1399-04-04 (19:06) : Ali_emadi
:/
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:33) : محمدرضا مهدیزاده
با این بیت ورد زبان و دلبر شعرخوانی رو به پایان می رسونیم *_*
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:31) : محمدرضا مهدیزاده
که آشنا سخن آشنا نگه دارد :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:31) : محمدرضا مهدیزاده
حدیث دوست نگوییم جز به حضرت دوست
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:27) : محمدرضا مهدیزاده
چه گویمت که ز سوز درون چه می بینم / ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:25) : محمدرضا مهدیزاده
هرچند بیت های حافظ مثل بیدل پیچیده نیست که نیاز به رمز گشایی باشه ، لیکن از جهات دیگر جای بحث داره !
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:23) : محمدرضا مهدیزاده
باید برنامه ی شعر خوانی \"شبی با بیدل\" از آقای کاظمی افتادم ، کاش شبی با حافظ هم داشتند :))
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:20) : محمدرضا مهدیزاده
و بیت بعد هم بیت هنرمندانه ای است که حافظ جان می فرمایند : نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش / زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:18) : محمدرضا مهدیزاده
مصراع پیش تر اون مصراع استاد ابتهاج رو به خاطرم میاره که می فرمایند : «مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش / به وعده های وصال تو زنده دارندم»
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:17) : محمدرضا مهدیزاده
وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:14) : محمدرضا مهدیزاده
مرا امید وصال تو زنده می دارد
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:14) : محمدرضا مهدیزاده
گرم تو دوستی از دشمنم ندارم باک :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:13) : محمدرضا مهدیزاده
هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:13) : محمدرضا مهدیزاده
در غزلی دیگر می فرمایند
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:11) : محمدرضا مهدیزاده
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک ؟!
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:11) : محمدرضا مهدیزاده
اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:06) : محمدرضا مهدیزاده
و این هم خاصیت شعر حضرت حافظه . به نقل از یکی از حافظ پژوهان که چنین می گفتند که شعری از حافظ نمی شه پیدا کرد که صنعت ایهام به کار برده نشده باشه . و این سبب همین اختلاف تعابیره .
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:04) : محمدرضا مهدیزاده
و خب این یک نمونه از ابیات بود
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:04) : محمدرضا مهدیزاده
من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه / هزار شکر که یاران شهر بی گنهند
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:03) : محمدرضا مهدیزاده
مثلاً درباره این بیت تعبیرمون یکسان نیست
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:02) : محمدرضا مهدیزاده
بعضی از بیت ها رو من طور دیگه ای می خونم و دوستان گنجوری طور دیگه معنی کردند که البته اون طوری هم معنی می ده (و حتی معنی در دسترس تری داره) . لیکن تعبیر من ظریف تر و ناب تره :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (20:00) : محمدرضا مهدیزاده
می خوام وقتی تموم شد ، یک بار هم با گنجور بخونمش *_*
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:58) : محمدرضا مهدیزاده
حقیقتاً حافظ خیلی خوبه :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:58) : محمدرضا مهدیزاده
بعضی از بیت هاش یک رندی عجیبی داره اصلاً :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:56) : محمدرضا مهدیزاده
کم کم دارم به حافظ علقه پیدا می کنم :| مصراع هاش هم اینقدر خوبه که پی در پی ورد زبان می شوند :))
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:53) : محمدرضا مهدیزاده
این قسمت ترانه اش اون مصراع قیصر رو خاطرم میاره که می فرماید : «از خاک ما در باد بوی تو می آید»
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:52) : محمدرضا مهدیزاده
می دانم که برده از یادم :(
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:52) : محمدرضا مهدیزاده
با یادت جهان من آشوب است :(
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:51) : محمدرضا مهدیزاده
محمد معتمدی داره پخش می شه *_*
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:47) : محمدرضا مهدیزاده
امتحانات رو هم هر روز یک تصمیم جدید می گیرند ، اگه سربازی نداشتم حذف ترم می کردم :/
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:43) : محمدرضا مهدیزاده
فقط کافیه پس از \"نفس\" ویرگول قرار بگیره :)))
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:43) : محمدرضا مهدیزاده
جمله ی پیش تر از اون جملاتم بود که ایهام شاعرانه ای داره :)))
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:42) : محمدرضا مهدیزاده
نفس راضیه و مرضیه هم خیلی خوب هستن :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:42) : محمدرضا مهدیزاده
فی المثل نفس مطمئنه رو اگه دست بیابیم به یک آرامش و اطمینانی می رسیم :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:41) : محمدرضا مهدیزاده
یا به این دلیله که اون ارتباط مثبتی که وجود داره قوی نشده
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:41) : محمدرضا مهدیزاده
بیماری ها و اختلالات و استرس هایی که مربوط به روانه ؛ زیر سرِ همین عماره هست :/
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:39) : محمدرضا مهدیزاده
که میشه گفت همون نفس لوامه و نفس عماره هستند
0 ایول
1399-04-03 (19:49) : محمدرضا مهدیزاده
یکی تمایلات اخروی داره و یکی چون تمایلات دنیوی داره اسیر شیطانه (یا به نقل از امیر المومنین (ع) رکاب و مرکب شیطانه)
 
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:38) : محمدرضا مهدیزاده
به نظرم وان انسان دو تا سیم داره (البته این یک مثاله)
0 ایول
1399-04-03 (19:38) : محمدرضا مهدیزاده
روان*
 
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:37) : محمدرضا مهدیزاده
من خودم چندان روانشناسی غرب رو چندان قبول ندارم و روانشناسی اسلامی به نظرم حقیقت روانشناسیه !
