خانه انجمن هفته بیستم لیگ را پیش‌بینی کنید
٧٥٤
٣١
s_jeem

هفته بیستم لیگ را پیش‌بینی کنید

هفته بیستم لیگ را پیش‌بینی کنید

اجازه بدهید قبل از این که برویم سراغ اصل مطلب، نکته‌ای را به شما بگوییم. هفته گذشته افراد زیادی کامنت یک سری افراد دیگر را یا کلا کپی – پیست کردند و یا با یکی دو تغییر کوچک، کامنتشان را گذاشتند. قطعا در قانون‌های این مسابقه چنین نیست که شما نتوانید این کار را انجام دهید. اما به نظر شخص بنده اگر از مسابقه هیچ امتیازی نگیرید، ولی خودتان پیش‌بینی کرده باشید، خیلی بهتر از آن است که با کامنت یک نفر دیگر امتیاز زیادی بگیرید!

مدال‌ها:

مدال طلا: sm-mousavi – neyosha – reyhane-s - 15 امتیاز

مدال نقره: ati200 – 13 امتیاز

مدال برنز: par!sa – 12 امتیاز

بازی‌های این هفته:

(گسترش فولاد  -  صبای قم)////(سایپا  -  ذوب‌آهن)////(ملوان  -  پرسپولیس)////(مس  -  تراکتورسازی)////(سپاهان  -  فجر)////(فولاد  -  راه‌آهن)////(نفت تهران  -  استقلال خوزستان)////(استقلال  -  داماش گیلان)

