صفحه اصلی اجتماعی ( تفریح ) حدس کلمه
حدس کلمه
تاریخ انتشار : 1395-01-07 (17:29)
آغاز کننده :

هنگ ژانادو

حدس کلمه

نفر اول باید حروف نامرتب ما رابه کلمه ای معنی دار تبدیل کند و یک کلمه نا مرتب برای نفر بعد باقی بگذارد

توجه داشته باشید سه نفر اولی که بیشترین حدس درست را داشته باشنتد جوایز بسیار نفیسی دریافت میکنند.

.و.ی.الف.ر.س.چ.ن..س

تعداد بازدید : 1404
تعداد نظرات : 186
1395-01-07 (17:46) zakhar
0
سن جیمی : 2 سال
0
جارچی نویس
امتیـــــاز
3350
0
1395-01-07 (17:47) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
ج نداره
امتیـــــاز
8792
0
1395-01-07 (17:48) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
من توی حروف ج نمیبینم ولی تلاشتون قابل تحسین بود :)))
امتیـــــاز
880
 
1395-01-07 (17:47) zakhar
0
سن جیمی : 2 سال
0
سانسورچی
امتیـــــاز
3350
0
1395-01-07 (17:49) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
احسنت ! کلمه ی نامرتب بعدیرو پیشنهاد بدین
امتیـــــاز
880
0
1395-01-07 (17:49) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
ایبل
امتیـــــاز
8792
 
1395-01-07 (17:51) zakhar
0
سن جیمی : 2 سال
0
ن الف پ ت س ه ر
امتیـــــاز
3350
0
1395-01-07 (17:52) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
پسر تهران؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (17:53) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
پسر تنها ؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (17:53) zakhar
0
سن جیمی : 2 سال
نوچ
امتیـــــاز
3350
 
1395-01-07 (18:01) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
0
پرستاره؟:/
امتیـــــاز
15890
0
1395-01-07 (18:01) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
ن اقا اشتبه خخخخخ
امتیـــــاز
15890
 
1395-01-07 (18:01) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
آهن پرست؟
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (18:02) zakhar
0
سن جیمی : 2 سال
یس! کلمه بعدی
امتیـــــاز
3350
0
1395-01-07 (18:05) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
بسیار عالی !کلمه ی بعدی رو لطفا بگین !
امتیـــــاز
880
 
1395-01-07 (18:05) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
ی ب ه ب ت د ن س
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (18:06) mr.mohammad amin
0
سن جیمی : 3 سال
0
بسته بندی
امتیـــــاز
4319
0
1395-01-07 (18:07) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
چی سریع :|
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (18:09) mr.mohammad amin
0
سن جیمی : 3 سال
خفنم دیه:دی
امتیـــــاز
4319
 
1395-01-07 (18:11) mr.mohammad amin
0
سن جیمی : 3 سال
0
ر ت ا ن گ م پ ن
امتیـــــاز
4319
0
1395-01-07 (18:13) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
پر منگنات؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (18:14) mr.mohammad amin
0
سن جیمی : 3 سال
حال کردید گفتم بهتا؟؟:دی
امتیـــــاز
4319
0
1395-01-07 (18:15) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
:|
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (18:13) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
پنتاگرام؟
امتیـــــاز
20850
 
1395-01-07 (18:13) مریم سادات
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
گنده ترین مونو پاد؟: |میدونم نیست
امتیـــــاز
9214
 
1395-01-07 (18:15) مجتبی خطیب آستانه
1
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
ن ا گ پ ن ت و
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (18:16) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
پنتاگون؟
امتیـــــاز
15890
0
1395-01-07 (18:16) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
پنتاگون؟
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (18:20) mr.mohammad amin
0
سن جیمی : 3 سال
پنتاگون
امتیـــــاز
4319
 
1395-01-07 (18:16) zakhar
0
سن جیمی : 2 سال
0
پنتاگون
امتیـــــاز
3350
0
1395-01-07 (18:17) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
درستع
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (18:17) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
0
اقا خو:/ منم گفتم خخخخخ
امتیـــــاز
15890
 
1395-01-07 (18:18) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
0
همه تو 18:16 گفتیم س نفری خخخخخخخ
امتیـــــاز
15890
0
1395-01-07 (18:20) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
توی پنل اول مال زاخار اومده
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (18:19) zakhar
0
سن جیمی : 2 سال
0
ش پ ط الف ن ل ه الف
امتیـــــاز
3350
0
1395-01-07 (18:22) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
:|
امتیـــــاز
3072
0
1395-01-07 (18:24) مریم سادات
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
|:
امتیـــــاز
9214
0
1395-01-07 (18:27) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
پناه طالش خخخخ
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (18:31) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
پاشنه طلا؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (18:31) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
پاشنه طلا؟
امتیـــــاز
880
0
1395-01-07 (18:31) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
پاشنه طلا؟:/
امتیـــــاز
15890
0
1395-01-07 (18:32) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
آقای آستانه گوشاتونو درویش کنین صدای مارو شنیدین از اینجا !!!
امتیـــــاز
880
 
