صفحه اصلی ورزشی ( فوتبال ) فقط 8 هفته باقی است!/هفته بیست و سوم پیش‌بینی لیگ
فقط 8 هفته باقی است!/هفته بیست و سوم پیش‌بینی لیگ
تاریخ انتشار : 1392-10-25 (17:48)
آغاز کننده :

s_jeem

فقط 8 هفته باقی است!/هفته بیست و سوم پیش‌بینی لیگ

مدال‌ها:

مدال طلا:par!sa – dokhtare mashreghi – 10 امتیاز

مدال نقره: reyhane-s -شکوفه گیلاس – 9 امتیاز

مدال برنز:hamid-kh – shiezade – گربه‌ی گریان  – 8 امتیاز

و بازی‌های این هفته:

(داماش   -  فجر) //// (ذوب‌آهن  -  فولاد) //// (تراکتورسازی  -  صبای قم) //// (سایپا  -  ملوان) //// (راه‌آهن  -  سپاهان) //// (استقلال خوزستان  -  گسترش فولاد) //// (پرسپولیس  -  استقلال) //// (مس  -  نفت)

جدول لیگ پیشبینی تا به این لحظه:تعداد بازدید : 903
تعداد نظرات : 61
1392-10-25 (18:27) v-qavam
1
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
(داماش1-1 فجر) //// (ذوب‌آهن1-1 فولاد) //// (تراکتورسازی 2-0 صبای قم) //// (سایپا 0-1 ملوان) //// (راه‌آهن 1-2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1-1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1-1 استقلال) //// (مس 0-1 نفت)
امتیـــــاز
23306
 
1392-10-25 (18:41) م-نص
1
سن جیمی : 3 سال
1
(داماش 1 -1 فجر) //// (ذوب‌آهن2 -3 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 -1 صبای قم) //// (سایپا 1- 2ملوان) //// (راه‌آهن 0- 1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس3 -1 استقلال) //// (مس1 -3 نفت)
امتیـــــاز
48767
 
1392-10-25 (18:51) korosh
1
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
2
(داماش 2 1 - فجر) //// (ذوب‌آهن 0 2- فولاد) //// (تراکتورسازی 1-0 صبای قم) //// (سایپا 0 -1 ملوان) //// (راه‌آهن 0 - 2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 - 1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2 - 0 استقلال) //// (مس 0 - 1 نفت)
امتیـــــاز
10813
2
1392-10-26 (12:22) بهمن بهمنی
0
سن جیمی : 3 سال
مگه با دود قلیون ببرید !
امتیـــــاز
23870
0
1392-10-26 (13:00) korosh
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
با هرچی دوس داشته باشی میبریم :))))))
امتیـــــاز
10813
 
1392-10-25 (18:52) javad agha
1
سن جیمی : 3 سال
1
(داماش 1 -0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 - 0فولاد) //// (تراکتورسازی0 - 0 صبای قم) //// (سایپا 0-1 ملوان) //// (راه‌آهن 0-1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1- 2 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2 -0 استقلال) //// (مس 0- 1 نفت)
امتیـــــاز
11222
 
1392-10-25 (19:10) افسانه بانو
2
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
1
(داماش 1 - فجر)1 //// (ذوب‌آهن 1 - فولاد2) //// (تراکتورسازی 1 - صبای قم0) //// (سایپا1 - ملوان0 //// (راه‌آهن 1 - سپاهان2) //// (استقلال خوزستان1 - گسترش فولاد2) //// (پرسپولیس1 - استقلال2) //// (مس 1- نفت1)
امتیـــــاز
24884
 
1392-10-25 (19:12) علیرضا
2
سن جیمی : 3 سال
2
(داماش 1 - 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 - 2 فولاد) //// (تراکتورسازی 2- 1 صبای قم) //// (سایپا 0-0 ملوان) //// (راه‌آهن 1-2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2 -1 استقلال) //// (مس 0- 2 نفت)
امتیـــــاز
47968
0
1392-10-26 (21:27) علیرضا
0
سن جیمی : 3 سال
من به این نتیجه رسیدم اصلا لیگ فوتبال ما قابل پیشبینی نیست!!!!!!!!!!!!!
امتیـــــاز
47968
 
