صفحه اصلی اجتماعی ( زبان خارجي ) Generation Gap
Generation Gap
تاریخ انتشار : 1393-03-04 (21:02)
آغاز کننده :

Kale_namak

Generation Gap

Tonight we are going to talk about the “Generation Gap” as common communication problem. Wikipedia defines it as:

The generational gap is a term popularized in Western countries during the 1960s referring to differences between people of younger generations and their elders, especially between children and their parents

Ok

let’s Start, What’s your idea?!

 

تعداد بازدید : 1151
تعداد نظرات : 146
1393-03-04 (21:05) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
Hi everybody
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:06) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
hi hamed
امتیـــــاز
23294
0
1393-03-05 (14:04) z_zakhar
0
سن جیمی : 2 سال
این کاورالبوم سیسه که...نگفته بودین ازاینا هم گوش میدین....
امتیـــــاز
3346
0
1393-03-05 (14:13) z_zakhar
0
سن جیمی : 2 سال
ترک یک البوم رو حتما بگوشین
امتیـــــاز
3346
 
1393-03-04 (21:07) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
0
i have a question
امتیـــــاز
23294
0
1393-03-04 (21:13) t_tanin
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
Can l help you?
امتیـــــاز
8912
 
1393-03-04 (21:07) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
0
...What is your sense of hearing, "When I was your age
امتیـــــاز
23294
0
1393-03-04 (21:09) admin
0
سن جیمی : 5 سال
It can be useful, not pianful
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:13) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
but its painful for many of youngs
امتیـــــاز
23294
 
1393-03-04 (21:07) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
it seems that the director of discusiion is not comming
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:09) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
you are not the director??
امتیـــــاز
7302
0
1393-03-04 (21:11) admin
0
سن جیمی : 5 سال
No Ms Kale_Namk is the director
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (21:08) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
I dont have any opinion kh kh kh kh kh
امتیـــــاز
7302
0
1393-03-04 (21:10) admin
0
سن جیمی : 5 سال
Good luck
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (21:09) t_tanin
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
Hello.nice to meet you childres jeem
امتیـــــاز
8912
0
1393-03-04 (21:20) t_tanin
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
Why your not say hi
امتیـــــاز
8912
0
1393-03-05 (15:37) f_behzadfar
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
hi my frend
امتیـــــاز
8142
 
1393-03-04 (21:09) aaasaeid
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
hello to everyone
امتیـــــاز
1950
0
1393-03-04 (21:10) admin
0
سن جیمی : 5 سال
Hi Saeed
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:10) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
hi !!
امتیـــــاز
7302
0
1393-03-04 (21:11) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
hi dear saeed
امتیـــــاز
23294
 
1393-03-04 (21:11) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
0
What more do you Like? The previous generation or today generations?
امتیـــــاز
23294
0
1393-03-04 (21:13) admin
0
سن جیمی : 5 سال
Which generation?
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:15) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
today generation or previous?
امتیـــــاز
23294
 
1393-03-04 (21:11) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
0
hi to evryone
امتیـــــاز
10557
0
1393-03-04 (21:13) admin
0
سن جیمی : 5 سال
Hi
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (21:12) سین سید هاشم صاد صفدری
0
سن جیمی : 3 سال
0
hi.what time is it?
امتیـــــاز
18088
0
1393-03-04 (21:31) hach_zanboori
0
سن جیمی : 2 سال
the blackboard is banana!
امتیـــــاز
18511
1
1393-03-05 (10:27) s_soheily
0
سن جیمی : 2 سال و 6 ماه
O_o
امتیـــــاز
24
0
1393-03-05 (12:27) neyosha
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
kh kh kh
امتیـــــاز
12390
 
1393-03-04 (21:12) atieh_se
0
سن جیمی : 2 سال و 6 ماه
0
Sorry but lcant understand these sentences. Please say them with easier words.
امتیـــــاز
1660
0
1393-03-04 (21:15) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
it means why parents and old people can not undrestandthe young people
امتیـــــاز
7302
0
1393-03-04 (21:16) t_tanin
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
Mee to
امتیـــــاز
8912
0
1393-03-04 (21:18) t_tanin
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
It,s very very hard
امتیـــــاز
8912
 
1393-03-04 (21:13) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
I will do my best to approve the comments but we have a cach and it takes a bit to show your cmS
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (21:13) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
My opinion is that the differences between the generations of past generations can not make themselves relevant to the current generations and stay in your own time
امتیـــــاز
7302
 