1395-01-07 (18:21) mr.mohammad amin
0
سن جیمی : 3 سال
0
عنا...خخخ
امتیـــــاز
4319
 
1395-01-07 (18:31) mr.mohammad amin
0
سن جیمی : 3 سال
0
پاشنه طلا
امتیـــــاز
4319
 
1395-01-07 (18:32) mr.mohammad amin
0
سن جیمی : 3 سال
0
باز:|
امتیـــــاز
4319
 
1395-01-07 (18:36) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
ا ن ن و د ه گ ژ ا
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (18:37) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
هنگ ژانادو
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (18:38) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
درسته ! کلمه ی بعدی لطفا !
امتیـــــاز
880
0
1395-01-07 (18:41) مریم سادات
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
: |
امتیـــــاز
9214
0
1395-01-07 (18:43) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
توی پنل اول نظر خانم عظیم زاده اومده !
امتیـــــاز
880
 
1395-01-07 (18:37) مریم سادات
0
کاربر ناشناس
0
هنگ ژانادو
 
1395-01-07 (18:43) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
ب ه ر د م
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (18:45) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
مهر بد :|
امتیـــــاز
3072
0
1395-01-07 (18:55) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
مهربد درسته ! کلمه ی Cold رو حدس بزنید!
امتیـــــاز
880
 
1395-01-07 (18:44) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
مهر بد؟
امتیـــــاز
20850
0
1395-01-07 (18:52) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
آفرین :)
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (18:44) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
بدمهر؟
امتیـــــاز
20850
 
1395-01-07 (18:47) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
مهربد
امتیـــــاز
20850
 
1395-01-07 (18:49) asadzadeh_s
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
مهربد
امتیـــــاز
9502
 
1395-01-07 (18:49) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
ع د ب ج و ج ی ه ا ی
امتیـــــاز
20850
0
1395-01-07 (18:59) فو فا نو
0
سن جیمی : 1 سال
جعبه جادویی :))))))))
امتیـــــاز
9206
0
1395-01-07 (19:01) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
درسته ! کلمه ی بعدی لطفا !
امتیـــــاز
880
0
1395-01-07 (19:01) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
درسته :) آفرین
امتیـــــاز
20850
 
1395-01-07 (18:52) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
0
عجیبه جدایی؟
امتیـــــاز
3072
0
1395-01-07 (18:53) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
نه!
امتیـــــاز
20850
 
1395-01-07 (18:58) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
جادوی عجیب؟؟؟
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (19:00) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
:D نه
امتیـــــاز
20850
0
1395-01-07 (19:02) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
خودن فهمیدم نبود :| خخخخخخ
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (19:02) فو فا نو
0
سن جیمی : 1 سال
0
ک و ش ا ل
امتیـــــاز
9206
0
1395-01-07 (19:04) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
شوکال ؟خخخ
امتیـــــاز
3072
0
1395-01-07 (19:04) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
لواشک ؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:05) فو فا نو
0
سن جیمی : 1 سال
درسته اقای استانه : ))))
امتیـــــاز
9206
 
1395-01-07 (19:03) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
0
عجب جودهای میشود؟:-)
امتیـــــاز
7152
0
1395-01-07 (19:06) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
عجب حدسایی :))
امتیـــــاز
20850
 
1395-01-07 (19:04) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
0
عجب دیو هجایی
امتیـــــاز
7152
0
1395-01-07 (19:05) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
=)))
امتیـــــاز
20850
0
1395-01-07 (19:07) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
درست بود؟:-)
امتیـــــاز
7152
0
1395-01-07 (19:07) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
این کلمه جعبه جادویی بود که دوستان حدس زدن
امتیـــــاز
880
0
1395-01-07 (19:08) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
شما اول واسه من ترجمش کنین تا من بگم جواب اون بالایی نبوده این بوده :)))
امتیـــــاز
20850
 
1395-01-07 (19:05) محمد-۱۵۱:)
0
سن جیمی : 0 سال
0
لواشک
امتیـــــاز
7206
0
1395-01-07 (19:06) فو فا نو
0
سن جیمی : 1 سال
ایشونم درست گفتن :)))
امتیـــــاز
9206
 
