کافه جیم
پر بحث ها
پربازدید ها
تازه ترین ها
من هنوز همانم
مهدي اقتدارپرور

من هنوز همانم

مي‌خواهم بداني حتي آن روز كه حالم خوبست و دورانِ نبودنت را به هر شكل كه بود گذرانده‌ام باز هم عزيز دلم هستي؛ عزيز دلِ اين مرد بودن كه شاخ و دم نمي‌خواهد؛ اگر آن زمان سلامم را خواندي لطفا قيافه‌ات را درهم نكن. نوچ و پيچ هم راه ننداز عزيز دل كسي شدن دست خود آدم نيست؛ يك روز برايت خواهم نوشت. شايد هم برايت پست نكردم، نه. اصلا چرا برايت پست كنم؟ چه فايده‌اي دارد كه بخواهم باز يادآوريت كنم كه مردي كه دوستت دارد هنوز زنده‌ست و هنوز هم دوستت دارد. كه هنوز فراموش نكرده‌ام که موهايت چقدر بلند بودن که سر كوتاه كردن و رنگ كردنش هميشه بين‌مان دعوا بود كه مي‌گفتم موي دختر بايد سياه و بلند باشد و بس! كه فراموش كرده‌م روزي صد بار چك كردن پيج‌هايت را. كه فراموش كرده‌ام تمام فيك پيج هايي كه مرا مجبور به تاسيس‌شان كردي كه بتوانم زيرنظر داشته باشم‌ات؛ كه فراموش كرده‌ام زماني كه از دم منزلت دنبالت مي‌آمدم بدون آنكه بفهمي تا زماني كه برگردي مبادا كسي مزاحم خاتون شعر‌هايم بشود؛ كه فراموش كرده‌ام تو را...

٢٠٩