توییترِ بدِ بدِ بد!

توییترِ بدِ بدِ بد!

٩٥/١٢/٢٨
نامه می‌نویسم پس هستم!

نامه می‌نویسم پس هستم!

٩٥/١٢/١٠
ورود جوان‌ها ممنوع؟!

ورود جوان‌ها ممنوع؟!

٩٥/١١/٢١
آیا ترامپ بیمار روانی ست؟

آیا ترامپ بیمار روانی ست؟

٩٥/١١/١٤
گناه عباس جدیدی چیست؟!

گناه عباس جدیدی چیست؟!

٩٥/١١/٠٧
از اخراج بازیگر مرد جذاب تا حرام بودن استفاده از کمربند ایمنی!

از اخراج بازیگر مرد جذاب تا حرام بودن استفاده از کمربند ایمنی!

٩٥/١٠/٢٨
گُلدن شاوِر؛ آتو جدید ترامپ در دست روس ها

گُلدن شاوِر؛ آتو جدید ترامپ در دست روس ها

٩٥/١٠/٢٣
چه کسی جانشین آیت ا... هاشمی رفسنجانی می‌شود؟!

چه کسی جانشین آیت ا... هاشمی رفسنجانی می‌شود؟!

٩٥/١٠/٢١
خوب، بد، زشت از محمود صادقی

خوب، بد، زشت از محمود صادقی

٩٥/٠٩/٢٥
چرا مشهد؟ چرا این همه لغو؟!

چرا مشهد؟ چرا این همه لغو؟!

٩٥/٠٩/٠٢
مفت باشه؛ گلوله باشه!

مفت باشه؛ گلوله باشه!

٩٥/٠٦/٢١