اندر باب مریدان و گرد و خاک
حکایت هفته

اندر باب مریدان و گرد و خاک

نویسنده : مهدیه جوادی

آورده‌اند که در بلاد خوزستان مریدان در حالی که ماسک‌ها بر صورت زده بودند و گرد و خاک همی‌خوردند، خدمت ابوجارچی ابن جیم خوزستانی (پسر عمو ابوجارچی ابن جیم خراسانی) رسیدند و استادنا را در حالی دیدند که هیچ ماسک و نقابی نزده و خاک موجود در هوا را همی‌خورد و گوید بخور که باید عادت کنی! مریدان گفتند ای خفن، همانا برایت مژده آورده‌ایم که این ایام خاک آلود می‌گذرد. ابن جیم گفت: «از کجا معلوم؟» مریدان گفتند همانا محیط به زیست‌نا، جناب معظم عیسی کلانتری دام اکوسیستمه طویل، رئیس سازمان محیط زیست فرموده «حل مشکل گرد و غبار خوزستان سه سال زمان می‌برد» شما فقط سه سال زنده بمانی بقیه‌اش حل است. ابوجارچی چون این سخنان بشنید چند دقیقه‌ای خندید و سپس رو به مریدان کرد و گفت در عالم طریقت همانا معانی باطنی و ظاهری با یکدیگر متفاوت است و عوام به اعماق معنا نرسند. مریدان نعره‌ها زدند و درخواست‌کردند تا استادنا معنی این جملات را بشکافد. ابن جیم گفت همانا منظور مولانا کلانتری از حل شدن مشکل پس از سه سال، برداشته شدن مسئولیت این امر‌ از ایشان بوده که این دولت تمام شود و پس از سه سال دیگر این‌مشکل ایشان ‌نباشد و به دولت بعد موکول گردد که دولت بعد باز از ایرادات دولت قبل برشمرد و چنین بر ما بگذرد. پس فهم‌ کنید و سعی کنید ریه خویش را به خاک‌ خوردن عادت دهید. مریدان چون این حکمت سنگین را دریافتند جامه‌ها دریدند، خاک بر سر و صورت خویش بمالیدند و به بیابان نرفتند که بیابان با بلادشان فرق زیادی نداشت!

نظرات کاربران
کد امنیتی