1393-03-04 (21:13) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
0
a hard subject for talking :)
امتیـــــاز
10557
0
1393-03-04 (21:15) admin
0
سن جیمی : 5 سال
Ms director suggested it
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:15) سین سید هاشم صاد صفدری
0
سن جیمی : 3 سال
yes yes
امتیـــــاز
18088
0
1393-03-04 (21:23) t_tanin
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
Yes very very
امتیـــــاز
8912
0
1393-03-04 (21:24) t_tanin
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
Ghazale how are you
امتیـــــاز
8912
 
1393-03-04 (21:14) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
Vahid, it happens because the escape from being advised
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:16) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
escape from what?
امتیـــــاز
23294
0
1393-03-04 (21:18) admin
0
سن جیمی : 5 سال
to be preached , to be advised, we need it
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:20) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
Sometimes the goal is to humiliate
امتیـــــاز
23294
0
1393-03-04 (21:23) admin
0
سن جیمی : 5 سال
No! you mean some parents want to humulate their child?
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:29) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
yes to prove their abilities
امتیـــــاز
23294
 
1393-03-04 (21:15) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
0
I think the old generation was very simple life of today's generation
امتیـــــاز
23294
 
1393-03-04 (21:16) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
0
i think the technology made this gap more bigger
امتیـــــاز
10557
0
1393-03-04 (21:16) admin
0
سن جیمی : 5 سال
It can be one of the aspects
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:17) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
im agree
امتیـــــاز
23294
0
1393-03-04 (21:20) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
maybe
امتیـــــاز
7302
 
1393-03-04 (21:19) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
0
Do you think the old and new generations have the same beliefs?
امتیـــــاز
23294
0
1393-03-04 (21:21) admin
0
سن جیمی : 5 سال
How kind of belief? religouse or traditional?
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:25) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
religouse
امتیـــــاز
23294
 
1393-03-04 (21:19) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
And it is proved that it can coordinate with technologies such as smart phones or they dont have or Can not afford to make full use
امتیـــــاز
7302
 
1393-03-04 (21:19) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
Do you think that to be preached is bad? it s not toleratabe?
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:21) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
it is good but some one can not get it !!
امتیـــــاز
7302
0
1393-03-04 (21:21) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
Sometimes the goal is to humiliate
امتیـــــاز
23294
 
1393-03-04 (21:21) ghazale
1
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
0
for them it is ridiculous typing two hour by the computer , it is one thing that we are always arguing about it :)
امتیـــــاز
10557
0
1393-03-04 (21:24) admin
0
سن جیمی : 5 سال
I think this not gap? I think gap is something else
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:27) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
you dont mean gap is something that make older people dont understand the younger ones ?
امتیـــــاز
10557
0
1393-03-04 (21:29) admin
0
سن جیمی : 5 سال
I explain my idea below
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (21:22) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
any one dont have any idea about my opinion?
امتیـــــاز
7302
 
1393-03-04 (21:26) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
I have an idea, let's devide this gap into two groups
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:27) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
im agree
امتیـــــاز
23294
0
1393-03-04 (21:30) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
why ?
امتیـــــاز
7302
 
1393-03-04 (21:27) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
religious gap and traditional gap, in our society the main problem is the first type, I think
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:30) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
agree
امتیـــــاز
10557
0
1393-03-04 (21:30) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
no Idont think so !!
امتیـــــاز
7302
0
1393-03-04 (21:31) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
me too
امتیـــــاز
23294
 
1393-03-04 (21:28) t_tanin
1
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
Ghazale?
امتیـــــاز
8912
0
1393-03-04 (21:31) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
what ?
امتیـــــاز
10557
 
1393-03-04 (21:31) mr_khas
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
0
mr naderi Huawei tablet is also very good. You did not participate in the forum........I'm sulky with you
امتیـــــاز
16204
0
1393-03-04 (21:33) admin
0
سن جیمی : 5 سال
it 's another issue and we can talk about it in a better time
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:36) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
you have good memory mos!!
امتیـــــاز
7302
 
1393-03-04 (21:31) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
amin: do you have another idea?
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:33) سین سید هاشم صاد صفدری
0
سن جیمی : 3 سال
your idea is ok
امتیـــــاز
18088
 
1393-03-04 (21:32) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
0
What causes the generation gap?
امتیـــــاز
23294
 
1393-03-04 (21:34) t_tanin
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
Ghazale,tommoro you has test
امتیـــــاز
8912
1
1393-03-04 (21:36) admin
0
سن جیمی : 5 سال
plz talk in the issue and talk correctly
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (21:35) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
0
i should to go and left the conversation ...bye
امتیـــــاز
23294
0
1393-03-04 (21:35) admin
0
سن جیمی : 5 سال
GOOD NIGHT Vahid
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:38) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
thank you hamed
امتیـــــاز
23294
 
