تکنیک مخفی قبولی در کنکور

تکنیک مخفی قبولی در کنکور

٩٦/٠٤/١٧
چین مسکن مهر را هم کپی کرد!

چین مسکن مهر را هم کپی کرد!

٩٦/٠٢/١٥
مصاحبه با میکروفون اضافه!

مصاحبه با میکروفون اضافه!

٩٦/٠٢/٠٧
به خاطر یک مشت طرفدار

به خاطر یک مشت طرفدار

٩٦/٠١/٢٩
من کاندیدای تنهای شبم!

من کاندیدای تنهای شبم!

٩٦/٠١/٢٢
اندر حکایت وزیر بی اعصاب!

اندر حکایت وزیر بی اعصاب!

٩٦/٠١/١٨
ما که رفتیم روسیه...

ما که رفتیم روسیه...

٩٦/٠١/١٠
من و مانکن همین الان یهویی!

من و مانکن همین الان یهویی!

٩٥/١٢/١٧
بازدیدطور عکس بگیر! / طنز

بازدیدطور عکس بگیر! / طنز

٩٥/١٢/٠٣
معمای شاه مقصر داوری بد جشنواره!

معمای شاه مقصر داوری بد جشنواره!

٩٥/١١/٢٠
فن خواهر شوهر افکن! / طنز

فن خواهر شوهر افکن! / طنز

٩٥/١١/١٢
دماغ عملی‌ام آرزوست / طنز

دماغ عملی‌ام آرزوست / طنز

٩٥/١٠/٢٣
چالش مانکن در جلسه هیئت دولت! / طنز

چالش مانکن در جلسه هیئت دولت! / طنز

٩٥/١٠/٠٤
سلطان غم سرباز / طنز

سلطان غم سرباز / طنز

٩٥/٠٩/٢٣
درباره علی!

درباره علی!

٩٥/٠٩/١٦
اندر حکایت کباب خوری در مجلس / طنز

اندر حکایت کباب خوری در مجلس / طنز

٩٥/٠٩/٠٤
حال خراب من از این ترامپ‌تر نمی‌شود / طنز

حال خراب من از این ترامپ‌تر نمی‌شود / طنز

٩٥/٠٨/١٩
قهر قهر تا روز قیامت / فتوکاتور

قهر قهر تا روز قیامت / فتوکاتور

٩٥/٠٨/١٠
داداش داری اشتباه می‌زنی! / فتوکاتور

داداش داری اشتباه می‌زنی! / فتوکاتور

٩٥/٠٦/٢١