و این هم جدول امتیازات تا به این جا:٩٢/١٠/٠٢
نظرات کاربران
کد امنیتی
جارچی
جارچی
٩٢/١٠/٠٢
١
٠
(گسترس فولاد 1_1صبای قم)////(سایپا 1 _ 0 ذوب اهن)////(ملوان 1 _ 2 پرسپولیس)////(مس 1_ 3 تراکتورسازی)////(سپاهان 1_ 0 فجر)////(فولاد2 _0 راه اهن)////(نفت تهران 3_ 1 استقلال خوزستان)////(استقلال2_ 0 داماش گیلان)
sm-mousavi
sm-mousavi
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد 1-1 صبای قم)////(سایپا 1-2ذوب‌آهن)////(ملوان 0- 2پرسپولیس)////(مس 1-2تراکتورسازی)////(سپاهان 1-0 فجر)////(فولاد 2-1 راه‌آهن)////(نفت تهران 2-2 استقلال خوزستان)////(استقلال 2-0 داماش گیلان)
مهلا(باران)
مهلا(باران)
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد 1-0 صبای قم)****(سایپا 1-2ذوب‌آهن)****(ملوان 1- 2پرسپولیس)****(مس 1- 1 تراکتورسازی)****(سپاهان 1-0 فجر)****(فولاد 1-1 راه‌آهن)****(نفت تهران 0-2 استقلال خوزستان)****(استقلال 2-1 داماش گیلان)
م-نص
م-نص
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد 1 -1 صبای قم)////(سایپا 1 - 2ذوب‌آهن)////(ملوان1 -2 پرسپولیس)////(مس 1 - 2 تراکتورسازی)////(سپاهان2 - 2فجر)////(فولاد2 -1 راه‌آهن)////(نفت تهران2 -1 استقلال خوزستان)////(استقلال2 - 2 داماش گیلان)
b-bahmani
b-bahmani
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد 0 - 0صبای قم)////(سایپا 0-1 ذوب‌آهن)////(ملوان 0 - 4پرسپولیس)////(مس 0 - 2 تراکتورسازی)////(سپاهان2 - 1 فجر)////(فولاد 1 - 0 راه‌آهن)////(نفت تهران 3 - 2استقلال خوزستان)////(استقلال3 -1 داماش گیلان)
tanha
tanha
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
آقا من تا حالا شرکت نکردم دیگه میخوام بکجا برسم؟:|.......(گسترش فولاد 0-0 صبای قم)////(سایپا 1-1ذوب‌آهن)////(ملوان 0- 2پرسپولیس)////(مس 0-2تراکتورسازی)////(سپاهان 2-0 فجر)////(فولاد 2-1 راه‌آهن)////(نفت تهران 2-1 استقلال خوزستان)////(استقلال 2-0 داماش گیلان)
m-ziya
m-ziya
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد0 -0 صبای قم)////(سایپا 1 -1 ذوب‌آهن)////(ملوان 0 - 1 پرسپولیس)////(مس 1 - 1تراکتورسازی)////(سپاهان 2 - 0 فجر)////(فولاد 2 -1 راه‌آهن)////(نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان)////(استقلال 1-1 داماش گیلان)
v-qavam
v-qavam
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد 1-0 صبای قم)////(سایپا 1-1ذوب‌آهن)////(ملوان 1- 1پرسپولیس)////(مس 0-1 تراکتورسازی)////(سپاهان 1-0 فجر)////(فولاد 2-1 راه‌آهن)////(نفت تهران 1-0 استقلال خوزستان)////(استقلال 2-0 داماش گیلان)
Mahnaz_72
Mahnaz_72
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد 0- 1صبای قم)////(سایپا 1 -1 ذوب‌آهن)////(ملوان1 -2 پرسپولیس)////(مس 0 - 1 تراکتورسازی)////(سپاهان1 - 0فجر)////(فولاد 1 -1 راه‌آهن)////(نفت تهران2 - 0استقلال خوزستان)////(استقلال1 -1 داماش گیلان)
m.coldboy
m.coldboy
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد 0- صبای قم1)////(سایپا 1 - ذوب‌آهن 1 )////(ملوان 0 - پرسپولیس 2 )////(مس 0 - تراکتورسازی 2 )////(سپاهان 1 - فجر 0 )////(فولاد 2 - راه‌آهن 0 )////(نفت تهران 2 - استقلال خوزستان 1)////(استقلال 1 - داماش گیلان 0 )
ghazale
ghazale
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد 1- صبای قم1)////(سایپا 1 - ذوب‌آهن 1 )////(ملوان 0 - پرسپولیس 2 )////(مس 0 - تراکتورسازی 2 )////(سپاهان 2 - فجر 0 )////(فولاد 1 - راه‌آهن 2 )////(نفت تهران 2 - استقلال خوزستان 1)////(استقلال 1 - داماش گیلان 1)
علیرضا
علیرضا
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد 0- صبای قم1)////(سایپا 1 - ذوب‌آهن 0 )////(ملوان 0 - پرسپولیس 2 )////(مس1 - تراکتورسازی 2 )////(سپاهان 2 - فجر 0 )////(فولاد 2 - راه‌آهن 0 )////(نفت تهران 2 - استقلال خوزستان 0)////(استقلال 2 - داماش گیلان 1 )
mahdi-h
mahdi-h
٩٢/١٠/٠٢
٠
٠
(گسترش فولاد 2 - 1 صبای قم)////(سایپا 2 - 1 ذوب‌آهن)////(ملوان 1 - 2 پرسپولیس)////(مس 0 - 2 تراکتورسازی)////(سپاهان 3 - 1 فجر)////(فولاد 2 - 0 راه‌آهن)////(نفت تهران 2 - 1 استقلال خوزستان)////(استقلال 2 - 1 داماش گیلان)
شکوفه گیلاس
شکوفه گیلاس
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(گسترس فولاد 1_2صبای قم)////(سایپا 0 _ 0 ذوب اهن)////(ملوان 1 _ 2 پرسپولیس)////(مس 0_ 2 تراکتورسازی)////(سپاهان 1_ 0 فجر)////(فولاد1 _0 راه اهن)////(نفت تهران1_ 0 استقلال خوزستان)////(استقلال2_ 1داماش گیلان)
javad agha
javad agha
