خانه انجمن فقط 8 هفته باقی است!/هفته بیست و سوم پیش‌بینی لیگ
١٣٢٠
٦٣
s_jeem

فقط 8 هفته باقی است!/هفته بیست و سوم پیش‌بینی لیگ

فقط 8 هفته باقی است!/هفته بیست و سوم پیش‌بینی لیگ

مدال‌ها:

مدال طلا:par!sa – dokhtare mashreghi – 10 امتیاز

مدال نقره: reyhane-s -شکوفه گیلاس – 9 امتیاز

مدال برنز:hamid-kh – shiezade – گربه‌ی گریان  – 8 امتیاز

و بازی‌های این هفته:

(داماش   -  فجر) //// (ذوب‌آهن  -  فولاد) //// (تراکتورسازی  -  صبای قم) //// (سایپا  -  ملوان) //// (راه‌آهن  -  سپاهان) //// (استقلال خوزستان  -  گسترش فولاد) //// (پرسپولیس  -  استقلال) //// (مس  -  نفت)

جدول لیگ پیشبینی تا به این لحظه:٩٢/١٠/٢٥
نظرات کاربران
کد امنیتی
v-qavam
v-qavam
٩٢/١٠/٢٥
١
٠
(داماش1-1 فجر) //// (ذوب‌آهن1-1 فولاد) //// (تراکتورسازی 2-0 صبای قم) //// (سایپا 0-1 ملوان) //// (راه‌آهن 1-2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1-1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1-1 استقلال) //// (مس 0-1 نفت)
م-نص
م-نص
٩٢/١٠/٢٥
١
١
(داماش 1 -1 فجر) //// (ذوب‌آهن2 -3 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 -1 صبای قم) //// (سایپا 1- 2ملوان) //// (راه‌آهن 0- 1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس3 -1 استقلال) //// (مس1 -3 نفت)
korosh
korosh
٩٢/١٠/٢٥
١
٢
(داماش 2 1 - فجر) //// (ذوب‌آهن 0 2- فولاد) //// (تراکتورسازی 1-0 صبای قم) //// (سایپا 0 -1 ملوان) //// (راه‌آهن 0 - 2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 - 1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2 - 0 استقلال) //// (مس 0 - 1 نفت)
بهمن بهمنی
بهمن بهمنی
٩٢/١٠/٢٦
٢
٠
مگه با دود قلیون ببرید !
korosh
korosh
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
با هرچی دوس داشته باشی میبریم :))))))
javad agha
javad agha
٩٢/١٠/٢٥
١
١
(داماش 1 -0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 - 0فولاد) //// (تراکتورسازی0 - 0 صبای قم) //// (سایپا 0-1 ملوان) //// (راه‌آهن 0-1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1- 2 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2 -0 استقلال) //// (مس 0- 1 نفت)
افسانه بانو
افسانه بانو
٩٢/١٠/٢٥
٢
١
(داماش 1 - فجر)1 //// (ذوب‌آهن 1 - فولاد2) //// (تراکتورسازی 1 - صبای قم0) //// (سایپا1 - ملوان0 //// (راه‌آهن 1 - سپاهان2) //// (استقلال خوزستان1 - گسترش فولاد2) //// (پرسپولیس1 - استقلال2) //// (مس 1- نفت1)
علیرضا
علیرضا
٩٢/١٠/٢٥
٢
٢
(داماش 1 - 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 - 2 فولاد) //// (تراکتورسازی 2- 1 صبای قم) //// (سایپا 0-0 ملوان) //// (راه‌آهن 1-2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2 -1 استقلال) //// (مس 0- 2 نفت)
علیرضا
علیرضا
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
من به این نتیجه رسیدم اصلا لیگ فوتبال ما قابل پیشبینی نیست!!!!!!!!!!!!!
Niva
Niva
٩٢/١٠/٢٥
٢
١
داماش1 - 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0- 1 فولاد) //// (تراکتورسازی1 - 0صبای قم) //// (سایپا 1 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن0 - 2سپاهان) //// (استقلال خوزستان1 - 1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1 - 2استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)
یه آدم
یه آدم
٩٢/١٠/٢٥
٣
١
(داماش 1 - 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 2- 1فولاد) //// (تراکتورسازی2 - 0 صبای قم) //// (سایپا 1- 1ملوان) //// (راه‌آهن 0 - 1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1- 1گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1- 2استقلال) //// (مس 0 - 1نفت)
hamid_kh
hamid_kh
٩٢/١٠/٢٥
٢
٢
