چگونه کابینه را بچینیم؟

چگونه کابینه را بچینیم؟

٩٦/٠٥/١٢
آمدن یا نیامدن ؛ مسئله این است!

آمدن یا نیامدن ؛ مسئله این است!

٩٦/٠٥/٠٩
ما سرِ کار روندگان المپیکی

ما سرِ کار روندگان المپیکی

٩٦/٠٥/٠٥
گل می‌زنی؟!

گل می‌زنی؟!

٩٦/٠٤/٣١
شهین داره پس منم میخوام!

شهین داره پس منم میخوام!

٩٦/٠٤/٢٦
آشتی کنان تتلو و بهنوش

آشتی کنان تتلو و بهنوش

٩٦/٠٤/٢٥
حریم خصوصی فقط صندوق!

حریم خصوصی فقط صندوق!

٩٦/٠٤/٢٤
حمام جای گوشی نیست!

حمام جای گوشی نیست!

٩٦/٠٤/٢٢
دکتر همه چی دون پاسخ می‌دهد / طنز

دکتر همه چی دون پاسخ می‌دهد / طنز

٩٦/٠٤/٢٠
وجدانی چطور وقت تلف میکنین؟!

وجدانی چطور وقت تلف میکنین؟!

٩٦/٠٤/١٢
از گرانی پیاز تا گرانی سوالات امتحانی

از گرانی پیاز تا گرانی سوالات امتحانی

٩٦/٠٤/١٠
خانواده رد میشه ها! / طنز

خانواده رد میشه ها! / طنز

٩٦/٠٤/٠٨
دونالد جان ترامپ تقلید نکن / طنز

دونالد جان ترامپ تقلید نکن / طنز

٩٦/٠٤/٠٦
اره لای زخم گذاشتن!

اره لای زخم گذاشتن!

٩٦/٠٤/٠٥
ما عصبانی نیستیم، فهمیدین؟!

ما عصبانی نیستیم، فهمیدین؟!

٩٦/٠٤/٠٣
اتحاد آندر تیکر و ملک سلمان!

اتحاد آندر تیکر و ملک سلمان!

٩٦/٠٤/٠١
از گاو قهوه ای تا گربه کالباسی!

از گاو قهوه ای تا گربه کالباسی!

٩٦/٠٣/٣٠
آی خونه‌دار و بچه‌دار کارت یارانه تو بردار بیار

آی خونه‌دار و بچه‌دار کارت یارانه تو بردار بیار

٩٦/٠٣/٢٩
پنبه‌ها رو نریزین تو حلیما!

پنبه‌ها رو نریزین تو حلیما!

٩٦/٠٣/٢٢
وقتی صدا و سیما خواب بود!

وقتی صدا و سیما خواب بود!

٩٦/٠٣/١٨
کویت همان قطر نیست! / طنز

کویت همان قطر نیست! / طنز

٩٦/٠٣/١٦
پیشبینی ازدواج پسر خلیل کبابی با دختر رخساره در انیمیشن سیمپسون‌ها

پیشبینی ازدواج پسر خلیل کبابی با دختر رخساره در انیمیشن سیمپسون‌ها

٩٦/٠٣/١٥
زمان ما vs زمان این‌ها

زمان ما vs زمان این‌ها

٩٦/٠٣/١١
رابطه شوهر بهنوش بختیاری با گرانی گوشت!

رابطه شوهر بهنوش بختیاری با گرانی گوشت!

٩٦/٠٣/٠٨
داستان محسن فروزان و رابین هود در جنگل شروود!

داستان محسن فروزان و رابین هود در جنگل شروود!

٩٦/٠٣/٠٤
آمارگیری دستی عباس آقا

آمارگیری دستی عباس آقا

٩٦/٠٣/٠٢
چشم چرانی پر هزینه برای سعودی ها / طنز

چشم چرانی پر هزینه برای سعودی ها / طنز

٩٦/٠٣/٠١
شاخ بازی به سبک جدیدی / طنز

شاخ بازی به سبک جدیدی / طنز

٩٦/٠٢/٣١