خود محترم! لطفا عنایت فرمایید...

خود محترم! لطفا عنایت فرمایید...

٩٦/٠٧/٢٠
انتظار بی جا نداشته باشین؛ مرسی اه!

انتظار بی جا نداشته باشین؛ مرسی اه!

٩٦/٠٧/١٥
کی از همه قاطی تره؟

کی از همه قاطی تره؟

٩٦/٠٧/٠٥
ترمک ها بخوانند!

ترمک ها بخوانند!

٩٦/٠٦/٣٠
شروع 9 ماه فلاکت!

شروع 9 ماه فلاکت!

٩٦/٠٦/٢٧
قصه ما و سینمای ما

قصه ما و سینمای ما

٩٦/٠٦/٢٣
ظریف با ض زمخت

ظریف با ض زمخت

٩٦/٠٦/٢٠
عابر حیا کن، خط کشی رو نگاه کن

عابر حیا کن، خط کشی رو نگاه کن

٩٦/٠٦/١٦
همه کلکسیون عطر دارن، ما کلکسیون دارو!

همه کلکسیون عطر دارن، ما کلکسیون دارو!

٩٦/٠٦/١٣
شاگرد اول کی بودی تو؟

شاگرد اول کی بودی تو؟

٩٦/٠٦/٠٩
 چرا جام مرا بشکست لیلا خانم!

چرا جام مرا بشکست لیلا خانم!

٩٦/٠٦/٠٤
پس من 6 تا گلابی برداشتم!

پس من 6 تا گلابی برداشتم!

٩٦/٠٦/٠٢
با ما به سقف سعادت بچسبید!

با ما به سقف سعادت بچسبید!

٩٦/٠٥/٢٩
درها را تا رفتن کیتاروویچ باز نکنید

درها را تا رفتن کیتاروویچ باز نکنید

٩٦/٠٥/٢٤
این گوگل دهن لق

این گوگل دهن لق

٩٦/٠٥/١٨
دانشگاه هیچ آش دهن سوزی نیست!

دانشگاه هیچ آش دهن سوزی نیست!

٩٦/٠٥/١٥
چگونه کابینه را بچینیم؟

چگونه کابینه را بچینیم؟

٩٦/٠٥/١٢
آمدن یا نیامدن ؛ مسئله این است!

آمدن یا نیامدن ؛ مسئله این است!

٩٦/٠٥/٠٩
ما سرِ کار روندگان المپیکی

ما سرِ کار روندگان المپیکی

٩٦/٠٥/٠٥
گل می‌زنی؟!

گل می‌زنی؟!

٩٦/٠٤/٣١
شهین داره پس منم میخوام!

شهین داره پس منم میخوام!

٩٦/٠٤/٢٦
آشتی کنان تتلو و بهنوش

آشتی کنان تتلو و بهنوش

٩٦/٠٤/٢٥
حریم خصوصی فقط صندوق!

حریم خصوصی فقط صندوق!

٩٦/٠٤/٢٤
حمام جای گوشی نیست!

حمام جای گوشی نیست!

٩٦/٠٤/٢٢
دکتر همه چی دون پاسخ می‌دهد / طنز

دکتر همه چی دون پاسخ می‌دهد / طنز

٩٦/٠٤/٢٠
وجدانی چطور وقت تلف میکنین؟!

وجدانی چطور وقت تلف میکنین؟!

٩٦/٠٤/١٢
از گرانی پیاز تا گرانی سوالات امتحانی

از گرانی پیاز تا گرانی سوالات امتحانی

٩٦/٠٤/١٠
خانواده رد میشه ها! / طنز

خانواده رد میشه ها! / طنز

٩٦/٠٤/٠٨