1393-03-04 (21:35) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
i am this agree with this part "religious gap" we have alot of religious man who can undrestand young people
امتیـــــاز
7302
 
1393-03-04 (21:37) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
0
i really want know what causes religious gap . . . i dont have any idea about this
امتیـــــاز
10557
0
1393-03-04 (21:39) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
why you have no idea?
امتیـــــاز
7302
 
1393-03-04 (21:38) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
In order to find the reason of "religious gap" the best way is to go over on your school programs
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:41) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
after that?
امتیـــــاز
7302
0
1393-03-04 (21:42) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
maybe we choose a bad way to show young people about religion
امتیـــــاز
10557
0
1393-03-04 (21:44) admin
0
سن جیمی : 5 سال
I can't see 'any' way
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:46) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
to memorize ' dini ' book in school make every thing more bad
امتیـــــاز
10557
 
1393-03-04 (21:39) t_tanin
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
Good buy
امتیـــــاز
8912
0
1393-03-04 (21:44) سین سید هاشم صاد صفدری
0
سن جیمی : 3 سال
buy? or bye
امتیـــــاز
18088
0
1393-03-04 (21:52) t_tanin
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
Oh bye mr safdari
امتیـــــاز
8912
 
1393-03-04 (21:41) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
In the schools we were educated, just education, the problem arise here
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:44) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
what should we do ?
امتیـــــاز
10557
 
1393-03-04 (21:43) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
Too bad my geometry test tomorrow, if not it was a good discussion
امتیـــــاز
7302
0
1393-03-04 (21:43) admin
0
سن جیمی : 5 سال
have a good test
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:44) amin20
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
good bye
امتیـــــاز
7302
 
1393-03-04 (21:47) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
Ms Gazale, assume yourself as a person that should solve this problem, what would your way?
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:55) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
we can use the media tv internet and what a young people prefer use most of his time on it . . there should be somewhere to solve some problem young people cont understand them or they have question about it
امتیـــــاز
10557
 
1393-03-04 (21:49) mr_khas
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
0
Mr. Naderi: the proper time? I do not think this time will never come ... Anyway, you always run out of answers to the issues U ....... AL FERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAR :D!
امتیـــــاز
16204
0
1393-03-04 (21:50) admin
1
سن جیمی : 5 سال
:D
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (21:49) m-ziya
1
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
i think that, generation gap is a big problem, that we can`t solve it! we should accept it! we have to accept it!
امتیـــــاز
11960
0
1393-03-04 (21:52) admin
0
سن جیمی : 5 سال
the easiest answer
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:55) m-ziya
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
easy and correct! it`s my opinion :D
امتیـــــاز
11960
0
1393-03-04 (22:01) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
i can see in my school ... my classmate dont accept every thing about religion . . everything ! when we are talking about religion we always cant solve the first problem . no result we can get from our talking . where the problem us?
امتیـــــاز
10557
0
1393-03-04 (22:07) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
why my comment is here :/
امتیـــــاز
10557
 
1393-03-04 (21:53) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
wow, anybody here??????
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (21:55) hamta
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
I 'm here.... you are not alone!!!
امتیـــــاز
12077
0
1393-03-04 (21:56) سین سید هاشم صاد صفدری
0
سن جیمی : 3 سال
i am here kh kh kh
امتیـــــاز
18088
0
1393-03-04 (21:56) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
just me :/
امتیـــــاز
10557
 
1393-03-04 (21:55) hamta
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
should I speak English to confirm my comment?
امتیـــــاز
12077
0
1393-03-04 (21:56) admin
0
سن جیمی : 5 سال
of course
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (21:58) سین سید هاشم صاد صفدری
0
سن جیمی : 3 سال
0
mr naderi you are a good manager.best manager
امتیـــــاز
18088
 
1393-03-04 (21:59) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
Ms Gazale, Do you thin this generation wants to think? I think they esape from thinking, nothing is important for them
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (21:59) hamta
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
no body answer me:((((..... I leave you....
امتیـــــاز
12077
0
1393-03-04 (22:01) سین سید هاشم صاد صفدری
0
سن جیمی : 3 سال
no no drink cold water kh kh kh
امتیـــــاز
18088
 