(داماش 2 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 - 1 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 1 صبای قم) //// (سایپا 0 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن 0 - 2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 0 - 0 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2 - 1 استقلال) //// (مس 0 - 3 نفت)
Paeez
Paeez
٩٢/١٠/٢٥
٠
١
(داماش 1 - 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 - 1 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 0 صبای قم) //// (سایپا 0 - 1ملوان) //// (راه‌آهن 0- 1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس1 - 1استقلال) //// (مس0 -2 نفت)
par!sa
par!sa
٩٢/١٠/٢٥
٢
٢
(داماش 0- 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 -1 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 1صبای قم) //// (سایپا0 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن1 - 1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 0 - 1استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)
mahdi-h
mahdi-h
٩٢/١٠/٢٥
٢
٢
(داماش 2 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن 1 - 2 فولاد) //// (تراکتورسازی 2 - 0 صبای قم) //// (سایپا 2 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن 0 - 2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 2 - 2 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2 - 1 استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)
mahdi-h
mahdi-h
٩٢/١٠/٢٥
٣
٤
البته تصحیح میکنم پرسپولیس 6 - 0 استقلال :))))))
m.coldboy
m.coldboy
٩٢/١٠/٢٥
٢
٢
(داماش 0 - فجر 0) //// (ذوب‌آهن 1 - فولاد 2 ) //// (تراکتورسازی 2 - صبای قم 1 ) //// (سایپا 0 - ملوان 1 ) //// (راه‌آهن 0 - سپاهان 2 ) //// (استقلال خوزستان 0 - گسترش فولاد 0 ) //// (پرسپولیس 2 - استقلال 0 ) //// (مس 1 - نفت 1 )
بهمن بهمنی
بهمن بهمنی
٩٢/١٠/٢٦
٢
٢
(داماش1 - فجر2) //// (ذوب‌آهن3 - فولاد1) //// (تراکتورسازی3 - صبای قم0) //// (سایپا 2- ملوان0) //// (راه‌آهن 1 - سپاهان2) //// (استقلال خوزستان0 - گسترش فولاد1) //// (پرسپولیس3 - استقلال1) //// (مس 1 - 1 نفت)
بهمن بهمنی
بهمن بهمنی
٩٢/١٠/٢٦
١
٢
تصحیح می کنم ! (پرسپولیس 1 - 3استقلال)
korosh
korosh
٩٢/١٠/٢٦
١
٠
حرف مرد یکیه :)))))) خخخخخخ
گربه ی گریان
گربه ی گریان
٩٢/١٠/٢٦
٣
٢
(داماش 0 - فجر 2) //// (ذوب‌آهن 1 - فولاد 2 ) //// (تراکتورسازی 0 - صبای قم 1 ) //// (سایپا 2 - ملوان 1 ) //// (راه‌آهن 0 - سپاهان 3 ) //// (استقلال خوزستان 1 - گسترش فولاد 0 ) //// (پرسپولیس 0 - استقلال 1 ) //// (مس 2 - نفت 1 )
fafa.tk
fafa.tk
٩٢/١٠/٢٦
٢
١
(داماش - فجر) (2-0)//// (ذوب‌آهن - فولاد) (0-2)//// (تراکتورسازی - صبای قم) (1-1)//// (سایپا - ملوان) (2-1)//// (راه‌آهن - سپاهان) (0-3)//// (استقلال خوزستان - گسترش فولاد)(0-1)//// (پرسپولیس - استقلال) (0-1)//// (مس - نفت)(1-2)
h-hidarpoor
h-hidarpoor
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
(داماش 1 - 1فجر) //// (ذوب‌آهن 1 - 2فولاد) //// (تراکتورسازی 1- 1 صبای قم) //// (سایپا 2 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن 1 -2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 - 1گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1- 1استقلال) //// (مس 1- 2نفت) ...
mr_khas
mr_khas
٩٢/١٠/٢٦
٢
١
(داماش 1- 1فجر) //// (ذوب‌آهن 1-2 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 0صبای قم) //// (سایپا1- 1 ملوان) //// (راه‌آهن0 - 1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -2 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 0 - 1استقلال) //// (مس 0 - 1 نفت)
mr_khas
mr_khas
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
