صفحه اصلی فرهنگی هنری ( شعر ) همگی باهم شعر بسازیم!
همگی باهم شعر بسازیم!
تاریخ انتشار : 1392-09-23 (19:43)
آغاز کننده :

Z_M

همگی باهم شعر بسازیم!

 

من دو بیت می گم بقیه اش از شما اگه شعر از خودتون باشه که خیلی بهتره در غیر این صورت به فراخور شعر یک بیت بهش اضافه کنین !

گر بر نفس خود امیری مردی ****گر بر  دگران خرده نگیری مردی 

مردی نَبُوَد فتاده را پای زدن**** گر دست فتاده ای بگیری مردی

 

تعداد بازدید : 679
تعداد نظرات : 61
1392-09-23 (20:41) دکتر منتی
2
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
0
آن دم که نوبه ی تولدت رسید **** گر کیکی خریدی و از آن کیک ندای مرا نا مردی
امتیـــــاز
3482
0
1392-09-23 (21:09) tanha
0
سن جیمی : 3 سال
خخخخخ
امتیـــــاز
13311
0
1392-09-24 (06:43) اونییییی زهرا
0
سن جیمی : 3 سال و 3 ماه
: ))
امتیـــــاز
8988
0
1392-09-24 (16:04) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
:))
امتیـــــاز
616
 
1392-09-23 (20:52) m.coldboy
3
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
0
مرد آن نبود که قلب آن از سنگ است****عاشق تو بمانی و بمیری مردی...................از خودمه هااااااااااا :)))
امتیـــــاز
20850
1
1392-09-24 (15:51) اونییییی زهرا
0
سن جیمی : 3 سال و 3 ماه
آورین خیلی خوب گفتی
امتیـــــاز
8988
0
1392-09-24 (16:05) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
:| :))
امتیـــــاز
616
0
1392-09-24 (20:48) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
به به
امتیـــــاز
4010
0
1392-09-24 (22:12) m.coldboy
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
اصلا من آخر همه شاعرام...خخخخخ :))
امتیـــــاز
20850
 
1392-09-23 (21:42) maede
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
من اصلننننننننن استعداد شعر گفتن ندارم متاسفانه!
امتیـــــاز
17130
0
1392-09-24 (20:47) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
خسته نباشید پس الان دقیقا این جاچی کار می کنید
امتیـــــاز
4010
 
1392-09-23 (22:03) sm_shekofte
1
سن جیمی : 3 سال و 3 ماه
0
هرگاه که جوراب شـــود بد بو / گر خود آن را بشوری مردی خخخخ
امتیـــــاز
9404
1
1392-09-23 (23:43) دکتر منتی
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
نخیرم، گر اصلا آنرا نشویی مردی
امتیـــــاز
3482
0
1392-09-24 (06:44) اونییییی زهرا
0
سن جیمی : 3 سال و 3 ماه
آرررررررررررررررره !!!!!!!!
امتیـــــاز
8988
0
1392-09-24 (13:10) 2nyadideh
0
سن جیمی : 3 سال
آيي گفتي :)))
امتیـــــاز
47593
0
1392-09-24 (16:07) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
امان از بوی بد جوراب................................خخخ
امتیـــــاز
616
 
1392-09-23 (23:23) v-qavam
0
سن جیمی : 3 سال
0
گر کودکی محتاج نوازش دیدی/ گر دست نوازش به سرش کشیدی مردی
امتیـــــاز
23294
0
1392-09-23 (23:57) دکتر منتی
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
نخیرم، گر سیببیل آتشین بر وی کشیدی مردی
امتیـــــاز
3482
0
1392-09-24 (06:45) اونییییی زهرا
0
سن جیمی : 3 سال و 3 ماه
به به ! در همه حال به فکر بچه هایین شما :)
امتیـــــاز
8988
0
1392-09-24 (08:29) Niva
0
سن جیمی : 3 سال
آخ آخ سیبیل آتچین :(((
امتیـــــاز
19487
0
1392-09-24 (16:08) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
مستر قوام خیلی مردین:))
امتیـــــاز
616
0
1392-09-24 (20:46) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
دقیقا
امتیـــــاز
4010
 
1392-09-24 (08:33) Niva
2
سن جیمی : 3 سال
0
مردی نبود به بوی پا و جوراب/گر سکه و ارز به خانه دادی مردی ...... :دی این مال همسر گرام نیستا ..واسه بقیه آقایون نوچتم :))))
امتیـــــاز
19487
2
1392-09-24 (16:10) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
بــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــله پس چی فکر کردن آقایون...خخخ گر سکه و ارز به خانه دادی مردی...!!!خخخ
امتیـــــاز
616
 
