کافه جیم
پر بحث ها
پربازدید ها
تازه ترین ها
ادبیات داستانی اجتماعی یا داستانی سیاه نمایی؟
sedamir_s98

ادبیات داستانی اجتماعی یا داستانی سیاه نمایی؟

در کتاب کلیدر ما داستانی به شدت اجتماعی داریم شخصیت‌های متفاوت هر کدام با داستانی همتای خودشان و به فراخور داستان، داستانی که دوران سلطنت رضاخان و محمدرضا شاه را تصویر می‌کند و انتقادی بزرگ دارد به سبک زندگی اجتماعی مردم آن زمان نسبت به احیای حقوق خویش و صدای اعتراضی است به وضع موجود، ولی در بین این همه باز هم ما جامعه‌ای داریم خسته که افرادش در نقاب تزویر پنهان شده‌اند که برای اندک پولی حاضر به آدم فروشی هستند، آدمیانی که همیشه سر خم می‌کنند در جلوی زورگوها و خان‌ها و زمانی هم که فراخوان می‌شوند برای قیامی علیه ظالمان دوره زندگانی خویش، جز اندک افرادی کسی به پرچم‌دار این ماجرا که شخص اول داستان یعنی "گل محمد" کلمیشی است، نمی‌پیوندد. در کل وقتی نگاهی از بالا به پایین درین داستان داریم جامعه‌ای چرک آلود (به زبان دوستان منتقد سیاه نمایی) می‌بینیم که بسیار برای افراد مشمئز کننده است.

٢٨٢
١