کافه جیم
پر بحث ها
پربازدید ها
تازه ترین ها
شه‌زاده های ساختگی
مائده رئیس الساداتی

شه‌زاده های ساختگی

شه‌زاده سوار بر اسب سفیدم، چرا نمی‌آیی؟! بیا و اصلا بزن پس سرم تا کمی بیشتر تلاش کنم و امید زندگی‌ام بشو! اصلا یک نفر باید باشد هی بهت بگوید تلاش کن. من پشتت هستم ما باهم ادامه می‌دهیم. نباشد، نمی‌شود که هیچ کاری کرد! شه‌زاده محترم والا حضرت، حلّال همه مشکلات من، شاه‌کلیدِ تمام قفل‌های زندگی و همراه و یاور من، کجایی؟! راستش همه ما، همۀ همه، یک روزهایی نشسته‌ایم و فکر کرده‌ایم که یک نفر باید بیاید از این زندگی نجاتمان بدهد. یک نفر باید باشد که همچون شوالیه‌های داستان‌ها مارا از قلعه کرختی و تنهایی و خمودگی برهاند و به سوی آرزوهایمان هولمان دهد و ما ناگهان همانند یک سرسره بازی ساده قل بخوریم وسط آرزوهایمان. اصلا، همیشۀ همیشه باید یک نفر باشد که اگر نباشد ما همچنان همین منِ خسته فعلی، باقی می‌مانیم! یک نفر که پایه درس خواندن، کتاب خواندن، ورزش کردن و... زندگی کردن و پیشرفت کردن‌مان باشد. یک نفر که به دندان بکشد مارا و رشدمان دهد. همیشه خودمان را وابسته یک فکر کرده‌ایم! همیشه گفته‌ایم «یک نفر باید باشد!» شه‌زاده نجات دهنده‌مان با بغلی پر از پول، امید، تلاش بیاید و آرزوهایمان را تقدیممان کند.

٧٣٠