کافه جیم
پر بحث ها
پربازدید ها
تازه ترین ها
زمانی برای مرگ
h_sh863

زمانی برای مرگ

وقتی کاترین آخرین جمله را روی تخته سیاه کلاس نوشت هیچکس فکر نمی‌کرد که چه حادثه‌ای رخ داده که اینجوری دخترک چهارده ساله با موهای حنایی قد کوتاه، لاغر اندام کلاسشان در مقابل معلم پیر و بد اخلاق مدرسه آقای کارفیکس توانسته باشد با این جرات و جسارت در لحظه‌ای که همه این فکر را می‌کردند که او می‌خواهد جواب تقسیم را بنویسد کلمه‌ای را نوشت که آخرین معادلات ریاضی با تمام اعداد و رقم‌ها در هم بریزد و آن مرگ بود. وقتی معلم علت نوشتن این کلمه را از دختر پرسید جوابی را شنید که باعث شوکه شدنش شد و آن جواب این بود مرگ+بداخلاقی= با معلمی که وجود ندارد... همه از این حرکات و صحبت‌های کاترین تعجب کرده بودند. از این که با صحنه‌هایی روبرو بودند که حتی درخوابشان هم فکرش را نمی‌کردند و آن تند روی و درگیری لفظی شاگرد و معلمی بود که هیچ‌کدامشان حاضر نمی‌شدند کوتاه بیایند. معلم دختر را از کلاس بیرون کرد و شروع کرد به ادامه درس دادنش حالا کاترین تنهای تنها شده بود. با دری بسته و تخته‌ای که پاک شده بود.

١٦٥
١