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:36) : محمدرضا مهدیزاده
چون با نگرش ایشون دنیا رو می بینم اینچنینه :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:35) : محمدرضا مهدیزاده
و بعد عرض کردم که من همیشه یک استاد پناهیان توی ذهنم دارم :)))
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:34) : محمدرضا مهدیزاده
امروز یکی درباره روانشناس و اینا صحبت می کرد ، من گفتم که استاد پناهیان روانشناس خیلی خوبیه و من از سخنرانی هاش به شدت استفاده کردم :)
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:31) : محمدرضا مهدیزاده
چه زود دلم واسه تخته تنگ شد -_-
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:31) : محمدرضا مهدیزاده
فقط سیزده روز بلاک بودم !؟ :|
0 ایول
1399-04-03 (19:35) : محمدرضا مهدیزاده
اگه می دونستم زیر بیست روزه بر نمی گشتم :))
 
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:29) : محمدرضا مهدیزاده
من دوباره با انرژی اومدم تخته :))
پاسخ
0 ایول
1399-04-03 (19:27) : محمدرضا مهدیزاده
سیب :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-26 (15:55) : Ali_emadi
:///
پاسخ
0 ایول
1399-03-25 (13:32) : زینوس اسکندر
قشنگ نیم ساعت داشت گریه می‌کرد
پاسخ
0 ایول
1399-03-25 (13:32) : زینوس اسکندر
واقعا کاجول چطوری می‌تونه انقد مداوم و طولانی گریه کنه؟///:
پاسخ
0 ایول
1399-03-23 (08:44) : Ali_emadi
:/
پاسخ
0 ایول
1399-03-22 (11:35) : زینوس اسکندر
وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من - تا چه به عاقبت در طلب تو حال من
پاسخ
0 ایول
1399-03-22 (11:28) : زینوس اسکندر
ماهی که بر خشک اوفتد، قیمت بداند آب را
پاسخ
0 ایول
1399-03-22 (11:27) : زینوس اسکندر
مقدار یار هم‌نفس، چون من نداند هیچ کس
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (19:01) : زینوس اسکندر
امیدوارم این ذوق سبب افزایش تمرین شه
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (19:01) : زینوس اسکندر
امروز کتاب ردیف‌نوازی رو گرفتم**_____**
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (19:00) : زینوس اسکندر
من یک سال و نیمه که تار می‌زنم
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (19:00) : زینوس اسکندر
چه سبکی کار می‌کنی؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:05) : گلی :)
بازم بگم از این ترکیب کشنده ی صدا و ترانه؟ *_*
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:05) : گلی :)
به عشق تو چه میکنم :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:05) : گلی :)
به من نگاه کن ببين
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:05) : گلی :)
به کوه تکیه ميکنم
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:05) : گلی :)
به ماه بوسه ميزنم
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:04) : گلی :)
همیشه اشتباه کن :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:04) : گلی :)
اگر من اشتباهتم،
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:04) : گلی :)
به نام من گناه کن
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:04) : گلی :)
منو به دست من بکش
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:04) : گلی :)
تنها گناه من تویی...
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:03) : گلی :)
هنوز مومنم. ببین!
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:03) : گلی :)
هنوز ماه من تویی
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:03) : گلی :)
هنوز ميپرستمت
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:01) : گلی :)
نا گفته نماند که بسته به شرایط روحی م وقفه های گاه طولانی هم توی این مدت پیش اومده
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:01) : گلی :)
اما خب رفاقتم با ويولن پنج شیش ساله سنش :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (18:00) : گلی :)
آشنایی م با موسیقی بر میگرده به ده دوازده سال پیش زينوس
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (15:13) : زینوس اسکندر
خَلِّنی!! = ولم کن
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (15:09) : زینوس اسکندر
آدمیزاد اگه به این فکر کنه که، بهشت و جهنمش بعد از مرگ، همون حال خوب یا بدیه که از فکر کردن به زندگی دنیا بهش دست می‌ده، تمام تلاششو می‌کنه که آدمیزاد خوبی باشه،چون دوست داره اونور که رفت خوشحال باشه
0 ایول
1399-03-21 (15:10) : زینوس اسکندر
در ضمیمه‌ی این باید حتما بگم که می‌شه سنجید. اینگونه که از خودم بپرسم: کارایی که از صبح تا حالا انجام دادم منو خوشحال می‌کنه؟ حتی می‌شه بردش در سطح هفته، ماه، سال
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (15:04) : زینوس اسکندر
مثنوی می‌تونه به ما بگه که چقدر آدم تو این دنیا هست.. هر آدم یه فرصت برای بهتر شدن ماست. \"بگین آره من منفعت‌طلبم\" یعنی از آدمای دیگه استفاده کنیم که بهتر بشیم، این مدلش خوبه: مثلاً: اول برای همسایه‌ها دعا کرد برای خودمون(:
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (15:02) : زینوس اسکندر
نوشتم کهههه: هر آدمی باید خودشو عوض کنه.. اگه آدم سرش تو کار و زندگی خودش باشه، بقیه هم آره...