1392-10-25 (19:21) Niva
2
سن جیمی : 3 سال
1
داماش1 - 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0- 1 فولاد) //// (تراکتورسازی1 - 0صبای قم) //// (سایپا 1 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن0 - 2سپاهان) //// (استقلال خوزستان1 - 1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1 - 2استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)
امتیـــــاز
19487
 
1392-10-25 (19:29) یه آدم
3
سن جیمی : 3 سال و 6 ماه
1
(داماش 1 - 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 2- 1فولاد) //// (تراکتورسازی2 - 0 صبای قم) //// (سایپا 1- 1ملوان) //// (راه‌آهن 0 - 1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1- 1گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1- 2استقلال) //// (مس 0 - 1نفت)
امتیـــــاز
3096
 
1392-10-25 (20:31) hamid_kh
2
سن جیمی : 4 سال و 2 ماه
2
(داماش 2 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 - 1 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 1 صبای قم) //// (سایپا 0 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن 0 - 2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 0 - 0 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2 - 1 استقلال) //// (مس 0 - 3 نفت)
امتیـــــاز
25146
 
1392-10-25 (20:56) Paeez
0
سن جیمی : 4 سال و 2 ماه
1
(داماش 1 - 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 - 1 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 0 صبای قم) //// (سایپا 0 - 1ملوان) //// (راه‌آهن 0- 1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس1 - 1استقلال) //// (مس0 -2 نفت)
امتیـــــاز
44065
 
1392-10-25 (21:09) par!sa
2
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
2
(داماش 0- 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 -1 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 1صبای قم) //// (سایپا0 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن1 - 1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 0 - 1استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)
امتیـــــاز
3728
 
1392-10-25 (22:16) mahdi-h
2
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
2
(داماش 2 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن 1 - 2 فولاد) //// (تراکتورسازی 2 - 0 صبای قم) //// (سایپا 2 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن 0 - 2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 2 - 2 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2 - 1 استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)
امتیـــــاز
9799
3
1392-10-25 (23:58) mahdi-h
4
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
البته تصحیح میکنم پرسپولیس 6 - 0 استقلال :))))))
امتیـــــاز
9799
 
1392-10-25 (22:41) m.coldboy
2
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
2
(داماش 0 - فجر 0) //// (ذوب‌آهن 1 - فولاد 2 ) //// (تراکتورسازی 2 - صبای قم 1 ) //// (سایپا 0 - ملوان 1 ) //// (راه‌آهن 0 - سپاهان 2 ) //// (استقلال خوزستان 0 - گسترش فولاد 0 ) //// (پرسپولیس 2 - استقلال 0 ) //// (مس 1 - نفت 1 )
امتیـــــاز
20934
 
1392-10-26 (08:59) بهمن بهمنی
2
سن جیمی : 3 سال
2
(داماش1 - فجر2) //// (ذوب‌آهن3 - فولاد1) //// (تراکتورسازی3 - صبای قم0) //// (سایپا 2- ملوان0) //// (راه‌آهن 1 - سپاهان2) //// (استقلال خوزستان0 - گسترش فولاد1) //// (پرسپولیس3 - استقلال1) //// (مس 1 - 1 نفت)
امتیـــــاز
23870
1
1392-10-26 (12:23) بهمن بهمنی
2
سن جیمی : 3 سال
تصحیح می کنم ! (پرسپولیس 1 - 3استقلال)
امتیـــــاز
23870
1
1392-10-26 (13:00) korosh
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
حرف مرد یکیه :)))))) خخخخخخ
امتیـــــاز
10813
 
1392-10-26 (09:00) گربه ی گریان
3
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
2
(داماش 0 - فجر 2) //// (ذوب‌آهن 1 - فولاد 2 ) //// (تراکتورسازی 0 - صبای قم 1 ) //// (سایپا 2 - ملوان 1 ) //// (راه‌آهن 0 - سپاهان 3 ) //// (استقلال خوزستان 1 - گسترش فولاد 0 ) //// (پرسپولیس 0 - استقلال 1 ) //// (مس 2 - نفت 1 )
امتیـــــاز
3254
 