1392-09-24 (09:14) mr_khas
1
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
0
گر در سر شهر رد شدی با تویوتا ..... گر دست مسافری بگیری مردی..... مردی نبود توییتا را رینگ زد ......گر دست پیکان قراضه ای بگیری مردی .... فقط یکی دوبیت بود ؟؟؟ ای بابا خخخخخ
امتیـــــاز
16204
0
1392-09-24 (20:46) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
با حال بود
امتیـــــاز
4010
 
1392-09-24 (10:48) b-bahmani
0
سن جیمی : 3 سال
0
مردی چو نیاکان به سبیلی بندست! / گر ریش و سبیلت از ته بتراشی مردی! گر بادیه را از جام میی پر کردی / گر می نخوری مست شوی مردی! حالا که شود جیم منزل گه ما / گر جیم نیامدی به یک روز، الحق مردی! گر نفس شود مملو از امیال رجیم! / گر کنترلش کردی بدان جان برادر ،مردی! دانی که مرا چو پایگاهی است بسیج!/گر سر زدی و زان معرفتت متنی نوشتی، مردی!
امتیـــــاز
23216
 
1392-09-24 (10:50) b-bahmani
0
سن جیمی : 3 سال
0
مردی نبود به سان یک مشت سبیل/گر دست یتیمی بگیرفتی مردی!
امتیـــــاز
23216
0
1392-09-24 (11:01) b-bahmani
0
سن جیمی : 3 سال
*بگرفتی!
امتیـــــاز
23216
 
1392-09-24 (11:05) b-bahmani
0
سن جیمی : 3 سال
0
چون معرفتش به تکه نانی بندست!/ نامرد به باطن شغالیست!،به ظاهر مردست!
امتیـــــاز
23216
 
1392-09-24 (13:10) Vania
0
سن جیمی : 3 سال
0
گر بر نفس خود امیری مردی ****گر بر دگران خرده نگیری مردی مردی نَبُوَد فتاده را پای زدن**** گر دست فتاده ای بگیری مردی آن دم که نوبه ی تولدت رسید **** گر کیکی خریدی و از آن کیک ندای مرا نا مردی مرد آن نبود که قلب آن از سنگ است****عاشق تو بمانی و بمیری مردی هرگاه که جوراب شـــود بد بو / گر خود آن را بشوری مردی گر کودکی محتاج نوازش دیدی/ گر دست نوازش به سرش کشیدی مردی مردی نبود به بوی پا و جوراب/گر سکه و ارز به خانه دادی مردی گر در سر شهر رد شدی با تویوتا ..... گر دست مسافری بگیری مردی مردی نبود توییتا را رینگ زد ......گر دست پیکان قراضه ای بگیری مردی مردی چو نیاکان به سبیلی بندست! / گر ریش و سبیلت از ته بتراشی مردی! گر بادیه را از جام میی پر کردی / گر می نخوری مست شوی مردی! حالا که شود جیم منزل گه ما / گر جیم نیامدی به یک روز، الحق مردی! گر نفس شود مملو از امیال رجیم! / گر کنترلش کردی بدان جان برادر ،مردی! دانی که مرا چو پایگاهی است بسیج!/گر سر زدی و زان معرفتت متنی نوشتی، مردی! مردی نبود به سان یک مشت سبیل/گر دست یتیمی بگیرفتی مردی! چون معرفتش به تکه نانی بندست!/ نامرد به باطن شغالیست!،به ظاهر مردست! گر ماندی بر سرشت خود،خدایی گشتی/در این دیر خرابات آسمانی ماندی برخیز بیا تو آنگه به میان/برگو به همگان که تو الحق مردی!
امتیـــــاز
10728
0
1392-09-24 (20:45) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
خیلی خوب
امتیـــــاز
4010
 
1392-09-24 (13:24) 2nyadideh
0
سن جیمی : 3 سال
0
رب ، الله ، من ، در نهاد یکیست /// گر جمله در نهاد روحت دیدی مردی
امتیـــــاز
47593
0
1392-09-24 (20:43) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
ایول از خودتونه؟
امتیـــــاز
4010
 
1392-09-24 (14:15) m_famous
0
سن جیمی : 2 سال
0
میازار موری که دانه کش است//که جان داردوجانم به قربانت ولی حالا چرا عاقل کند کاری که بازآید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی زسر سنگ عقابی به هوا خاستن توانستن است/////خخخخخخخخخخخخخخ
امتیـــــاز
2472
0
1392-09-24 (16:12) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
خخخ
امتیـــــاز
616
0
1392-11-03 (01:25) fatima_amiri
0
سن جیمی : 2 سال
خخخخخ ایول بابا خیلی هنرمندی البته اینو میدونستم
امتیـــــاز
448
 