0 ایول
1399-03-21 (15:14) : زینوس اسکندر
بقیه هم عوض می‌شن یعنی
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:59) : زینوس اسکندر
مثنوی می‌تونه به ما بگه چقد آدم تو این دنیا هست.. آدم‌ها رو معرفی می‌کنه و می‌گه هر آدم یک فرصت برای بهتر شدن ماست. \"بگین آره من منفعت‌طلبم، منفعت‌طلبی اینجوریش بد نیست\" یعنی از آدم‌های دیگه استفاده کنیم که بهتر بشیم. مثلا: اول برای همسایه دعا کرد بعد برای خودمون.. این مدلیش خوبه
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:55) : زینوس اسکندر
یه جایی هست که انسان به آفریننده می‌گه: چرا به من رنج و سختی می‌دی؟ آفریننده جواب می‌ده: اگه سختی نمی‌دادم که نمی‌اومدی اینجا(:
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:52) : زینوس اسکندر
انمَا الاَعمالُ باالنیّات
0 ایول
1399-03-21 (14:52) : زینوس اسکندر
مهم نیته
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:51) : زینوس اسکندر
یه جای دیگه فرمودن: یکی گفته \"آنچه می‌گویی را بنویس و به آنچه می‌گویی عمل\" حالا نمی‌دونم این سخن از حضرت علی‌ست یا ناپلئون بناپارت.. در کل حرف خوبیه!
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:48) : زینوس اسکندر
سَبِقَت رَحمَتی غَضبی
0 ایول
1399-03-21 (14:49) : زینوس اسکندر
رحمت من بر غضب من پیشی می‌گیرد (حدیث قدسی)
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:45) : زینوس اسکندر
یه جا فرمودن: بابا یه دیقه خوشحال باش
0 ایول
1399-03-21 (14:45) : زینوس اسکندر
در لحظه زندگی کردن
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:36) : زینوس اسکندر
کذب چون خَس باشد و دل چون دهان/ خس نگردد در دهان هرگز نهان
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:35) : زینوس اسکندر
دل نیارامد به گفتار دروغ/ آب و روغن هیچ نفروزد فروغ
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:35) : زینوس اسکندر
می‌فرماید: دروغ برای بچه‌ها تعریف نشده، پس طبق اون تز ارسطو (شعر یعنی حقیقت) آدم‌ها ذاتا شاعرن، دروغ رو بلد نیستن، بلد می‌شن
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:33) : زینوس اسکندر
گفت از خشم خدا چه بود امان؟/ گفت ترک خشم خویش اندر زمان
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:32) : زینوس اسکندر
گفت پیغمبر خداش ایمان نداد/ هر که را صبری نباشد در نهاد
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:31) : زینوس اسکندر
الايمانُ نصفان: نصفٌ صبر و نصفٌ شُكر
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:30) : زینوس اسکندر
در ادامه می‌فرماید: شاعری تنها کافی نیست، ایمان و عمل صالح هم نیازست
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:30) : زینوس اسکندر
می‌فرماید که: اگه شاعری به خودت افتخار کن‌. تو این دوره و زمونه که همه‌ی مردم شکل هم شدن، مردم شمال از جنوب و شرق از غرب تشخیص داده نمی‌شن.. حرفاشون حتی اندیشه‌هاشون و آرزوهاشون. شاعری باعث تفاوته، هنری نگریستن به همه‌ی اجزا و لحظاته
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:27) : زینوس اسکندر
خدا لعنت کنه اون مورد رو
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:27) : زینوس اسکندر
گاهی به این نتیجه می‌رسم که جزوه‌ی مثنوی‌مو خیلی دوست دارم
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:26) : زینوس اسکندر
جز اینکه انسان با قرار گرفتن در موقعیت‌ها خود واقعی‌شو می‌فهمه، پیدا می‌کنه
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:25) : زینوس اسکندر
چیز خاصی درباره‌ی خود واقعی نمی‌شه گفت
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:25) : زینوس اسکندر
مثلا خیلی خندان، خیلی حراف، خیلی صمیمی
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:24) : زینوس اسکندر
خود واقعی ما به نظرم کمی نامتعادله
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:24) : زینوس اسکندر
ولی خوب در نمیاد، اگه همه جا خودم باشم
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:23) : زینوس اسکندر
خود واقعی من، برای من خیلی دوست‌داشتنیه
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:23) : زینوس اسکندر
چرا داره یادم میاد
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (14:22) : زینوس اسکندر
هیچی از خود واقعی یادم نمیاد/:
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (08:35) : زینوس اسکندر
چند ساله کار می‌کنی گلی؟(:
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (08:34) : زینوس اسکندر
قبلنا اینطوری شده بود، ولی اخیرا نه
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (08:09) : گلی :)
نه ارتباطی به کوک نداره. اينجوريه که انگار راه نمیاد باهات. به دستت نميشينه :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (07:51) : زینوس اسکندر
سمانه الان هنوز قابلیت بلاک در حیطه دسترسیته؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (07:51) : زینوس اسکندر