1392-10-26 (09:04) fafa.tk
2
سن جیمی : 3 سال
1
(داماش - فجر) (2-0)//// (ذوب‌آهن - فولاد) (0-2)//// (تراکتورسازی - صبای قم) (1-1)//// (سایپا - ملوان) (2-1)//// (راه‌آهن - سپاهان) (0-3)//// (استقلال خوزستان - گسترش فولاد)(0-1)//// (پرسپولیس - استقلال) (0-1)//// (مس - نفت)(1-2)
امتیـــــاز
13887
 
1392-10-26 (09:32) h-hidarpoor
0
سن جیمی : 4 سال و 2 ماه
0
(داماش 1 - 1فجر) //// (ذوب‌آهن 1 - 2فولاد) //// (تراکتورسازی 1- 1 صبای قم) //// (سایپا 2 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن 1 -2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 - 1گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1- 1استقلال) //// (مس 1- 2نفت) ...
امتیـــــاز
11607
 
1392-10-26 (09:48) mr_khas
2
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
1
(داماش 1- 1فجر) //// (ذوب‌آهن 1-2 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 0صبای قم) //// (سایپا1- 1 ملوان) //// (راه‌آهن0 - 1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -2 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 0 - 1استقلال) //// (مس 0 - 1 نفت)
امتیـــــاز
16204
0
1392-10-26 (15:15) mr_khas
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
مس با نفت آبادانه که !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! من فکر کردم نفت تهرونه
امتیـــــاز
16204
 
1392-10-26 (09:52) h.naderi
1
سن جیمی : 6 سال و 1 ماه
2
(داماش 1 - فجر 1) //// (ذوب‌آهن 0 - فولاد 1) //// (تراکتورسازی 1 - صبای قم 1) //// (سایپا 0 - ملوان 0) //// (راه‌آهن 0 - سپاهان 2) //// (استقلال خوزستان 1 - گسترش فولاد 2) //// (پرسپولیس 1 - استقلال 1) //// (مس 0 - نفت 1)
امتیـــــاز
9582
 
1392-10-26 (10:31) neyosha
3
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
1
داماش 1- 1فجر) //// (ذوب‌آهن 1-2 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 0صبای قم) //// (سایپا1- 1 ملوان) //// (راه‌آهن0 - 1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -2 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 0 - 1استقلال) //// (مس 0 - 1 نفت)
امتیـــــاز
12390
 
1392-10-26 (12:34) Dokhtare Mashreghi
2
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
0
(داماش 2 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن1 - 2 فولاد) //// (تراکتورسازی 2 - 1صبای قم) //// (سایپا 2 - 1ملوان) //// (راه‌آهن0 - 2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان1 - 3گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1- 2استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)
امتیـــــاز
15950
 
1392-10-26 (12:35) Mahnaz_72
0
سن جیمی : 3 سال
2
(داماش 0 - 0فجر) //// (ذوب‌آهن0 - 1 فولاد) //// (تراکتورسازی 2 - 1 صبای قم) //// (سایپا 1 - 1ملوان) //// (راه‌آهن 0 - 1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 - 0گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1 - 0استقلال) //// (مس 1- 2نفت)
امتیـــــاز
9661
 
1392-10-26 (12:44) mr.hamed
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
2
(داماش 2 - 1فجر) //// (ذوب‌آهن1 -1 فولاد) //// (تراکتورسازی 2- 1 صبای قم) //// (سایپا 2 -2 ملوان) //// (راه‌آهن 1-2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1- 0استقلال) //// (مس 1 - 2 نفت)
امتیـــــاز
4812
 
1392-10-26 (13:38) نگارا
0
سن جیمی : 3 سال
0
(داماش 2 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن 1 - 1 فولاد) //// (تراکتورسازی 2 - 0 صبای قم) //// (سایپا 1 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن 1 - 1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 0 - 2 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2- 2 استقلال) //// (مس 0 - 1 نفت)
امتیـــــاز
6454
 