1393-03-04 (22:00) team_2
0
سن جیمی : 3 سال و 3 ماه
0
The rapid advancement of technologiy Perhaps the reason it
امتیـــــاز
100
0
1393-03-04 (22:03) admin
0
سن جیمی : 5 سال
It makes it faster but not the main reason
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (22:04) hamta
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
admin!!! confirm my comments please!!!
امتیـــــاز
12077
0
1393-03-04 (22:06) admin
0
سن جیمی : 5 سال
talk in english plz
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (22:06) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
The first thing is to be ready to think, serious thinking
امتیـــــاز
1704
 
1393-03-04 (22:08) team_2
0
سن جیمی : 3 سال و 3 ماه
0
I think some of the reason of this problem are: changing the values, different ideas and expectation
امتیـــــاز
100
0
1393-03-04 (22:10) admin
0
سن جیمی : 5 سال
Good answer, but what are the reasons?
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (22:11) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
we can do nothing about it . how can we chang the values ?
امتیـــــاز
10557
0
1393-03-04 (22:13) admin
0
سن جیمی : 5 سال
In schools by changing the education system, the key is in the schools, believe me
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (22:16) team_2
0
سن جیمی : 3 سال و 3 ماه
maybe parents couldn't transfer those values to their children...and also youth are going with the stream.they want to follow new things..and want to change.while their parents are conservative....so this cause different ideas
امتیـــــاز
100
 
1393-03-04 (22:11)
0
کاربر ناشناس
0
In my money we think about real rather than own imaginary
 
1393-03-04 (22:12) admin
0
سن جیمی : 5 سال
0
Ok my friends, Good discussion in Good Night, The time is over, have a nice night
امتیـــــاز
1704
0
1393-03-04 (22:14) سین سید هاشم صاد صفدری
0
سن جیمی : 3 سال
good night mr naderi.thank you
امتیـــــاز
18088
 
1393-03-05 (08:27) samira_h
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
0
وای چی همه خارجی
امتیـــــاز
9644
0
1393-03-05 (09:47) p_golpari
0
سن جیمی : 2 سال
Hi Samira Good day
امتیـــــاز
13312
0
1393-03-05 (16:20) N_kiarad
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
ننه؟؟؟ سميرا؟؟ اينا چي چي ميگن؟؟؟ خخخخخخ
امتیـــــاز
3086
0
1393-03-05 (17:56) samira_h
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
ننه جان اینا خارجین مشنوفی......خارجییین
امتیـــــاز
9644
0
1393-03-06 (11:33) N_kiarad
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
باشه ننه شنوفتم چرا داد ميزني ننه؟ طوري شده؟؟ با همين عصام ميزنم فرق سر هركي بخواد اذيت كنه!
امتیـــــاز
3086
 
1393-03-05 (09:48) p_golpari
0
سن جیمی : 2 سال
0
Congratulations to you too, especially my forum
امتیـــــاز
13312
 
1393-03-05 (10:17) p_golpari
0
سن جیمی : 2 سال
0
(Another question comes to mind)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟I'm a good girl, what do you think
امتیـــــاز
13312
 
1393-03-05 (10:31) مـــــدال
0
سن جیمی : 2 سال و 6 ماه
0
va khodavand translate ra afarid.......... :دی
امتیـــــاز
3106
 
1393-03-05 (13:03) MONA-R
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
0
خب چه تایم بدی گذاشتین! حداقل امشب یا یه شبی که فرداش تعطیل باشه بذارین این انجمنارو تا ما دانش آموزا که امتحان داریم هم بتونیم شرکت کنیم!!!ههههییییییییی
امتیـــــاز
10106
0
1393-03-05 (17:56) samira_h
0
سن جیمی : 2 سال و 7 ماه
الان اینو اینگیلشی گفتی خخخخخخخخخخخخخخخخ
امتیـــــاز
9644
 
1393-03-05 (22:32) کیوکو1
0
سن جیمی : 3 سال و 3 ماه
0
ایت ایز ا کت
امتیـــــاز
1410
 
1393-03-06 (08:27) r_jafarpour
1
سن جیمی : 2 سال
0
زبان فارسی را پاس بداریم!!!!!!!!!1این چه کاریه آخه!خخخخخخخخ
امتیـــــاز
12584
 
1393-06-11 (18:06) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
والا
امتیـــــاز
4010
 
1393-11-24 (18:38) زمستان تنها
0
سن جیمی : 2 سال
0
چی میگین نمی فهمم مترجم کججججججاییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امتیـــــاز
2198
 
: وب سایت : نام
بروزرسانی کد امنیتی کد امنیتی
کدامنیتی : ایمیل

Valid CSS!