گلی، دقیقا چجوری قهر کنه؟ همچین حسی رو تا حالا نداشتم، ولی بدقلقی می‌کرده که مشکل خودم بودم، یا کوک نبوده
پاسخ
0 ایول
1399-03-21 (07:50) : زینوس اسکندر
گلی، خود واقعی رو در یک مبحث دیگه تشریح خواهم کرد
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:33) : محمدرضا مهدیزاده
((:
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:33) : مرگ تدریجی یک سمانِ
خدا نگهدار😭👋🏻
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:30) : محمدرضا مهدیزاده
دق می دید آدم رو تا بلاک می کنید :)))
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:29) : محمدرضا مهدیزاده
بله ، خواهش خودم بود :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:29) : مرگ تدریجی یک سمانِ
ولی من بی‌تقصیرم
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:29) : مرگ تدریجی یک سمانِ
خواهش می‌کنم :|
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:27) : محمدرضا مهدیزاده
سپاس خانم صالحی :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:20) : محمدرضا مهدیزاده
از دعای خیر تون بی نصیب مون نگذارید ، سپاس :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:20) : محمدرضا مهدیزاده
شب همگی خوش ، خدانگهدار
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:13) : محمدرضا مهدیزاده
از تو این سنگ دلی ها به گمانم نرسید
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:13) : محمدرضا مهدیزاده
آه ! آن روز که دادم به تو آیینه ی دل
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:12) : محمدرضا مهدیزاده
که به دامان تو این اشک روانم نرسید
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:12) : محمدرضا مهدیزاده
منِ از پای در افتاده به وصلت چه رسم ؟!
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:08) : محمدرضا مهدیزاده
گر چه افروختم و سوختم و دود شدم / شکوِه از دست تو هرگز به زبانم نرسید
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:06) : محمدرضا مهدیزاده
ما نباشیم ، که باشد که جفای تو کشد
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:05) : محمدرضا مهدیزاده
آخی ... به سوی تو پلی شد :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (19:02) : محمدرضا مهدیزاده
شگفت زده نباشید
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (18:56) : گلی :)
اگه آره، چیکار کردی که دیگه باهات قهر نباشه؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (18:56) : گلی :)
زينوس هر وقت اومدی بهم بگو تا حالا سازت باهات قهر کرده؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (18:53) : گلی :)
گاهی دوست دارم بعضی چیز ها رو توی همون حالتی که هستن پاز کنم و بذارم تا ابد همون طور بمونن :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (18:50) : گلی :)
صدای گریه بچه شون از همه چیز بدتر بود :(
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (18:49) : گلی :)
چه شب ها که خواب نا آروم من با داد و بیدادهای اون آقا نا آروم تر شد -_-
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (18:49) : گلی :)
خونه پشتی که پنجره اتاق من بهش مشرفه همیشه صدای دعوا و داد و گریه بچه بود، امشب صدای خنده و شاديه. چقدر خوب :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (18:01) : گلی :)
و اینکه بله شما نیز :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (18:00) : گلی :)
خب! جناب مهدیزاده واقعا از اینکه متوجه شدید شگفت زده شدم :) ممنون واقعا :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:21) : محمدرضا مهدیزاده
یاد یک خاطره از دوران دبیرستان افتادم ، یادباد :)) چقدر بعضی اساتید مون رو اذیت کردیم ، فک کنم به آه شون دچار شدیم :)))
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:18) : محمدرضا مهدیزاده
خبرم کن که بیام دنبالت
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:18) : محمدرضا مهدیزاده
اگه تنها شدی و دلت گرفت
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:17) : محمدرضا مهدیزاده
۱۷:۱۷
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:17) : محمدرضا مهدیزاده
من و بی خبر نذار از حالت
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:17) : محمدرضا مهدیزاده
هر کجا رفتی و هر جا موندی
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:16) : محمدرضا مهدیزاده
البته ! دلخوری ها شاید خود به خود تموم می شه ، ولی از اینکه تلاشی برای مثل سابق شدن انجام نمی شه آدم می رنجه ..!
0 ایول
1399-03-20 (18:57) : گلی :)
بعضی چیز ها مثل سابق نميشن. یعنی گمونم هیچ چیز کاملا مثل سابق نمیشه :)
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:11) : محمدرضا مهدیزاده
چرا اینایی که آدم از شون دلخوره ، هیچ تلاشی نمی کنند که دوباره دلت رو به دست بیارند ؟!