1395-01-07 (19:07) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
ش ل س ک و ت ن ا ر
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:11) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
راهنمایی نداره؟
امتیـــــاز
3072
0
1395-01-07 (19:12) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
فعلا نه خخخخ
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:12) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
شکلات داره توش؟:///
امتیـــــاز
15890
0
1395-01-07 (19:13) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
نه پسرم!
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:14) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
فعلا نه؟؟؟؟ خخخخخخخ
امتیـــــاز
3072
0
1395-01-07 (19:14) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
راهنمایی! یه جور بیماری و نارضایتی هست!
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:15) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
شلوار داره توش؟خخخخ
امتیـــــاز
15890
0
1395-01-07 (19:16) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
بازم نه!
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:16) s_mohsen
0
سن جیمی : 3 سال و 6 ماه
شنل تک سوار!!
امتیـــــاز
14838
0
1395-01-07 (19:23) هنگ ژانادو
0
سن جیمی : 0 سال
خانوم عظیم زاده درست پاسخ دادن. لطفا کلمه بدین :))))))))))
امتیـــــاز
880
 
1395-01-07 (19:14) محمد-۱۵۱:)
0
سن جیمی : 0 سال
0
کت شلوار سنت
امتیـــــاز
7206
 
1395-01-07 (19:16) محمد-۱۵۱:)
0
سن جیمی : 0 سال
0
سن کت شلوار :)))
امتیـــــاز
7206
0
1395-01-07 (19:16) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
نه آقا خخخخ
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (19:20) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
ترنس شکسوال
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (19:23) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
چرا فوش میدین خا؟:|
امتیـــــاز
15890
0
1395-01-07 (19:25) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
علی درست گفتن خخخخ
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:28) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
خخخخخ
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (19:20) مریم سادات
0
کاربر ناشناس
0
شکرانه سلامتی:دی
 
1395-01-07 (19:20) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
0
کسالت وار :| خخخ بقیه کلمه هاش جورنمیشه :))
امتیـــــاز
3072
 
1395-01-07 (19:22) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
0
شوک رانت سل
امتیـــــاز
7152
 
1395-01-07 (19:23) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
مفهوم درسته ولی کلمه نه!
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:25) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
اصل مفهمومه ! توامتحانا میگن اگ مفهمومو برسونی قبوله خخخخخخ
امتیـــــاز
3072
0
1395-01-07 (19:27) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
خخخخخ مفهوم میخاستم بگم!!!!!!!!!!!!
امتیـــــاز
3072
 
1395-01-07 (19:25) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
0
سل شوک رانت
امتیـــــاز
7152
 
1395-01-07 (19:26) Cold
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
شورلت ناکس؟
امتیـــــاز
20850
 
1395-01-07 (19:26) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
0
رانت شوک سل
امتیـــــاز
7152
 
1395-01-07 (19:27) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
0
مجتبی الان کلمه شون رو سرچ کردم چرا کلمات خاک بر سری مطرح میکنی:||||خخخخ
امتیـــــاز
15890
0
1395-01-07 (19:28) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
روم به دیوار علی خخخخخ
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (19:27) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
ب ز ه ر س و س
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (19:28) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
سس بهروز
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:29) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
خخخخخخخخخ
امتیـــــاز
3072
0
1395-01-07 (19:30) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
آفرین :|
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (19:29) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
0
کلمه تون رو کی گف آقای استانه؟؟؟
امتیـــــاز
3072
0
1395-01-07 (19:30) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
خانم عظیم زاده خخخخ
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:32) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
تو کل عمرم نشنیدمش :)))))
امتیـــــاز
3072
0
1395-01-07 (19:32) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
کلمه درست ش ل س ک و ت ن ا ر چی بود اقای استانه؟
امتیـــــاز
7152
0
1395-01-07 (19:33) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
ترنسکشوال
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:36) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
بدجنس..چرا گفتی مفهوم درسته؟!
امتیـــــاز
7152
 
1395-01-07 (19:34) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
ا و س ل ا ی ا ل ه د
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (19:35) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
سالاد الویه
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (19:36) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
بلی
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:37) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
خخخخخخخخ خیلی هم خووووب خخخخخ
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (19:36) elnazi
0
سن جیمی : 1 سال و 2 ماه
0
سالاد الویه؟
امتیـــــاز
3072
 