مس با نفت آبادانه که !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! من فکر کردم نفت تهرونه
h.naderi
h.naderi
٩٢/١٠/٢٦
١
٢
(داماش 1 - فجر 1) //// (ذوب‌آهن 0 - فولاد 1) //// (تراکتورسازی 1 - صبای قم 1) //// (سایپا 0 - ملوان 0) //// (راه‌آهن 0 - سپاهان 2) //// (استقلال خوزستان 1 - گسترش فولاد 2) //// (پرسپولیس 1 - استقلال 1) //// (مس 0 - نفت 1)
neyosha
neyosha
٩٢/١٠/٢٦
٣
١
داماش 1- 1فجر) //// (ذوب‌آهن 1-2 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 0صبای قم) //// (سایپا1- 1 ملوان) //// (راه‌آهن0 - 1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -2 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 0 - 1استقلال) //// (مس 0 - 1 نفت)
Dokhtare Mashreghi
Dokhtare Mashreghi
٩٢/١٠/٢٦
٢
٠
(داماش 2 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن1 - 2 فولاد) //// (تراکتورسازی 2 - 1صبای قم) //// (سایپا 2 - 1ملوان) //// (راه‌آهن0 - 2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان1 - 3گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1- 2استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)
Mahnaz_72
Mahnaz_72
٩٢/١٠/٢٦
٠
٢
(داماش 0 - 0فجر) //// (ذوب‌آهن0 - 1 فولاد) //// (تراکتورسازی 2 - 1 صبای قم) //// (سایپا 1 - 1ملوان) //// (راه‌آهن 0 - 1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 - 0گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1 - 0استقلال) //// (مس 1- 2نفت)
mr.hamed
mr.hamed
٩٢/١٠/٢٦
٠
٢
(داماش 2 - 1فجر) //// (ذوب‌آهن1 -1 فولاد) //// (تراکتورسازی 2- 1 صبای قم) //// (سایپا 2 -2 ملوان) //// (راه‌آهن 1-2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1- 0استقلال) //// (مس 1 - 2 نفت)
نگارا
نگارا
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
(داماش 2 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن 1 - 1 فولاد) //// (تراکتورسازی 2 - 0 صبای قم) //// (سایپا 1 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن 1 - 1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 0 - 2 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2- 2 استقلال) //// (مس 0 - 1 نفت)
reyhane_s
reyhane_s
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
(داماش 1 - 1فجر ) //// (ذوب‌آهن 0 - 1فولاد ) //// (تراکتورسازی 2 - 1صبای قم ) //// (سایپا 1-1ملوان ) //// (راه‌آهن 0 - 1سپاهان ) //// (استقلال خوزستان 1 - 2گسترش فولاد ) //// (پرسپولیس 0 -0 استقلال ) //// (مس 0 -1 نفت )
m_famous
m_famous
٩٢/١٠/٢٦
١
١
هر نتیجه ای که به نفع استقلال باشه اتفاق می افته...
دختر آسمانی
دختر آسمانی
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
ا واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟من همش فکر می کردم این پیش بینیا چقدر مزخرفن..............آقا منم قاطی
دختر آسمانی
دختر آسمانی
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
(داماش 1 - 1فجر ) //// (ذوب‌آهن 1 - 0فولاد ) //// (تراکتورسازی 2 - 1صبای قم ) //// (سایپا 1-2ملوان ) //// (راه‌آهن 0 - 2سپاهان ) //// (استقلال خوزستان 1 - 1گسترش فولاد ) //// (پرسپولیس 1 -1 استقلال ) //// (مس 0 -0 نفت )
tanha
tanha
٩٢/١٠/٢٦
١
١
(داماش 2-1 فجر) //// (ذوب‌آهن 1-2 فولاد) //// (تراکتورسازی 2-1 صبای قم) //// (سایپا 2-1 ملوان) //// (راه‌آهن 0-2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 2-1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 0-4 استقلال) //// (مس 0-1 نفت)
tanha
tanha
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
من الان فهمیدم بعضی از بازیا 2/5 شرو شدن:| ولی آقا تا این تایمی که من فرستادم همه 0-0 بودن قبول کنید دیگهههههه :(((
