درد بى‌ درمان؛ مكان!

درد بى‌ درمان؛ مكان!

٩٥/١٠/١٨
شما کوبیده‌تون مورچه داره؟!

شما کوبیده‌تون مورچه داره؟!

٩٥/١٠/١٨
زادروزت فرخنده مرد روزهای ...

زادروزت فرخنده مرد روزهای ...

٩٥/١٠/١٦
جدول تناوبیِ خان‌عمو / داستان طنز

جدول تناوبیِ خان‌عمو / داستان طنز

٩٥/١٠/١٤
هویتت رو به عمو بگو احرازت کنه!

هویتت رو به عمو بگو احرازت کنه!

٩٥/١٠/١١
جدول تناوبیِ خان‌عمو / داستان طنز

جدول تناوبیِ خان‌عمو / داستان طنز

٩٥/١٠/٠٧
اندر حکایت ازدواج دختر فرانسوی با ربات! / طنز

اندر حکایت ازدواج دختر فرانسوی با ربات! / طنز

٩٥/١٠/٠٦
طنزی در باب منشور حقوق شهروندی و پیامک رئیس جمهور

طنزی در باب منشور حقوق شهروندی و پیامک رئیس جمهور

٩٥/١٠/٠٤
شب یلدا خود را چگونه می‌گذرانید؟

شب یلدا خود را چگونه می‌گذرانید؟

٩٥/٠٩/٣٠
بالاخره به چی؟!

بالاخره به چی؟!

٩٥/٠٩/٢٢
تصادفی که نکشدت قوی‌ترت می‌کنه! / طنز

تصادفی که نکشدت قوی‌ترت می‌کنه! / طنز

٩٥/٠٩/٢٠
فراستی و هر چی که هست!

فراستی و هر چی که هست!

٩٥/٠٩/١٨
سفر به تایلند، فقط با من‌کارت!

سفر به تایلند، فقط با من‌کارت!

٩٥/٠٩/١٥
مدیران عزیز ما شرمنده‌ایم! / طنز

مدیران عزیز ما شرمنده‌ایم! / طنز

٩٥/٠٩/١٣
از حذف لاتاری، تو را چه حاصل؟ / طنز

از حذف لاتاری، تو را چه حاصل؟ / طنز

٩٥/٠٩/١١
رفیق باکلک، اپراتور! / طنز

رفیق باکلک، اپراتور! / طنز

٩٥/٠٩/٠٦
ماجراهای من و این ویروس جدیدا / طنز

ماجراهای من و این ویروس جدیدا / طنز

٩٥/٠٩/٠٢
از تنور احمدی‌نژاد تا اتاق خواب دختر ترامپ! / طنز

از تنور احمدی‌نژاد تا اتاق خواب دختر ترامپ! / طنز

٩٥/٠٨/٢٩
ریه‌هایت را برای آلوده کردن دوست دارم! / طنز

ریه‌هایت را برای آلوده کردن دوست دارم! / طنز

٩٥/٠٨/٢٥
در سوگ رونالد کوپن! / طنز

در سوگ رونالد کوپن! / طنز

٩٥/٠٨/٢٤
ریاست جمهوری‌ات را قورت بده! / طنز

ریاست جمهوری‌ات را قورت بده! / طنز

٩٥/٠٨/٢٢
در باب خویش‌اندازان / طنز

در باب خویش‌اندازان / طنز

٩٥/٠٨/١٨
تلویزیون با برنامه آشپزی اضافه

تلویزیون با برنامه آشپزی اضافه

٩٥/٠٨/١٥
با غم‌انگیزترین حالت جیبم چه کنم؟ / طنز

با غم‌انگیزترین حالت جیبم چه کنم؟ / طنز

٩٥/٠٨/١٥
سیب گاز زده، جیب گاز زده / طنز

سیب گاز زده، جیب گاز زده / طنز

٩٥/٠٨/١١
چرا جوانان بیکارند؟ / طنز

چرا جوانان بیکارند؟ / طنز

٩٥/٠٨/٠٨
مرگ آسان و بدون درد در سه سوت! / طنز

مرگ آسان و بدون درد در سه سوت! / طنز

٩٥/٠٨/٠٦
وزیری برای تمام فصول / طنز

وزیری برای تمام فصول / طنز

٩٥/٠٨/٠٤