1395-01-07 (19:39) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
ژ ا و ر ر
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (19:39) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
آواژور
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:40) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
نخیر :|
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (19:40) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
ورراژ ؟؟ خخخخ
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:41) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
خخخخخ نه
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (19:42) مریم سادات
0
کاربر ناشناس
وراژ: |
0
1395-01-07 (19:42) مریم سادات
0
کاربر ناشناس
ویراژ: |
0
1395-01-07 (19:43) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
روژرا ؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:44) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
همچنان خخخخخخخخخ
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (19:46) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
ارورژ ؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:48) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
ژراور ؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:49) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
ژرورا ؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:50) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
بله... بله... :))
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (19:39) مریم سادات
0
کاربر ناشناس
0
دوستان 2نفراز برنده ها مشخص شدن1جناب اقای استاته2سرکار خانوم عظیم زاده: |دی
0
1395-01-07 (19:40) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
خخخخخخ
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (19:47) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
0
ع ف ت ی غ د ر گ ی ب ل و ق
امتیـــــاز
7152
0
1395-01-07 (19:49) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
یه جمله چهار کلمه ای
امتیـــــاز
7152
0
1395-01-07 (19:50) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
یا ابوالفضل :|
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (19:51) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
@@
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (19:52) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
راهنمایی:کلمه دوم عقل
امتیـــــاز
7152
0
1395-01-07 (19:59) لیلی رضایی
0
سن جیمی : 1 سال و 4 ماه
چی شد، به نتیجه ای رسیدید؟
امتیـــــاز
7152
0
1395-01-07 (20:46) fatemeh _t
0
سن جیمی : 2 سال و 4 ماه
یا امام اکثر زاده ها @__@
امتیـــــاز
5054
 
1395-01-07 (22:12) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
ت ل ا م
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (22:13) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
املت؟ 😁
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (22:13) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
درسته
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (22:15) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
ج د ن ی ر و ا ی ن
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (22:26) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
دریا جونین؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (22:27) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
خخخخخخخخخ یکمش درسته فقط خخخخخخ
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (22:27) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
دریا جنیون؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (22:28) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
خب اون قسمت دوم الان چه معنی میده؟! :|خخخ
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (22:29) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
دریای جنون؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (22:30) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
بلههههههه
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (22:24) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
دنجیروانی..(اصن معنی داشت کلمه؟
امتیـــــاز
8792
0
1395-01-07 (22:25) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
😁😁😁 نه!
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (22:28) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
نیجریوانی!!!!!!!!!!!!!
امتیـــــاز
8792
 
1395-01-07 (22:30) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
دریای جنون؟
امتیـــــاز
8792
 
1395-01-07 (22:31) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
اقای استانه زودتر گفتن://// ایش:|
امتیـــــاز
8792
 
1395-01-07 (22:33) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
ه پ ت و م س ا ی ا ل و
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (22:34) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
پاستا میوه ای
امتیـــــاز
8792
0
1395-01-07 (22:35) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
ی کم داره:|
امتیـــــاز
8792
0
1395-01-07 (22:35) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
و زیاد اره:|
امتیـــــاز
8792
 
1395-01-07 (22:34) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
خخخ
امتیـــــاز
8792
 
1395-01-07 (22:36) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
هیپوتالاموس؟؟؟
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (22:36) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
خخخ
امتیـــــاز
8792
0
1395-01-07 (22:37) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
از اشتباهه خودم خندم گرف!خخ
امتیـــــاز
8792
0
1395-01-07 (22:38) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
بله خخخخخ
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (22:36) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
پسته واویلا!
امتیـــــاز
8792
 
1395-01-07 (22:39) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
د و گ ش ن
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (22:43) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
شوگند؟
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (22:44) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
معتادن!
امتیـــــاز
8792
0
1395-01-07 (22:46) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
نه :|
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (22:41) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
گودشن!
امتیـــــاز
8792
 
1395-01-07 (22:41) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
دوشنگولی؟:|
امتیـــــاز
8792
 
1395-01-07 (22:48) Atefe_K
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
شندوگ=صندوق
امتیـــــاز
8792
 
1395-01-07 (22:48) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
دنگ شو
امتیـــــاز
6196
0
1395-01-07 (22:49) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
خدا رو شکر خخخخ
امتیـــــاز
14666
 
1395-01-07 (22:50) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
ی س ت ر م ا ی و
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (22:51) محبوبه عظیم زاده
0
سن جیمی : 2 سال و 5 ماه
0
تیرامیسو؟؟؟
امتیـــــاز
14666
0
1395-01-07 (22:52) مجتبی خطیب آستانه
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
بلی : )
امتیـــــاز
6196
 
1395-01-07 (23:47) نیما خان حقیقی
0
سن جیمی : 1 سال و 5 ماه
0
چ ی ا ن ج م ن خ ن ک ی
امتیـــــاز
2378
 
1395-01-08 (17:51) javad agha
0
سن جیمی : 3 سال
0
نظری ندارم
امتیـــــاز
11222
 
: وب سایت : نام
بروزرسانی کد امنیتی کد امنیتی
کدامنیتی : ایمیل

Valid CSS!