جارچی
جارچی
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
(داماش 2 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن 1- 3 فولاد) //// (تراکتورسازی 2 - 1 صبای قم) //// (سایپا 1- 1ملوان) //// (راه‌آهن 0- 3سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 - 2گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 1 - 3استقلال) //// (مس 1 - 1نفت)
پری سا
پری سا
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
:)
پری سا
پری سا
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
:)
mhv
mhv
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه یادم رف!
shiezadeh
shiezadeh
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
ما نیز هم اکنون رسیدیم :| :| :| آقاااااااااااااااااااا نمشه تمدیدش کنین؟! خخخخخ
mhv
mhv
٩٢/١٠/٢٧
٠
٠
(پرسپولیس 2 -1 استقلال ) //// (مس 0 -2 نفت )
m-ziya
m-ziya
٩٢/١٠/٢٩
٠
٠
فک کنم تا حالا انقد افسوس نخورده بودی واسه هیچی!!! خخخخخ
shiezadeh
shiezadeh
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
(پرسپولیس 2 -1 استقلال ) //// (مس 0 -2 نفت )
ati200
ati200
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
(داماش 0- 0 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 -1 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 - 1صبای قم) //// (سایپا0 - 1 ملوان) //// (راه‌آهن1 - 1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 0 - 1استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)....اون یه بارزی که انجام شده نمی دونم کدومه...خخخخخخخخخ
sm-mousavi
sm-mousavi
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه یادم رف!/ امان از این امتحانات.....خداااااااااااااااااااااااااااااااااا
ghazale
ghazale
٩٢/١٠/٢٧
٠
٠
همه چی زیر سر این امتحاناس ! خخ
MONA-R
MONA-R
٩٢/١٠/٢٧
٠
٠
آره منم نفهمیدم ! بااینکه هرروز توجیمم! خیلی ناراحت شدم :( حالا اشال نداره دیگه! شمام خودتونو ناراحت نکنین...
sm-mousavi
sm-mousavi
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
(پرسپولیس 0-1 استقلال ) //// (مس 0 -2 نفت )
mahdie.f
mahdie.f
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
(داماش 1 - 1 فجر) //// (ذوب‌آهن 0 - 2 فولاد) //// (تراکتورسازی 2- 1 صبای قم) //// (سایپا 0-1ملوان) //// (راه‌آهن 0-1سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس1 -0 استقلال) //// (مس 0- 1 نفت)
navid90
navid90
٩٢/١٠/٢٦
٠
٠
(داماش 1- 1فجر) //// (ذوب‌آهن 2- 3فولاد) //// (تراکتورسازی 2- 0 صبای قم) //// (سایپا 0- 0 ملوان) //// (راه‌آهن 1- 2 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 0- 0گسترش فولاد) //// (پرسپولیس 2- 1استقلال) //// (مس 2 - 2 نفت)
Charliechen
Charliechen
٩٢/١٠/٢٧
٠
٠
ghazale
ghazale
٩٢/١٠/٢٧
٠
٠
عهههه تموم شد مهلتش ؟عی باوا
ghazale
ghazale
٩٢/١٠/٢٧
٠
٠
میگم دفه قبلی که از برادرم پرسیدم خوب جواب داده ها خخخ ... تقلب موجازه ؟ :)))))))))))
MONA-R
MONA-R
٩٢/١٠/٢٧
٠
٠
(پرسپولیس 1 - 2 استقلال) //// (مس 0 - 1 نفت)
MONA-R
MONA-R
٩٢/١٠/٢٧
١
٠
فقط والیبال!! خب چرا یه پیش بینی هم واسه والیبال نمیذارین؟؟؟؟؟
m-ziya
m-ziya
٩٢/١٠/٢٩
٠
٠
من تو انجمن پیش بینی گذشته جواب شما رو دادم!
MONA-R
MONA-R
٩٢/١٠/٣٠
٠
٠
بله جواب بنده رو دادین ولی هنوز که والیبال تموم نشده!! خب واسه بقیه فصل بذارین!
ghazale
ghazale
٩٢/١٠/٢٧
٠
٠
(پرسپولیس 0 - 0 استقلال) //// (مس 0 - 2 نفت)
M_sanati
M_sanati
٩٢/١٠/٢٩
٠
٠
(داماش 1 -1 فجر) //// (ذوب‌آهن2 -3 فولاد) //// (تراکتورسازی 1 -1 صبای قم) //// (سایپا 1- 2ملوان) //// (راه‌آهن 0- 1 سپاهان) //// (استقلال خوزستان 1 -1 گسترش فولاد) //// (پرسپولیس3 -1 استقلال) //// (مس1 -3 نفت) :)))))))))))))))))))))))))))))))