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:08) : محمدرضا مهدیزاده
امروز اتفاقی آهنگ «عاشقانه» از فرزاد فرزین رو دانلود کردم ، چقدر نوستالژیه :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:04) : محمدرضا مهدیزاده
#سامان
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:03) : محمدرضا مهدیزاده
داری پل های برگشتن و یکی یکی خراب می کنی
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:02) : محمدرضا مهدیزاده
من و کشید به مات عشق با ظاهر سر به زیرش
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (17:02) : محمدرضا مهدیزاده
یادت میاد حرفایی که زدی چه راحت زیرش ؟!
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:57) : محمدرضا مهدیزاده
مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا !
0 ایول
1399-03-20 (16:58) : محمدرضا مهدیزاده
همچنان حضرت سعدی ، مدت ها بعد از مصراع پیش تر :|
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:52) : محمدرضا مهدیزاده
دل سپردم به صبوری که جز این چاره ندانم !
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:49) : محمدرضا مهدیزاده
از خاک ما در باد بوی تو می آید :))
0 ایول
1399-03-20 (16:50) : محمدرضا مهدیزاده
ای مصراع از قیصر خیلی خوب و وفادارانه است ...!
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:49) : محمدرضا مهدیزاده
گر از یادم رود عالم ، تو از یادم نخواهی رفت
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:48) : محمدرضا مهدیزاده
#عبور_شیشه_ای#علی_لهراسبی
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:47) : محمدرضا مهدیزاده
چرا جاده ما رو گم کرد
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:46) : محمدرضا مهدیزاده
ما که راه مون یکی بود
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:46) : محمدرضا مهدیزاده
تا دلت نرفته برگرد
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:46) : محمدرضا مهدیزاده
بی تو بودن کار من نیست :(
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:44) : محمدرضا مهدیزاده
خانم زینوس ! واسه منم زیاد اتفاق میفته ! بعد از خودم می پرسم که بریم پارک تاب بخوریم حالت بهتر بشه ؟ می فرماید که بله ! / بعد گفتم : باشه یکبار دیگه ! الان حوصله ندارم -_-
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:41) : محمدرضا مهدیزاده
من در مورد آنچه در پیرامون اتفاق میفته راحت حرف می زنم (فی المثل درباره شروع لیگ برتر) ، ولی درباره آنچه در درونم اتفاق می افته نه ! از اونام که دق می دم یکی تا حرفی بزنم :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:39) : محمدرضا مهدیزاده
آره ، شما شاید گاهی هم پر حرف و پر انرژی باشید ولی در نهایت درون گرا هستید .
0 ایول
1399-03-20 (16:45) : محمدرضا مهدیزاده
سرکار خانم کشمیری
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (16:38) : محمدرضا مهدیزاده
به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:35) : گلی :)
به حال کسی فایده داره اصن؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:35) : گلی :)
اصلا فایده ای به حالم نداره حرف زدن
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:34) : گلی :)
اندازه یه گودال ماريان حرف نمی زنم :)))
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:34) : گلی :)
من اگه به اندازه یه جزیره کوچولو که از آب بیرون اومده حرف بزنم،
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:33) : گلی :)
با مزه س :)))
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:33) : گلی :)
اینکه خیلی از دوستاي نزدیکم فکر میکنن من برون گرام و کلا از احساساتم راحت حرف ميزنم
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:33) : گلی :)
یه چیز بانمک کشف کردم جديدا
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:32) : گلی :)
نمیدونم!
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:32) : گلی :)
باید اهمیت بدم؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:32) : گلی :)
ینی ميترسن یا ناراحت ميشن
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:31) : گلی :)
احتمالا چون خود واقعی م برای خيليا ناامید کننده ست
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:31) : گلی :)
چرا؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:31) : گلی :)
البته که نه!