1392-10-26 (13:49) reyhane_s
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
(داماش 1 - 1فجر ) //// (ذوب‌آهن 0 - 1فولاد ) //// (تراکتورسازی 2 - 1صبای قم ) //// (سایپا 1-1ملوان ) //// (راه‌آهن 0 - 1سپاهان ) //// (استقلال خوزستان 1 - 2گسترش فولاد ) //// (پرسپولیس 0 -0 استقلال ) //// (مس 0 -1 نفت )
امتیـــــاز
1062
 
1392-10-26 (14:07) m_famous
1
سن جیمی : 2 سال
1
هر نتیجه ای که به نفع استقلال باشه اتفاق می افته...
امتیـــــاز
2560
 
1392-10-26 (14:28) دختر آسمانی
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
0
ا واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟من همش فکر می کردم این پیش بینیا چقدر مزخرفن..............آقا منم قاطی
امتیـــــاز
9940
 
1392-10-26 (14:32) دختر آسمانی
0
سن جیمی : 3 سال و 7 ماه
0
(داماش 1 - 1فجر ) //// (ذوب‌آهن 1 - 0فولاد ) //// (تراکتورسازی 2 - 1صبای قم ) //// (سایپا 1-2ملوان ) //// (راه‌آهن 0 - 2سپاهان ) //// (استقلال خوزستان 1 - 1گسترش فولاد ) //// (پرسپولیس 1 -1 استقلال ) //// (مس 0 -0 نفت )
امتیـــــاز
9940
 
1392-10-26 (14:42) tanha
1
سن جیمی : 3 سال
1
(داماش 2-1 فجر) //// (ذوب‌آهن 1-2 فولاد) //// (تراکتورسازی 2-1 صبای قم) //// (سایپا 2-1 ملوان) //// (راه‌آهن 0-2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 2-1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 0-4 استقلال) //// (مس 0-1 نفت)
امتیـــــاز
13311
0
1392-10-26 (15:04) tanha
0
سن جیمی : 3 سال
من الان فهمیدم بعضی از بازیا 2/5 شرو شدن:| ولی آقا تا این تایمی که من فرستادم همه 0-0 بودن قبول کنید دیگهههههه :(((
امتیـــــاز
13311
 
1392-10-26 (15:23) جارچی
0
سن جیمی : 2 سال
0
(داماش 2 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن 1- 3 فولاد) //// (تراکتورسازی 2 - 1 صبای قم) //// (سایپا 1- 1ملوان) //// (راه‌آهن 0- 3سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 - 2گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1 - 3استقلال) //// (مس 1 - 1نفت)
امتیـــــاز
1324
 
1392-10-26 (15:35) پری سا
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
:)
امتیـــــاز
17019
 
1392-10-26 (15:35) پری سا
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
:)
امتیـــــاز
17019
 
1392-10-26 (16:11) mhv
0
سن جیمی : 4 سال و 2 ماه
0
نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه یادم رف!
امتیـــــاز
10714
0
1392-10-26 (17:03) shiezadeh
0
سن جیمی : 3 سال
ما نیز هم اکنون رسیدیم :| :| :| آقاااااااااااااااااااا نمشه تمدیدش کنین؟! خخخخخ
امتیـــــاز
23035
0
1392-10-27 (12:35) mhv
0
سن جیمی : 4 سال و 2 ماه
(پرسپولیس 2 -1 استقلال ) //// (مس 0 -2 نفت )
امتیـــــاز
10714
0
1392-10-29 (11:21) m-ziya
0
سن جیمی : 4 سال و 2 ماه
فک کنم تا حالا انقد افسوس نخورده بودی واسه هیچی!!! خخخخخ
امتیـــــاز
11960
 
1392-10-26 (17:07) shiezadeh
0
سن جیمی : 3 سال
0
(پرسپولیس 2 -1 استقلال ) //// (مس 0 -2 نفت )
امتیـــــاز
23035
 