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(گسترش فولاد 1- 1 صبای قم)////(سایپا1 - 1ذوب‌آهن)////(ملوان0 - 2 پرسپولیس)////(مس0 - 1 تراکتورسازی)////(سپاهان1 - 0 فجر)////(فولاد 1- 0راه‌آهن)////(نفت تهران 1 - 1 استقلال خوزستان)////(استقلال 0 - 0داماش گیلان)
shiezadeh
shiezadeh
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(گسترش فولاد 1 - 0 صبای قم)////(سایپا 2 - 0 ذوب‌آهن)////(ملوان 1 - 2 پرسپولیس)////(مس 0 - 2 تراکتورسازی)////(سپاهان2 -0 فجر)////(فولاد - راه‌آهن : برد فولاد )////(نفت تهران - استقلال خوزستان : برد نفت تهران )////(استقلال 2 - 0 داماش گیلان )
reyhane_s
reyhane_s
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(گسترش فولاد 1 -1 صبای قم)////(سایپا 1 - 2ذوب‌آهن)////(ملوان0 -2 پرسپولیس)////(مس 1 - 3 تراکتورسازی)////(سپاهان2 - 1فجر)////(فولاد2 -1 راه‌آهن)////(نفت تهران2 -1 استقلال خوزستان)////(استقلال2 - 0 داماش گیلان)
mr_khas
mr_khas
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(گسترش فولاد2 -2 صبای قم)////(سایپا 1 -1 ذوب‌آهن)////(ملوان1 -2 پرسپولیس)////(مس 1- 2تراکتورسازی)////(سپاهان 1 - 0 فجر)////(فولاد 2 - 1راه‌آهن)////(نفت تهران 2 - 1استقلال خوزستان)////(استقلال 2 - 0 داماش گیلان)
mhv
mhv
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(گسترس فولاد 2_1صبای قم)////(سایپا 1 _ 0 ذوب اهن)////(ملوان 1 _ 2 پرسپولیس)////(مس 1_ 2 تراکتورسازی)////(سپاهان 1_ 0 فجر)////(فولاد0 _0 راه اهن)////(نفت تهران 1_ 1 استقلال خوزستان)////(استقلال2_ 0 داماش گیلان)
par!sa
par!sa
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻮﻻ‌ﺩ 1 - 1 ﺻﺒﺎﯼ ﻗﻢ)////(ﺳﺎﯾﭙﺎ 1 - 2 ﺫﻭﺏ‌ﺁﻫﻦ)////(ﻣﻠﻮﺍﻥ 1 -2 ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ)////(ﻣﺲ1 -3 ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ)////(ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ 2 -1 ﻓﺠﺮ)////(ﻓﻮﻻ‌ﺩ 0- 0ﺭﺍﻩ‌ﺁﻫﻦ)////(ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ1 -1 ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ)////(ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ 2- 1 ﺩﺍﻣﺎﺵ ﮔﯿﻼ‌ﻥ)
admin
admin
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(گسترش فولاد 1 - صبای قم1)///(سایپا 1 - ذوب‌آهن 0)////(ملوان 0 - پرسپولیس 1)////(مس 0 - تراکتورسازی 2)////(سپاهان 2 - فجر 1)////(فولاد 1 - راه‌آهن 1)////(نفت تهران2 - استقلال خوزستان 1)////(استقلال 2 - داماش گیلان1)
ali007
ali007
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
گسترش1صبا1.........سایپا0ذوب اهن0.........ملوان0 پرسپولیس2......مس0تراکتور2.........سپاهان2فجر0.........فولاد1راه اهن0..........نفت2 استقلال خ0..........استقلال1 داماش0!!!!!!!!!!
افسانه بانو
افسانه بانو
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(گسترش فولاد 1 - صبای قم0)////(سایپا 1 - ذوب‌آهن1)////(ملوان 1 - پرسپولیس0)////(مس0 - تراکتورسازی0)////(سپاهان1 - فجر)1////(فولاد1 - راه‌آهن1)////(نفت تهران 1 - استقلال خوزستان1)////(استقلال2 - داماش گیلان0)
mahdie.f
mahdie.f
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(گسترش فولاد 1 - صبای قم1)////(سایپا 0- ذوب‌آهن1)////(ملوان 0 - 1 پرسپولیس... كلا هميشه ميبره ديگه.....)////(مس 0 - 1تراکتورسازی)////(سپاهان 1 - فجر0)////(فولاد 1 - راه‌آهن1)////(نفت تهران 1 - 1استقلال خوزستان)////(استقلال 1 - 0داماش گیلان)
M_sanati
M_sanati
٩٢/١٠/٠٣
٠
٠
(مس 0-1 تراکتورسازی)////(سپاهان 1-0 فجر)////(فولاد 2-1 راه‌آهن)////(نفت تهران 1-0 استقلال خوزستان)////(استقلال 2-0 داماش گیلان)////(گسترش فولاد 1-0 صبای قم)////(سایپا 1-2ذوب‌آهن)////(ملوان 1- 2پرسپولیس)
neyosha
neyosha
٩٢/١٠/٠٤
٠
٠
من نفر 5 شدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واااااای یک اعتراف من همش از رو ادمین ها کپی میکنم:)
M_sanati
M_sanati
٩٢/١٠/٠٥
٠
٠
:)خوبه بازم نظر میدی دیگه
neyosha
neyosha
٩٢/١٠/٠٤
٠
٠
گسترش فولاد0 -0 صبای قم)////(سایپا 1 -1 ذوب‌آهن)////(ملوان 0 - 1 پرسپولیس)////(مس 1 - 1تراکتورسازی)////(سپاهان 2 - 0 فجر)////(فولاد 2 -1 راه‌آهن)////(نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان)////(استقلال 1-1 داماش گیلان)
a-pooryousof
a-pooryousof
٩٢/١٠/٠٦
٠
٠
آقا در صورت امكان اسم منو از تو ليست حذف كنين من بيشتر پيش بيني ها رو نبودم
Niva
Niva
٩٢/١٠/٠٧
٠
٠
(گسترس فولاد 1_1صبای قم)////(سایپا 1 _ 0 ذوب اهن)////(ملوان0_ 2 پرسپولیس)////(مس 1_ 2 تراکتورسازی)////(سپاهان 2_ 0 فجر)////(فولاد0 _1 راه اهن)////(نفت تهران 1_ 1 استقلال خوزستان)////(استقلال3_ 0 داماش گیلان)