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:30) : گلی :)
اونی که هستم، خود واقعيمه؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:30) : گلی :)
حرفات فکری م کرد زينوس
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (15:01) : Ali_emadi
:/
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (13:07) : زینوس اسکندر
البته الان دلم هم می‌خواد برم خونه همسایه‌مون و نی‌نی‌شونو بغل کنم
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (13:07) : زینوس اسکندر
ینی می‌شه قانون جذب عمل کنه و اون اتفاق عجیب بیفته؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (13:06) : زینوس اسکندر
جواب تا این لحظه: ت.ف. م.ف. ک.م. ادبیات کلاسیک اروپا. ملاقات با یک آشنا، ترجیحا زمانش طولانی باشه
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (13:05) : زینوس اسکندر
داره عادتم می‌شه که از خودم می‌پرسم: الان دلت چی می‌خواد؟ الان چی خوشحالت می‌کنه؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:59) : زینوس اسکندر
کی می‌دونه این سقفتا دو دقیقه‌ی دیگه سر جاشه یا نه؟
0 ایول
1399-03-20 (12:59) : زینوس اسکندر
سقف تا*
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:59) : زینوس اسکندر
آروم باش
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:58) : زینوس اسکندر
لباسایی که دوست داری بپوش
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:58) : زینوس اسکندر
جاهایی که دوست داری قدم بزن
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:58) : زینوس اسکندر
به بچه‌ها لبخند بزن
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:57) : زینوس اسکندر
پاشو برو بهشتتو بچین
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:57) : زینوس اسکندر
باطن ما گشته قوام سما
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:57) : زینوس اسکندر
آدمیزاد اگه به این فکر کنه که، بهشت و جهنمش بعد از مرگ، همون حال خوب یا بدیه که از فکر کردن به زندگی دنیا بهش دست می‌ده، تمام تلاششو می‌کنه که آدمیزاد خوبی باشه،چون دوست داره اونور که رفت خوشحال باشه
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:53) : زینوس اسکندر
چرا یادت می‌ره؟
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:52) : زینوس اسکندر
ما امروز باید یادبگیریم دنبال کسی نگردیم.. نمی‌گردم
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:51) : زینوس اسکندر
البته این نسخه‌ی اصلی نیست، ورژن بهم ریخته‌ست
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:51) : زینوس اسکندر
این حرف - نمی‌رود - که نمی‌رود - که نمی‌رود.. - این حرف - به گوش‌هایت - ناآشنا نیست - اما - میانه‌ی راه - دهانش بسته می‌شود
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:50) : زینوس اسکندر
این مسیر خیلی حرف‌ها از دهانم در می‌آورْد
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:49) : زینوس اسکندر
مثلا: - من مستعد خودکشی‌ام - ولی تو - پای مرا می‌کشی
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:48) : زینوس اسکندر
ولی دوسش دارم
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:48) : زینوس اسکندر
فضاش فضای مورد انتظارم نیست
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:47) : زینوس اسکندر
کمی یاس داره
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:45) : زینوس اسکندر
یه چیزی نوشته بودم که الان باز داره به کارم میاد.. به حالم میاد در واقع
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:44) : زینوس اسکندر
احتیاج به نفر ثانویه، مجرب، متعهد، زبان‌فهم، به دل‌مان بنشیند
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:43) : زینوس اسکندر
شرح: -
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:42) : زینوس اسکندر
مبحث بعدی راه حل بیرونی= دارد - راه حل درونی= دارد - انجام شده= خیر. ۲۰ درصد بله - نتیجه= مثبت و امیدوارانه. لعلکم تعملون
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:39) : زینوس اسکندر
مسئله‌ی اولیه واضحه، اما پاسخ نه، که به نظرم کفایت می‌کنه.. مسئله‌ی احتمالی هم حل شده‌ست. می‌ریم سراغ مبحث بعدی
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:38) : زینوس اسکندر
خودم رو نمی‌خوام بذارم جای X چون با یک بیت پتانسیل حل مسئله‌ی احتمالی رو دارم: ای برادر تو همه اندیشه‌اش/ مابقی تو استخوان و ریشه‌ای
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:36) : زینوس اسکندر
مثلا چی بذاریم به جاش که به صورت مسئله بیاد
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:35) : زینوس اسکندر
اما اگر مقدار یا ماهیت x را تغییر دهیم
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:34) : زینوس اسکندر
چگونه در برابر آدم‌های معلوم الحال که در کامنت قبلی اشاره شد تحمل پیشه کنیم، طوری که از درون آرام بمانیم.
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:33) : زینوس اسکندر
چگونه به افراد یا رفتارهای آلوده به فساد مانند: دروغ، ریا، توقع بی‌جا، کینه، حسادت، توهین و موارد این‌چنینی میدات ندهیم
0 ایول
1399-03-20 (12:33) : زینوس اسکندر
میدان*
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:30) : زینوس اسکندر
برنامه‌های پیش رو برای تنظیم دوزx برابر است با: یادگیری و تمرین شروع روابط مختلف با آدم‌های مختلف. یادگیری چگونگی برخورد با موقعیت‌های مختلف. چگونه به حدی از تعادل برسیم. چگونه آن‌چنان که باید نه صمیمی باشیم نه دور
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:27) : زینوس اسکندر
X= فضای روابط‌ام با انسان‌ها
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:26) : زینوس اسکندر
اگه \"چیزها\" در کامنت قبل برابر با x باشه
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:25) : زینوس اسکندر
سه موقعیت متفاوت دارم: چیزی که به طور طبیعی انتظار می‌ره باشم= نیستم - چیزی که هستم= انتظار نمی‌ره باشم - چیزی که دلم می‌خواد= هم هستم هم نیستم
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:23) : زینوس اسکندر
اندازه‌ی خودم نیستم
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:23) : زینوس اسکندر
تو دنیای خودم نیستم
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:23) : زینوس اسکندر
می‌خوام به جرئت بگم دوست صمیمی ندارم
پاسخ
0 ایول
1399-03-20 (12:23) : زینوس اسکندر
تق
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (19:34) : محمدرضا مهدیزاده
تــــــــق
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (19:33) : محمدرضا مهدیزاده
شب خوش
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (19:33) : محمدرضا مهدیزاده
اگه اینطوری زیاد بیام جیم از همه برنامه هام عقب می مونم ، برم به کارم برسم .
