سخن بزرگان در باب انتخابات

سخن بزرگان در باب انتخابات

٩٦/٠٢/٢٦
از واردات هزار تن سیفون تا استعفا کی‌روش برای هزارمین بار

از واردات هزار تن سیفون تا استعفا کی‌روش برای هزارمین بار

٩٥/١١/١٤
قلب ملانیا شکست!

قلب ملانیا شکست!

٩٥/١١/٠٥
چند می‌گیری بافرهنگم کنی؟!

چند می‌گیری بافرهنگم کنی؟!

٩٥/٠٩/٢٩
ولنچای‌تون مبارک!

ولنچای‌تون مبارک!

٩٥/٠٩/٢٥
خوابیدن بهتر از درس خواندن! / طنز

خوابیدن بهتر از درس خواندن! / طنز

٩٥/٠٩/٠٧
مقدمه‌ای بر آروغ گیری / طنز

مقدمه‌ای بر آروغ گیری / طنز

٩٥/٠٨/١٣
هیس! ما یک سال عزاداریم / طنز

هیس! ما یک سال عزاداریم / طنز

٩٥/٠٧/٢٩