از شفافیت ملولم بگذار تا بلولم
چهره هفته

از شفافیت ملولم بگذار تا بلولم

نویسنده : مصطفی صاحبی

مفسدی با جهرمی گفتا چرا ناراحتی؟

جهرمی فرمود چون اوضاع‌مان شفاف نیست

گفت مفسد: اتفاقا این شرایط عالی است

بی‌خودی داری شکایت می‌کنی؛ انصاف نیست

عده‌ای دلال هستند، عده‌ای مفسد لذا

اشتغال ایجاد شد! این‌جا کسی علاف نیست

جنس‌ها در داخل انبارمان شد احتکار

با همین تدبیر دیگر ردی از اسراف نیست

احتکار امروزه نوعی ابتکار و نخبگی‌ست

نام آن هم تیز و بُز بازی ست! نه، اجحاف نیست

جان به قربان وزیر صنعت و معدن که گفت

انتشار لیست‌ها زشت است، در اهداف نیست

مصلحت را در نظر دارد که این را گفته پس

این سخن از روی تدبیر است، اصلا گاف نیست

سم نباید ریخت هرگز توی سوراخ فساد

چون که حق مفسدینی همچو ما پیف پاف نیست

بار کج این‌جا به منزل می‌رسد با لطف ما

جاده‌ را پس صاف باید کرد زیرا صاف نیست

راه ما گر سد شود حتما برایت بد شود

ما همه اهل عمل هستیم، این‌ها لاف نیست

ما و همکاران مفسد همچنان در خدمتیم

تا زمانی که نظارت‌ها در این اطراف نیست

نظرات کاربران
کد امنیتی