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (19:26) : محمدرضا مهدیزاده
یک جمله منتسب به حکیم سنایی است که می فرمایند : دل شاعر عرش خداست :))) من وقتی چشمم خورد همینطوری لبخندم عمق پیدا کرد :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (19:19) : محمدرضا مهدیزاده
عکس ایستاگرامم رو از وبِ خانم حوا پیدا کردم ، چه عکسیه *_*
0 ایول
1399-03-19 (19:20) : محمدرضا مهدیزاده
*اینستاگرام
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (19:17) : محمدرضا مهدیزاده
از همین امروز باید هر جا نشستم بر علیه احمدی نژاد و لاریجانی تبلیغات کنم که یه وقت رییس جمهور نشن پدر مردم در بیاد :/
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (19:15) : محمدرضا مهدیزاده
#تجربیات_گرانبها
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (19:15) : محمدرضا مهدیزاده
هیچ وقت گمان نکنید چون قارچ و سوسیس و پیاز زود سرخ می شن ، می شه همه با هم سرخ بشه ؛ قارچ آب میندازه هیچ کدوم سرخ نمی شه -_-
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:27) : Ali_emadi
://
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:17) : محمدرضا مهدیزاده
دلارام از حامد زمانی پیشنهاد می شه ، حقیقتاً خیلی خوبه :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:16) : محمدرضا مهدیزاده
تو خوبِ مطلقی ، من خوب ها را با تو می سنجم :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:14) : محمدرضا مهدیزاده
سعدی دوست داشتنیِ حکیم و ظریف و نابغه :))
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:12) : محمدرضا مهدیزاده
حرفش حقه :)))
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:12) : محمدرضا مهدیزاده
آنکه رو از همه عالم به تو آورد نشاید :))
0 ایول
1399-03-19 (17:13) : محمدرضا مهدیزاده
شاید / باید / شایست / بایست / نشاید = شایسته نخواهد بود
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:11) : محمدرضا مهدیزاده
گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:11) : محمدرضا مهدیزاده
با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری / ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:09) : محمدرضا مهدیزاده
عجب بیتیه *_* واقعاً که مثل سعدی هم مادر گیتی نخواهد زاد :)
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:08) : محمدرضا مهدیزاده
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را / تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:07) : محمدرضا مهدیزاده
روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:06) : محمدرضا مهدیزاده
بخت باز آید از آن در که چون تو در آید
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:04) : محمدرضا مهدیزاده
عالم خاک محضر قنبر خیدر
0 ایول
1399-03-19 (17:05) : محمدرضا مهدیزاده
*حیدر
 
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:04) : محمدرضا مهدیزاده
دنیا آباده صدقه سر حیدر
پاسخ
0 ایول
1399-03-19 (17:04) : محمدرضا مهدیزاده
دعا کنید که منم آدم بشم ! البته واسه همه دعا کنید و منم به یاد داشته باشید :)
سایت جیم
جایی برای بهتر خواندن، بهتر دیدن و بهتر نوشتن
باسلام.خدمت جیم خوانان عزیز،همه سریال حاشیه 2 مدیری که شبها از ای فیلم نشون میدن یک طرف، بازی سخیف و خنک سروش جمشیدی یک طرف،یعنی از مدیری بعید بود از ادمهایی استفاده کنه که گند زده به سریال.چقدر این ادم کارهای سخیف و تابلویی از خودش درمیاره./
جیم.سلام بااینکه از جوابت درمورد دولت قبل و فعلی قانع نشدم،ولی چیزی از ارادتم بهت کم نمیشه،عمریه خوانندتم خدابخواد بازهم خواهم بود(عیدتون هم مبارک)/
خانم سعادتى خوش اومدى به جيم . منتظر كارهاى زيباتون هستيم واسه جيم . ببينيم چه ميكنى
جيم جان سلام : با كمال مسرت ، بازگشت غرورآفرين سركارخانم ، دكتر!! ساناز سماواتى را پس از سالها درس خواندن و مشروط شدن ؛ به جمع جيم نويسان ، تبريك عرض ميكنيم
سلام.خداقوت. گاهی مینویسم. نوشته ها مناسبتی است. رنگ و بوی مناسبت را در جیم سراغ ندارم. اما آگاهی مخاطب از برخی مناسبتها خوب است. بیش از این در پیامک نمیگنجد. در صورت صلاحدید منتظر تماستان و هماهنگی بیشتر برای شروع همکاری هستم. ارادتمند. هادی قمی.
