چشم چرانی پر هزینه برای سعودی ها / طنز

چشم چرانی پر هزینه برای سعودی ها / طنز

٩٦/٠٣/٠١
سخن بزرگان در باب انتخابات

سخن بزرگان در باب انتخابات

٩٦/٠٢/٢٦
نود موسیقی؛ مگه داریم؟ مگه میشه؟!

نود موسیقی؛ مگه داریم؟ مگه میشه؟!

٩٦/٠٢/٢٧
10 عادت اشتباه که دشمن شاد بودن است

10 عادت اشتباه که دشمن شاد بودن است

٩٦/٠٢/٢٨
ذهن زیبا؛ گلچینی از تک بیت ها و اشعار ناب (27)

ذهن زیبا؛ گلچینی از تک بیت ها و اشعار ناب (27)

٩٦/٠٢/٢٧
ما مردم قانع!

ما مردم قانع!

٩٦/٠٢/٢٦
5 پدیده‌ی انتخاباتی که به شورای شهر راه یافتند

5 پدیده‌ی انتخاباتی که به شورای شهر راه یافتند

٩٦/٠٣/٠٢
دکان اینستاگرامی

دکان اینستاگرامی

٩٦/٠٢/٣٠
رای می‌دهم چون...

رای می‌دهم چون...

٩٦/٠٢/٢٨
نه به شهرت

نه به شهرت

٩٦/٠٣/٠١
با شعبده جدید تلگرام آشنا شوید، امکان ارسال پیام ویدئویی

با شعبده جدید تلگرام آشنا شوید، امکان ارسال پیام ویدئویی

٩٦/٠٢/٣٠
شاخ بازی به سبک جدیدی / طنز

شاخ بازی به سبک جدیدی / طنز

٩٦/٠٢/٣١
برادرم خسرو یا برادرم قابیل؟

برادرم خسرو یا برادرم قابیل؟

٩٦/٠٣/٠١
آمارگیری دستی عباس آقا

آمارگیری دستی عباس آقا

٩٦/٠٣/٠٢
چطور با مرورگر کامپیوتر در اینستاگرام پست بگذاریم

چطور با مرورگر کامپیوتر در اینستاگرام پست بگذاریم

٩٦/٠٢/٢٦
بازیکن پولی؛ افتضاح ملی

بازیکن پولی؛ افتضاح ملی

٩٦/٠٢/٣١
نیمکت داغ

نیمکت داغ

٩٦/٠٢/٢٧
دستیار گوگل چیست و چه امکاناتی دارد؟

دستیار گوگل چیست و چه امکاناتی دارد؟

٩٦/٠٣/٠٢
یک بغل موسیقی دلچسب / گلچین اردیبهشت

یک بغل موسیقی دلچسب / گلچین اردیبهشت

٩٦/٠٣/٠٣
ذهن زیبا؛ گلچینی از تک بیت ها و اشعار ناب (28)

ذهن زیبا؛ گلچینی از تک بیت ها و اشعار ناب (28)

٩٦/٠٣/٠٣
ترامپ چقدر سعودی‌ها را دوشید؟

ترامپ چقدر سعودی‌ها را دوشید؟

٩٦/٠٣/٠٣