پروفسور سمیعی در صف گوشت!

پروفسور سمیعی در صف گوشت!

٩٧/١٢/١٦
سلطان لایک اعدام باید گردد

سلطان لایک اعدام باید گردد

٩٧/١١/٠٣
از این اختاپوس به آن اختاپوس فرج است!

از این اختاپوس به آن اختاپوس فرج است!

٩٧/١٠/٠٢
مسکن رو وا نکرده پس فرستاد!

مسکن رو وا نکرده پس فرستاد!

٩٧/٠٨/٢٥
خانم اوشین از شما انتظار نداشتیم!

خانم اوشین از شما انتظار نداشتیم!

٩٧/٠٨/١٤
قدر مسئولین و نمایندگان را بدانیم!

قدر مسئولین و نمایندگان را بدانیم!

٩٧/٠٨/١١
ول‌کنشان اتصالی کرده

ول‌کنشان اتصالی کرده

٩٧/٠٧/٢٦
لیگ فیفا 2019 در مجلس

لیگ فیفا 2019 در مجلس

٩٧/٠٧/١٩
بیاین بریم بمیریم

بیاین بریم بمیریم

٩٧/٠٥/٣٠
ذکر شاخنا و سلطاننا دوغ(افزایش ا... گازه)

ذکر شاخنا و سلطاننا دوغ(افزایش ا... گازه)

٩٧/٠٥/١٠
آبروی حروف الفبا رفت!

آبروی حروف الفبا رفت!

٩٧/٠٥/٠١
مامان، جوراب های من کو؟

مامان، جوراب های من کو؟

٩٧/٠٤/٢٣
روز جهانی بدون شاخ

روز جهانی بدون شاخ

٩٧/٠٤/١٠
جو جهانی فوتبال

جو جهانی فوتبال

٩٧/٠٣/٢١
خونه با قابلمه خونه میشه!

خونه با قابلمه خونه میشه!

٩٧/٠٣/٠٧
مگه میشه جلال نباشه؟

مگه میشه جلال نباشه؟

٩٧/٠٢/٣١
هیچ جا نمیریم، همین جا هستیم

هیچ جا نمیریم، همین جا هستیم

٩٧/٠٢/٢٠
تو هم زیرکی سخنورکم

تو هم زیرکی سخنورکم

٩٧/٠٢/١٣
رییس جمهور به ما فکر می‌کند

رییس جمهور به ما فکر می‌کند

٩٧/٠٢/٠٦
هفته گمشده ها

هفته گمشده ها

٩٧/٠١/٣٠
بی حرمتی به تریاک

بی حرمتی به تریاک

٩٧/٠١/٢٩
تومان را به خاطر بسپار، دلار ترکاندنی است

تومان را به خاطر بسپار، دلار ترکاندنی است

٩٧/٠١/٢٣
سروش می‌آید نصب‌تان می‌کند

سروش می‌آید نصب‌تان می‌کند

٩٧/٠١/١٦
از استَنبول تا چهارراه استانبول

از استَنبول تا چهارراه استانبول

٩٧/٠١/١٥
مهمان ها به زیر فرش کار ندارند!

مهمان ها به زیر فرش کار ندارند!

٩٦/١٢/٢٧
نمایندگان، کابینه را چگونه تکاندند؟

نمایندگان، کابینه را چگونه تکاندند؟

٩٦/١٢/٢٤
سقوط جت مینا باشاران و هموطنان همیشه در صفحه

سقوط جت مینا باشاران و هموطنان همیشه در صفحه

٩٦/١٢/٢١
باز ما رو کاشتی رفتی

باز ما رو کاشتی رفتی

٩٦/١٢/١٧