جیم عزیز ممنون که بایکی از داورای شب کوک مصاحبه کردی گلم ولی کاش با پوریا حیدری می کردی اما بازم ممنون . آیکا
سلام جیم عزیز.در کمال احترام باید خدمتتون عرض کنم که روا نبود اینگونه مطلب توهین آمیز درمورد استاد فیلمسازی آقای مسعود ده نمکی(صفحه 2بخش جارچی)بنویسید.به نظر من بهتره از آقای ده نمکی عذرخواهی کنید. ضمنا بقیه مطالبتون فوق العاده عالی والبته نوستالژی بود مخصوصا مطلب مربوط به کیم جونگ اون رهبرکره شمالی.سپاسگذارم.سینامحمدی فر
جیمی جامبو سلام،همین طوری یه هو امد دهنم گفتم،من بدبختم من بیچاره شدم 30 سالمه مجرد تازه ی شغلی دستوپا کردم جیمی من یک سوپر پروتیینی زدم تو شهرمون ک 130 کیلومتر با شما فاسله داره قیمت مرغ رفته بالا حالا کسی نمی خره دارم برشکست میشم تو این مملکت دست به هر کاری میزنی سنگ جلو پات میندازن بعدش میگن چرا آماربیکار روز به روز زیاد میشه
سلام جیمی .آنتنت برفکی دیجیتال بهش نصب کن یا صبا رو بفرس مرخصی .امیدوارم متوجه منظورم شده باشی!باتشکر هفت خط...
جیم! معرفت رو از سوزن خیاطی یاد بگیر که سه شبانه روز تو رختخوابت جا می مونه اما بهت فرو نمی ره؟. بعد که می بینیش تازه یادت می آد از کی جا گذاشته بودیش؟؟؟! (مهدی از مشهد)
سلام جیم عزیزم،ازت ممنونم که پیام منو چاپ کردی.راستی این عکس هری پاتر پیر و ازکجا آوردی؟؟؟جون من جواب بده!بدجوری حس کنجکاوی در من فوران کرده!!!سینا محمدی فر
جيم سلام . حتى با وجود اين همه وسايل ارتباطى مجازى ؛ بايد قبول كرد كه هيچ پديده اى نميتونه جاى "نشر مكتوب" رو بگيره . باور ندارى ميتونى از كارشناساى جامعه شناسى و .. بپرسى . اصلأ خودش يه گزارش در مورد سير تكامل وسايل ارتباطى ميشه .
سلام.طراحی صفحات مخصوصأدر(جیم) خوب نیست.نوشته ها با حروف ریز و روی زمینه با رنگ نسبتأ تیره چاپ میشه که خوندنش راحت نیست.
سلام جیم.ریپورتم بیزحمت 20 تا استیکر بده تلگرام.کارت دارم .ممنون.
وقتی قلم دست میگیرید ک بنویسید حواستون به رسالتی ک رو دوشتونه باشه حق توهین و تمسخر نداری جیم درک کنید ک جدا از تمام خوب بودناش,امیر مقصودلو ی ایرانیه هموطن خودتون ک عاشق کشورشه قضاوتش نکنید به ناحق...
جیم اصلا شوخیت با استاد راعفی پورقشنگ نبود, ایشون خیلی وقت درباره ی نمادها دیگه سخنرانی نداشتن و نویسنده ی طنزتون بهتره سخنرانی های به روز رو گوش کنه تا کمی فقط کمی به معلوماتش اضافه شه...
به جيم بگين يصفحه مخصوص برا مسخره کردن سياستهاي احمقانه به اصطلاح حقوق بشريه غربيا بزاره .که تروريست تو عراق و سوريه مخالفه ولي تو اروپا تروريست .از اينگونه مثلهازياد است
وای جیم واقا چرا نوشتی آرمین افتاد زندان . همه را ناراحت کردی نامرد
جیم,سلام میشه لطف کتی ورابطه این جمله روباپوشک مای بیبی بگی که هیچ چیز جای غریضه مادری رو نمیگیره!!!خیلی فکرم رومشغول کرده والاه
سلام، آقای نادری تازه داشت خوابم می برد( انصافا بازیه قشنگ بود، تو دور اول باختم خخخ)
... .... :! ولش کن باب. چه فايده داره، من زحمت بکشم و بنويسم، اما جيم چاپ نميکنه
" دلتنگی " دانه دانه می افتد روی صورتم...شور است طعم " نبودنت "!!! " خیلی شور "....(جیمی جونم یه هفته نبودی دلم واست تنگیده)
(تقدیم به جیم) یارو میره خواستگاری . ازش میپرسن چه کاره ای ? روش نمیشه بگه قصاب, میگه لوازم یدکی گوسفند دارم . احسان.د از مشهد
: جیم حاصل فکروقلم جوانهای جورواجورجاهل!(والبته جالب!)
تعداد کاربران :  6681
فعال ترین کاربران جیم
مشاهده کل کاربران
تبریک به کاربر جدید : zolfa_zf
مرداد ماه سال 1399

شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه

جمعه
( 14 مرداد 1399 )
چرا مطالب ما حذف شده؟!
با سلام خدمت بروبچ سایت جیم. از ابتدای شروع فعالیت سایت، یک سوال مهم همیشه برای کابرها مطرح بوده، «چرا مطالب ما حذف شده؟! ما چطور مطلبی بفرستیم که حذف نشه؟!» این موارد را چند باری برای بعضی از شما گفتم، امروز بنا شد تا به صورت کامل آن را بنویسم.
تعداد بازدید های امروز: 
32999
تعداد کل بازدید های سایت: 
84815463
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه فرهنگی و هنری خراسان است