باید قبول کنیم رنج با ما عجین شده است

باید قبول کنیم رنج با ما عجین شده است

٩٦/٠٥/١٥
روایتی تکان دهنده از بازار داغ قاچاق اعضا بدن

روایتی تکان دهنده از بازار داغ قاچاق اعضا بدن

٩٦/٠٥/١١
چه کسی صادق را کشت؟!

چه کسی صادق را کشت؟!

٩٦/٠٤/٢٩
خفه باد مخالف من!

خفه باد مخالف من!

٩٦/٠٤/٢٨
حواس‌مان به کودکان بهزیستی باشد

حواس‌مان به کودکان بهزیستی باشد

٩٦/٠٤/٢٥
سوالاش چند؟!

سوالاش چند؟!

٩٦/٠٤/٠٧
#نذر_فرهنگی

#نذر_فرهنگی

٩٦/٠٣/٣١
برسد به دست پدرهای مسافر

برسد به دست پدرهای مسافر

٩٦/٠٣/٢٨
پیامبران دروغین در اینستاگرام!

پیامبران دروغین در اینستاگرام!

٩٦/٠٣/٢٥
ای مونس کسی که مونسی ندارد

ای مونس کسی که مونسی ندارد

٩٦/٠٣/٢٣
ما مردم قانع!

ما مردم قانع!

٩٦/٠٢/٢٦
بریز و بپاش سعودی!

بریز و بپاش سعودی!

٩٦/٠٢/٢١
جزیره شگفت انگیز جهانگردان زیر آب های فراموشی

جزیره شگفت انگیز جهانگردان زیر آب های فراموشی

٩٦/٠٢/١٩
استخوانی های روی بورس!

استخوانی های روی بورس!

٩٦/٠٢/١٩
سخت‌تر از کار در معدن...

سخت‌تر از کار در معدن...

٩٦/٠٢/١٤
سلطان غم؛ ناظم!

سلطان غم؛ ناظم!

٩٦/٠٢/١٢
فمینیست های عزیز لطفا جوگیر نشوید!

فمینیست های عزیز لطفا جوگیر نشوید!

٩٦/٠٢/١٠
مفرح بد ذات!

مفرح بد ذات!

٩٦/٠١/٣١
این دکترا هیچی بلد نیستن!

این دکترا هیچی بلد نیستن!

٩٦/٠١/٢٦
به نام مرد!

به نام مرد!

٩٦/٠١/٢٢
یک شب و 100 زلزله

یک شب و 100 زلزله

٩٦/٠١/٢٠
این بچه پول دارهای بی انگیزه و بی دغدغه

این بچه پول دارهای بی انگیزه و بی دغدغه

٩٦/٠١/١٥
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی...

سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی...

٩٦/٠١/١٠
روی خوش روبات‌ها!

روی خوش روبات‌ها!

٩٦/٠١/٠٦
این ره که تو می‌روی به قبرستان است!

این ره که تو می‌روی به قبرستان است!

٩٦/٠١/٠٣
کاش سال خروس میمون باشد!

کاش سال خروس میمون باشد!

٩٦/٠١/٠١
بهترین هدیه برای مادرم

بهترین هدیه برای مادرم

٩٥/١٢/٢٩
چه جور بگم خطر داره ترقه!

چه جور بگم خطر داره ترقه!

٩٥/١٢/٢٦