1392-10-26 (18:31) ati200
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
(داماش 0- 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 -1 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 1صبای قم) //// (سایپا0 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن1 - 1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 0 - 1استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)....اون یه بارزی که انجام شده نمی دونم کدومه...خخخخخخخخخ
امتیـــــاز
27818
 
1392-10-26 (19:36) sm-mousavi
0
سن جیمی : 4 سال و 5 ماه
0
نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه یادم رف!/ امان از این امتحانات.....خداااااااااااااااااااااااااااااااااا
امتیـــــاز
15626
0
1392-10-27 (00:22) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 8 ماه
همه چی زیر سر این امتحاناس ! خخ
امتیـــــاز
10557
0
1392-10-27 (01:12) MONA-R
0
سن جیمی : 3 سال و 8 ماه
آره منم نفهمیدم ! بااینکه هرروز توجیمم! خیلی ناراحت شدم :( حالا اشال نداره دیگه! شمام خودتونو ناراحت نکنین...
امتیـــــاز
10112
 
1392-10-26 (19:37) sm-mousavi
0
سن جیمی : 4 سال و 5 ماه
0
(پرسپولیس 0-1 استقلال ) //// (مس 0 -2 نفت )
امتیـــــاز
15626
 
1392-10-26 (23:34) mahdie.f
0
سن جیمی : 3 سال
0
(داماش 1 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 - 2 فولاد) //// (تراکتورسازی 2- 1 صبای قم) //// (سایپا 0-1ملوان) //// (راه‌آهن 0-1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس1 -0 استقلال) //// (مس 0- 1 نفت)
امتیـــــاز
7884
 
1392-10-26 (23:41) navid90
0
سن جیمی : 2 سال
0
(داماش 1- 1فجر) //// (ذوب‌آهن 2- 3فولاد) //// (تراکتورسازی 2- 0 صبای قم) //// (سایپا 0- 0 ملوان) //// (راه‌آهن 1- 2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 0- 0گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2- 1استقلال) //// (مس 2 - 2 نفت)
امتیـــــاز
516
 
1392-10-27 (00:14) Charliechen
0
کاربر ناشناس
0
 
1392-10-27 (00:14) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 8 ماه
0
عهههه تموم شد مهلتش ؟عی باوا
امتیـــــاز
10557
 
1392-10-27 (00:24) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 8 ماه
0
میگم دفه قبلی که از برادرم پرسیدم خوب جواب داده ها خخخ ... تقلب موجازه ؟ :)))))))))))
امتیـــــاز
10557
 
1392-10-27 (01:10) MONA-R
0
سن جیمی : 3 سال و 8 ماه
0
(پرسپولیس 1 - 2 استقلال) //// (مس 0 - 1 نفت)
امتیـــــاز
10112
 
1392-10-27 (01:31) MONA-R
1
سن جیمی : 3 سال و 8 ماه
0
فقط والیبال!! خب چرا یه پیش بینی هم واسه والیبال نمیذارین؟؟؟؟؟
امتیـــــاز
10112
0
1392-10-29 (11:22) m-ziya
0
سن جیمی : 4 سال و 2 ماه
من تو انجمن پیش بینی گذشته جواب شما رو دادم!
امتیـــــاز
11960
0
1392-10-30 (23:05) MONA-R
0
سن جیمی : 3 سال و 8 ماه
بله جواب بنده رو دادین ولی هنوز که والیبال تموم نشده!! خب واسه بقیه فصل بذارین!
امتیـــــاز
10112
 
1392-10-27 (13:50) ghazale
0
سن جیمی : 3 سال و 8 ماه
0
(پرسپولیس 0 - 0 استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)
امتیـــــاز
10557
 
1392-10-29 (12:15) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
(داماش 1 -1 فجر) //// (ذوب‌آهن2 -3 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 -1 صبای قم) //// (سایپا 1- 2ملوان) //// (راه‌آهن 0- 1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس3 -1 استقلال) //// (مس1 -3 نفت) :)))))))))))))))))))))))))))))))
امتیـــــاز
616
 
: وب سایت : نام
بروزرسانی کد امنیتی کد امنیتی
کدامنیتی : ایمیل

Valid CSS!