1392-09-24 (14:34) سلما بانو
2
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
در امور جان فرسای منزل / به خانوم نازنینت کمکیدی مردی * کمکیدی : کمک کردی قابل توجه آقای همسرمان خخخخخخخخ
امتیـــــاز
12330
0
1392-09-25 (15:33) faeze
0
سن جیمی : 3 سال و 4 ماه
ایول:)
امتیـــــاز
7950
 
1392-09-24 (15:14) hamid_kh
0
سن جیمی : 4 سال و 1 ماه
0
هر گاه ره عشق چنان پیمودی / کان معجزه را باده ببینی مردی ! // مال خودم بود هاااااااااااااا ...
امتیـــــاز
24640
0
1392-09-24 (20:42) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
ایول
امتیـــــاز
4010
 
1392-09-24 (15:24) سهره
0
سن جیمی : 3 سال و 6 ماه
0
گر دست فتاده ای بگیری مردی
امتیـــــاز
6616
0
1392-09-24 (20:49) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
خسته نباشی
امتیـــــاز
4010
 
1392-09-24 (16:19) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
0
گر گر گر گر گر گر گر گر گر ... مردی !!!خخخ شعر از این بهتر:))
امتیـــــاز
616
0
1392-09-24 (20:42) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
نه خدا وکیلی
امتیـــــاز
4010
 
1392-09-24 (19:32) korosh
0
سن جیمی : 3 سال و 6 ماه
1
گر دست متاهل را بگیری مجردش کنی مردی !!!! خوب بییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید :)
امتیـــــاز
10807
0
1392-09-24 (20:41) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امتیـــــاز
4010
0
1392-09-24 (23:36) M_BARF
1
سن جیمی : 2 سال
ایول خخخخخ
امتیـــــاز
6068
0
1392-09-25 (19:45) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
بــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــه:)
امتیـــــاز
616
 
1392-09-24 (19:37) korosh
0
سن جیمی : 3 سال و 6 ماه
0
گر توانستی 3بار بگویی قوری گل قرمزی مردی !
امتیـــــاز
10807
0
1392-09-24 (20:41) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
من همین الان اعتراف می کنم مرد نیستم
امتیـــــاز
4010
0
1392-09-25 (19:46) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
و...........................شیش سیخ جیگر سیخی شیش هزار :) خخخخ آقایون زود سریع تند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!خخخ
امتیـــــاز
616
 
1392-09-24 (20:35) Dokhtare Mashreghi
0
سن جیمی : 3 سال و 6 ماه
0
گر زدی چکی به نامردی...مردی
امتیـــــاز
15950
0
1392-09-24 (20:49) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
خودت میگی نامردی باز اون مرد اخرش چیه
امتیـــــاز
4010
 
1392-09-24 (20:40) Z_M
0
سن جیمی : 3 سال و 2 ماه
0
مردی نبود مثال جانسون بودن **** گر همچون مورچه همت داشتی مردی (این بیت رو همین الان داییم سرود)
امتیـــــاز
4010
 
1392-09-24 (21:55) ali007
0
سن جیمی : 3 سال و 5 ماه
0
من بلد نستم.........اصن ذوق هنری ندارم:(((((
امتیـــــاز
15888
 
1392-09-24 (22:04) مهلا(باران)
0
سن جیمی : 3 سال و 6 ماه
0
سکوت ...*:) بسیار پر معناست ....
امتیـــــاز
8586
 
1392-09-25 (20:45) نسل چهارم
0
سن جیمی : 3 سال و 6 ماه
0
هنر آن نیست که گیری عذر و .... // گر دست ضعیفی را بگیری مردی........(جای خالی رو هم خودتون پر کنید دیکهD: )
امتیـــــاز
3024
 
1392-09-26 (02:35) اونییییی زهرا
0
سن جیمی : 3 سال و 3 ماه
0
منم چون بلد نیستم شعر بگم فقط تشویق میکنم : )
امتیـــــاز
8988
0
1392-09-27 (13:09) M_sanati
0
سن جیمی : 3 سال و 1 ماه
هــــــــــــــــــــــــــــــــورا:))
امتیـــــاز
616
 
1392-11-28 (13:25) سلیمان حسنی
1
سن جیمی : 2 سال
0
سلام جالبه چند مصرعی هم ما بگیم :) شد عَرضه اگر شعرِ کسی بَرنظرت.........از شعرِ کَسان خُرده نگیری مردی &&&&& اشعار بُوَد ندایِ دل بَر کاغذ........پا بَر دلِ کَس گر نگذاری مردی
امتیـــــاز
44084
 
: وب سایت : نام
بروزرسانی کد امنیتی کد امنیتی
کدامنیتی : ایمیل

Valid CSS!